Vrijwilligerswerk in het buitenland

ir. Raymond H. Warnaar / 3 reacties

27-11-2012, 16:34

Vraag

Samen met mijn vriendin heb ik het al een paar keer over werken in het buitenland gehad. Al vanaf haar jeugd denkt ze hier over na. Ik ben er mee bezig na vrijwilligerswerk te hebben gedaan in het buitenland. Mijn vriendin is nu getrouwd en heeft het-net als ik- naar het zin op haar werk, maar als ik verhalen hoor over het buitenland dan krijg ik nog steeds zin om daar naar toe te gaan. We hebben het er wel eens over om een weeshuis op te richten met sociale en medische hulpverlening erbij (vanwege onze verschillende achtergronden qua studie). Mijn vriendin en ik hadden het vanochtend weer over deze ideeën en wij willen ons graag laten leiden door God! Maar wanneer roept God ons nou tot dit werk? En zijn dit alleen maar dromen of kan dit ook werkelijkheid worden? Wij weten wel dat God zal doen wat goed is en Hij het laat zien wanneer het de tijd is om die stap te nemen. Het is zo moeilijk, maar wij zouden het alle twee zo graag willen!

Antwoord

Beste dames,
 
Jullie vraag komt (gelukkig!) regelmatig voor. Wat niet wil zeggen dat er een standaard antwoord op te geven is. Maar een aantal algemene overwegingen (toetscriteria) is zeker het overdenken waard! Zoals: 1. Is datgene wat jullie willen gaan doen overeenkomstig Gods Woord, dus gericht op de komst van Gods Koninkrijk en het welzijn van je naasten? 2. Hebben jullie daar de geschikte gaven, interesses, karakters en mogelijkheden voor? 3. Vinden jullie familieleden en vrienden dat ook (of is het echt alleen jullie eigen droom en visie)? 4. Werken de omstandigheden op dit moment zodanig mee, dat het ook reëel is om er nu of in de nabije toekomst daadwerkelijk mee te beginnen? 5. Maar ook: wat is de meest verantwoorde manier om gestalte aan je roeping of visie te geven? In plaats van zelf een nieuwe weeshuis op te richten, zou je bijvoorbeeld ook een bestaand weeshuis kunnen ondersteunen...
 
Breng daarom jullie ideeën en verlangens in gebed bij de Heere. Vraag Hem om wijsheid. Probeer je eigen gedachten onder Zijn Woord en leiding te brengen. Dat geeft rust. Ook al ontvang je (nog) geen directe reactie op het gebed. Geen reactie kan trouwens ook een reactie zijn, bijvoorbeeld: "Ga rustig door met je huidige werk en activiteiten. Je tijd is er nog niet, wat je nu doet is ook van belang voor jou en voor Mij."
 
Tenslotte, laat je steeds leiden door God Zelf, vanuit Zijn eigen Woord. Dat vraagt aan onze kant: zelfverloochening en geduld. Bemoedigend daarbij is Filippenzen 4:6,7: "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus."
 
Vrede, sterkte en Gods zegen gewenst!

Ir. R. H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

buitenlandroepingvrijwilligerswerk
3 reacties
juni
27-11-2012 / 21:13
staat er geen vacature open bij stichting NET? voor vrijwilligers? Een vrijwilliger kost niks voor de stichting!
miss_j
28-11-2012 / 11:18
Een eigen ervaring van een paar jaar geleden: we waren met de kerk een week naar het buitenland geweest om te helpen in een kindertehuis. Toen we daar weer vertrokken had ik het heel moeilijk, maar ik was ook rustig, want toen voelde ik al dat ik een keer terug zou komen.
Een paar maanden later liep het allemaal niet lekker met mijn opleiding. Het sloot niet aan bij wat ik al wist, het ging helemaal niet en mijn studiebegeleider opperde voorzichtig of het niet beter zou zijn om te stoppen. Daar wilde ik helemaal niks van weten, ik ging door en ik ging het halen.
Maar het werd niet beter en stoppen leek een steeds betere oplossing. Maar ik wilde nog steeds het liefste doorgaan, ik had ook geen idee wat ik zou willen als dit het niet zou worden.
Ik ben gaan bidden, want ik wist niet meer wat ik moest doen. Op een gegeven moment voelde ik dat ik rustig werd en op dat moment wist ik ook opeens: ik stop en ik ga terug naar het buitenland. Vanaf toen hoefde ik er ook niet meer over na te denken. Ik heb meteen een afspraak gemaakt met mijn begeleider om alles af te handelen en een paar weken later ben ik vertrokken.
Ik kan het niet beter uitleggen, het was een gevoel, maar mijn hele omgeving merkte het ook en steunde me.
rhwarnaar
30-11-2012 / 10:20
Natuurlijk zijn vrijwilligers welkom bij Stichting NET. Zie onze website www.netfoundation.nl!

Terug in de tijd

Er worden wel eens predikanten uit het ambt gezet vanwege een zonde die gedaan is. Bij ons in de Ger. Gem. gebeurt dat o...
geen reacties
27-11-2007
Met veel interesse volg ik het beroepingswerk en de predikantsplaatsen van onze reformatorische kerken. Hierbij vallen m...
1 reactie
27-11-2013
Wie zijn in deze tijd de dwaalleraars? Ik vind dat in de reformatorische wereld hierbij snel naar een ander kerkverband ...
4 reacties
27-11-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering