Een half jaar geleden is mijn verkering uit gegaan met een meisje waarmee ik vaa...

Ds. N.P.J. Kleiberg / geen reacties

19-02-2005, 00:00

Vraag

Een half jaar geleden is mijn verkering uit gegaan met een meisje waarmee ik vaak en veel te ver ben gegaan. Moet ik nu schuldbelijdenis doen (alleen)? Want het is toch zo dat de dominee (bij eventueel trouwen) vraagt of je niet te ver bent gegaan?

Antwoord

Als we strak de Bijbelse weg volgen, zijn jullie voor Gods Aangezicht getrouwd. Dat houdt in, dat jullie eerst hebben te zoeken of er nog een weg is om samen verder te gaan.
Want Paulus zegt juist van dit zevende gebod, dat het in het vlees gedaan is. Dat wil zeggen, dat er zaken gedaan zijn, die onherroepelijk zijn. Dan ligt de vraag er, als straks met een ander meisje verder gegaan zal worden, wie moet er dan schuldbelijdenis doen. Dit ligt wat moeilijker.

1. Bijbels gezien, mag nu geen van beide partijen huwen, want dan doet die overspel. Zo ingrijpend is dus een "lichtzinnige daad".

2. Kerkelijk wordt het vaak zo gehanteerd: degene die het eerst trouwt doet schuldbelijdenis, de weg tot elkaar wordt door dat huwelijk afgesneden. De ander die hierna trouwt hoeft geen schuldbelijdenis te doen, want de weg tot elkaar is door de ander onmogelijk gemaakt en is daarom vrij naar de wet van Mozes. Er staat zelfs in de Bijbel, dat de eerste dan de ander niet meer mag terugnemen.

Voorbeeld: Jan en Truus hebben geleefd als man en vrouw. Ze zijn uit elkaar gegaan. Nu heeft Jan  een nieuwe vriendin: Mies. Ze willen met elkaar gaan trouwen. Nu zal Jan schuldbelijdenis moeten doen. Truus heeft nog geen ander en hoeft geen schuldbelijdenis te doen, want van de kant van Truus is het nog mogelijk bij Jan terug te keren. Nu is Jan inmiddels getrouwd met Mies. De weg voor Truus is nu afgesneden. Ze kan niet meer tot Jan terugkeren. Nu is Truus vrij naar de wet van Mozes. (Uiteraard kan dit ook voor de andere partij ingevuld worden).

3. Het is inderdaad zo, dat ik altijd vraag aan de stelletjes, die willen gaan trouwen of zij niet te ver gegaan zijn met elkaar, maar ook, of één van beiden in het verleden niet te ver gegaan is met een ander. Om het concreet te maken: een stel wil trouwen en is samen te ver gegaan. Maar beiden hebben voor die tijd nooit een ander gehad. Kan je dan spreken van overspel? Nee. Ze hebben alleen iets genomen, wat hen nog niet toekwam. Bij het volk Israël hadden zij daarom het 5e en 8e gebod overtreden, nl. gestolen en de ouders niet geëerd door buiten hun toedoen te "huwen lees: huwelijksdaad te begaan".

Maar nu komt er een stel, dat wil trouwen en zij zijn met elkaar niet te ver gegaan. Maar met het doorvragen blijkt dat één van beiden vroeger met een ander dat wel gedaan heeft. Wel, dan is er reden voor diegene om schuldbelijdenis te moeten doen op grond van het 7e gebod.

Ik zou vanaf deze plaats jullie de indringende vraag willen meegeven, zoek of er niet een weg is om samen toch weer verder te gaan. Je bent het toch verplicht naar elkaar, maar bovenal voor Gods Aangezicht. Zoek hierin biddend een weg.

Ds. N. P. J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

 • Geboortedatum:
  03-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Achterberg
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Psalm 147:19-20: “Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn verordeningen en bepalingen. Zo heeft Hij voor geen e...
1 reactie
20-02-2019
Sinds kort heb ik tv in huis waar ik alleen maar Ned. 1, 2 en 3 op kan ontvangen. Vaak worden er programma’s uitgezonden...
geen reacties
19-02-2004
Graag wil ik u een vraag voorleggen uit nood. Ik ben getrouwd en heb ook kinderen. Nu komen de gevoelens voor mannen zo ...
geen reacties
19-02-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering