Veel vrienden kwijtgeraakt

Ds. P.C. van Keulen / 2 reacties

27-10-2012, 14:09

Vraag

Ik ben enorm verbitterd. Afgelopen voorjaar ben ik een vriend kwijtgeraakt na bijna tien jaar vriendschap omdat zijn vriendin mij absoluut niet verdragen kan. Ik heb me aangemeld bij De Hoop voor geestelijke en psychische hulp en na lang wachten werd ik afgewezen. Ik had geen duidelijke hulpvraag. Ik wil echter met verbittering en angst leren omgaan. Afgelopen maand ben ik bovendien een andere vriend kwijtgeraakt. Ik was ook verliefd op een leuk meisje die het contact heeft verbroken, omdat ze nog niet toe was aan verkering. Dit weekend kwam de grootste klap. Ik had altijd goed contact met mijn buren, maar we kregen ruzie tijdens een gesprek en ik ben boos weggegaan. Daarbij klapte ik de deur nogal hard dicht. De buren voelden zich naar hun zeggen bedreigd en hebben de hulpdiensten ingeschakeld, die overigens -omdat er niets bijzonder was voorgevallen- direct ook weer weg gingen. De hele straat praat er nu over. Door dit alles raak ik enorm verhard. Wie kan mij helpen met al deze pijn en nood? Ik voel me nu eenzaam en verlaten, Waar is God, Die beloofd heeft bij de doop dat Hij mij in genade wil aanzien? Waar is die troost in leven en sterven. God wijst mij nooit af, zeiden mijn buren nog. Zij doen dat blijkbaar wel Ik kan niet meer naar God toe. Ik ben vorig jaar -door het uitgaan van mijn relatie- ook veel vrienden kwijtgeraakt. Ik voel me nog wel aangetrokken tot het Woord waarin God wil spreken, maar ik vind weinig woorden die van toepassing zijn op mijn situatie! Kan een predikant mij op weg helpen naar Christus?

Antwoord

Beste vragensteller,

Ik ben blij dat ondanks alles jij je nog aangetrokken voelt tot het Woord waarin God wil spreken (en spreekt) ook al vind je weinig woorden die van toepassing zijn op jouw situatie. Als ik zo jouw vraag lees dan wil ik toch proberen vanuit het Woord je enkele dingen mee te geven. Mensen zijn slechte vertroosters, maar dat geldt niet van God.

In Psalm 94:19 horen we de dichter in al zijn omstandigheden: "Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel."

Veel vrienden ben je kwijt geraakt, contacten zijn verbroken, waardoor je je eenzaam en verlaten voelt. Het is nog al wat wanneer na kortere of langere tijd contacten verbroken worden. Wat de oorzaak er ook van is, hoe alleen kun je je voelen, dat je het mogelijk die man in Bethesda nazegt: "Ik heb geen mens." Daarbij is er ook de vraag: waar is God, waarmee je misschien wel zegt: moet het nu allemaal zo in mijn leven? Toch zien we juist in die geschiedenis van die zieke man in die zaal te Bethesda dat Hij er is en van alle omstandigheden afweet, ook al beleven wij dat niet altijd zo, en dat Hij uitkomsten kan en wil geven.

Je voelt je aangetrokken tot het Woord, laat je ook trekken, aansporen, door dat Woord, dat je daarin ook veel biddend bezig bent en dat je je zo tot Hem wendt. Hij kan geven boven bidden en denken. Hoe gebrekkig onze hulpvraag ook is, God weet er raad mee en wil je raad geven. Hoe komt Hij al tot jou als Hij zegt: Wentel je weg op Mij, roep Mij aan in de dag van de benauwdheid.

We hebben troost te zoeken bij God, hulp in al onze omstandigheden, maar ook dé troost in leven en sterven, de Heere Jezus Christus. Lees en overdenk in dit verband maar eens zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Hoe gold van de Heere Jezus: verlaten! Verlaten door de mensen, door Zijn dierbaren. Toen Hij gevangen werd vluchtten al de discipelen, Hem verlatende. En even daarna moest Hij het zelfs uitroepen: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?. Opdat Hij de enige troost zou zijn in leven en in sterven! Opdat wij, zoals het avondmaalsformulier zo mooi zegt, tot God zouden genomen en nimmermeer van Hem verlaten worden. Hoe wordt Hij voorgesteld in heel het Woord, opdat wij tot Hem zouden gaan, waarvan Hij ook Zelf zegt: "Wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen." Geen mens die in zijn of haar nood tot Hem ging heeft Hij afgewezen; hoor Hem zelfs spreken: Wat wilt u dat Ik u doen zal? Zijn dat geen woorden van toepassing op jouw situatie?

Je vraagt: Kan een predikant mij op weg helpen naar Christus? Begeef je maar veel onder de prediking van het Woord, daar wil God door werken. Nu ken ik verder jouw kerkelijke situatie niet, maar is het niet mogelijk om ook met een plaatselijke predikant of ambtsdrager over deze zaken te spreken? Als het goed is zijn zij bezig als middelen om te leiden naar Christus.

Ik wens je van harte Gods zegen toe,
Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

eenzaamvriendschap
2 reacties
Roozemond
27-10-2012 / 16:47
Aanstaande dinsdag hoop ik een inleiding te verzorgen over het thema: Vriendschap in het licht van de bijbel. Als je belangstelling hebt, vraag dan mijn emailadres op bij de redactie. Een aantal vragen daarin worden voor jou beantwoord.

Ik wens je sterkte. Aan mensen mag en kun je terecht twijfelen maar niet aan God... Hij wil wijsheid geven... en is Iemand die mildelijk geeft en niet verwijt.
rian2
27-10-2012 / 18:07
Zie op de Heere Jezus, vertrouw op Hem.
Hij is alles, als je Hem kent heb je alles.
En weet je wat zo mooi is, Hij zal je nooit begeven en verlaten.
Waar mensen ons in de steek kunnen laten, doet God dat nooit , Hij laat niet los.
Lees je Bijbel, luister naar het Woord, Hij wil je alles geven, Liefde, blijdschap, Zijn nabijheid en gemeenschap en ook mensen om je heen.
Vraag er maar aan de Heere of Hij mensen op jou pad wil zetten.
Sterkte in alles!

Terug in de tijd

Beste Refoweb. Er worden veel vragen aan bepaalde personen gesteld, zoals aan ds. Vreugdenhil, ds. Simons, enz. Ik vraag...
2 reacties
27-10-2010
Ik heb op verschillende sites gelezen dat masturberen zondig is (als je daarbij fantaseert, maar ik kan alleen maar vind...
geen reacties
27-10-2015
Waarom wordt er in de Bijbel over melaatse mannen gesproken en niet over vrouwen?
geen reacties
27-10-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering