Messiasbelijdende Joden

Ds. A. Jonker / geen reacties

19-11-2012, 10:43

Vraag

Wij hebben eigenlijk een vraag voor dominee Jonker van de stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Wij vroegen ons af of Messiasbelijdende Joden ook nog op de achtste dag besnijden en volwassen dopen?

Antwoord

Messiasbelijdende Joden beschouwen zich als Joden die in de Heere Jezus geloven. Op grond van Gods verbond met Abraham willen alle Joden hun jongetjes laten besnijden. Dit doen de Messiasbelijdende Joden dus ook. Meestal is dit op de achtste dag, maar van die regel kan ook worden afgeweken. Door de besnijdenis is men verbonden met het Joodse volk.

De meeste Messiasbelijdende Joden praktiseren de doop door onderdompeling na geloofsbelijdenis. Als het een kind van Messiasbelijdende ouders is, kan het kind al op bijvoorbeeld 14-jarige leeftijd belijdenis doen en zich laten dopen. Voor andere kinderen geldt dat zij van overheidswege niet mogen worden "overgehaald" tot "het geloof in Jezus." Pas wanneer zij op 18-jarige leeftijd volwassen zijn, mogen zij hun geloofskeuze vrij doen en zich laten dopen.

Messiasbelijdende Joden zien de doop als teken van de verbondenheid aan Jezus Christus.

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Kan iemand mij uitleggen wat “Sion wordt door recht verlost”, betekent? Hoe dat in z’n werk gaat met de zondaar?
geen reacties
20-11-2018
Vraag aan iemand van de Ger. Gem. Onlangs heeft de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten uitgesproken “onverkor...
8 reacties
19-11-2013
Ik heb een vraag over Genesis 10 vers 25. Ik citeer: Eber kreeg twee zonen. De ene heette Peleg; in zijn tijd werd de aa...
geen reacties
19-11-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering