Voorkomen dat je weer in de zelfde zonde valt

Ds. J. van Rossem / geen reacties

21-08-2003, 00:00

Vraag

Hoe kun je voorkomen dat je telkens weer in de zelfde zonde valt?

Antwoord

Achter deze vraag proef ik de worsteling van Paulus als hij zegt: "Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods"  (Romeinen 7:24). Paulus kwam er achter dat dat hem niet lukte, hoewel hij dat wel wilde. Hierbij haal ik ook aan wat ik lees in Romeinen 7: "Het goede wat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik."

Als de Heere in een mensenleven komt, wordt daar een strijden tegen de zonde geboren. Maar daar zal de mens het ook steeds ervaren, tot de laatste levenssnik toe, dat hij in zichzelf alleen maar deze strijd kan en zal verliezen  Maar juist dat maakt al maar afhankelijker van de Heere. Hij zal het de zijnen leren dat ze niet zalig worden als mensen die het van de zonde winnen, maar die het steeds weer van de zonden verliezen en zo des te meer de genade en de kennis van de Heere Jezus nodig hebben. En dan het wonder: in de geschonken geloofsgemeenschap met Hem zullen ze als verliezers, meer dan overwinnaars zijn.

Hoe te voorkomen dat je telkens weer in dezelfde zonde valt? Door niets van jezelf te verwachten en het zo als een verliezer van de Heere Jezus alleen te verwachten. We moeten daarom elke dag bekeerd worden. Petrus kreeg eens van de Heere Jezus te horen: Als ge bekeerd zult zijn (Lukas 22:32). Pas op zijn sterfbed zal hij bekeerd zijn en zal hij pas het zondigen hebben afgeleerd. Eerder niet. Dat maakt alleen maar het wonder groter dat hij toch in de hemel is.

Is niet het leven van een kind van de Heere een dagelijkse droefheid over de dagelijks bedreven zonde, tot op de laatste levensdag toe? Maar juist zo wordt de genade al maar heerlijker.  Lees ook eens vraag en antwoord 127 van de Heidelbergsche Catechismus.

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.

Tags in dit artikel:

zonde
geen reacties

Terug in de tijd

T.a.v. Theo van der Sluijs. In het antwoord op de vragen over antidepressiva geeft u helemaal geen antwoord op de gestel...
geen reacties
21-08-2006
Ik heb een 'groot' probleem, tenminste... het houdt me veel bezig. Een tijd geleden heb ik een jongen ontmoet waarmee he...
geen reacties
21-08-2006
Wat is nu precies in de bijbel onreinigheid? “De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onre...
geen reacties
21-08-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering