Patiënten worden geabstineerd

drs. A.C. van Beest / geen reacties

07-08-2002, 00:00

Vraag

Ik ben werkzaam op de intensive care als verpleegkundige. Vaak hebben we dan ook patiënten die, als er geen behandeling meer mogelijk is, worden geabstineerd. Dus de behandeling wordt dan gestopt en er wordt wat morfine gegeven met als doel pijnbestrijding. Maar het zal dan ook de dood versnellen. Dan kun je wel zeggen: zo iemand zou toch wel overlijden. Maar mijn vraag is, hoe staat u daar nu tegenover? Als je geen morfine geeft sterft iemand een natuurlijke dood. Morfine zal alles wel versnellen.

Antwoord

Een situatie waarin geen behandeling meer mogelijk is komt veelvuldig voor. Abstineren, noem ik deze derde weg: niet zinloos behandelen, geen euthanasie, maar palliatief. Ik begrijp dat de vragensteller/ster het  abstineren ook wel aanvaardt. Als medisch handelen niet zinvol meer is, dan is staken een legitieme zaak.

Het probleem ligt als ik het goed begrijp bij het toedienen van morfine. De morele vraag is: mag dit ook als je het sterven zou bespoedigen? Voor mij is van belang de intentie van de beslissing. Dat moet helder zijn voor patiënt zelf, de familie, maar ook voor de verpleegkundigen. Indien de pijnstilling uitsluitend als palliatieve maatregel wordt toegepast, is dan is het mijns inziens geoorloofd, ook al zou dit als bijwerking het uur van overlijden verhaasten. Maar niet omdat de patiënt toch zal overlijden; dat is geen acceptabel argument.

Pijn is afschuwelijk, maakt onrustig etc. Dat weet de vragensteller beter dan ik. Indien echter het doel uitsluitend is het leven  te bekorten en de dood te bespoedigen, dan is het wat mij betreft niet geoorloofd. Het is zelfs niet toegestaan een dergelijke handeling zonder verzoek toe te passen.

Adri C.van Beest

drs. A.C. van Beest

drs. A.C. van Beest

 • Geboortedatum:
  24-10-1935
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Gereformeerd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Drs. van Beest is overleden op 4 mei 2007

Tags in dit artikel:

euthanasie
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vraag gaat over de volgende tekst: Lukas 14:26 en 27. "Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moede...
1 reactie
07-08-2012
Ik ben bezig met een scriptie voor godsdienst die gaat over de vreugdevolle boodschap van de Dordtse Leerregels, de blij...
2 reacties
08-08-2017
Beste dominee Vreugdenhil, ik heb een vraag over het boekje “Borgtocht” dat u geschreven hebt. Op bladzijde 211 schrijft...
1 reactie
07-08-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering