Brochures GBS en HSV - update 01/11

Redactie Refoweb / 19 reacties

01-11-2012, 13:45

Vraag

Aan iemand van de GBS. Na het verschijnen van jullie brochure tegen de HSV zijn er door de Stichting HSV artikelen gepubliceerd, en is er dit jaar uiteindelijk een brochure uitgebracht die de GBS-kritiek weerlegt. Mijns inziens is de stichting prima geslaagd in het weerleggen van de kritiek, mede door hun uitgebreide verantwoording op basis van de grondtekst en kanttekeningen. Wat is de mening binnen de GBS over deze weerleggingen? Persoonlijk vind ik argumentatie gebaseerd op de grondtekst namelijk veel doorslaggevender dan sommige argumenten die de GBS aanvoert, zoals "een vaste uitdrukking in het geestelijk taalgebruik" en "een gebrek aan eerbied voor de verhaalstijl van de Heilige Geest", vooral subjectieve argumenten dus. Bij geestelijk taalgebruik zou ik persoonlijk eerder denken aan de manier van spreken die de christenen wereldwijd verbindt en waaraan christenen wereldwijd elkaar herkennen. Staat dit niet los van welke taal hier op aarde dan ook? De Stichting HSV stelt zich in de brochure daarnaast kwetsbaar op door de GBS op sommige punten gelijk te geven. De brochure straalt liefde en respect voor de Statenvertalers, kanttekeningen en óók de GBS uit. In de GBS-brochure lijkt de liefde en het respect naar de herzieners toe wat minder terug te komen, mede door uitspraken als "Men proeft de nauw verholen ergernis van de herzieners" en "Dat is een vrije weergave waarvan de Statenvertalers zouden gruwen." Of de Statenvertalers zouden gruwen van een bepaalde vertaling kunnen we ze helaas niet meer vragen. Gaat het dan niet te ver om de Statenvertalers deze gedachtengang toe te schrijven? En wat de andere uitspraak betreft, in hoeverre is het mogelijk om op basis van een bepaalde vertaalkeuze ergernis te proeven?

Antwoord

Helaas krijgen we al enige tijd geen reactie meer van de GBS op de vragen die wij ze voorleggen. Wat de oorzaak daarvan is, weten we niet. Het lijkt ons daarom verstandig dat je zelf contact met ze opneemt (info@gereformeerdebijbelstichting.nl). Laat ons het antwoord weten!

 

EDIT 1 november 2012: 

We hebben inmiddels contact gehad met de GBS: "Voor zover we weten hebben wij steeds in goed overleg vragen beantwoord en zijn we door Refoweb daar ook voor bedankt. Met de bovenstaande reactie wordt de GBS geen recht aangedaan. Als er al een vraag onbeantwoord is gebleven, gaat het om een uitzondering."

 

Reactie op de gestelde vraag:

 

Geachte vraagsteller,

De GBS neemt van de door u genoemde reactie op haar brochure ‘Statenvertaling in de 21e eeuw’ kennis en is van plan hierop te reageren in haar periodiek ‘StandVastig’. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Lennart van Belzen, GBS

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

GBSHSVStatenvertaling
19 reacties
wpluimers
26-10-2012 / 11:21
Mooi geformuleerde vraag (heel herkenbaar) en veelzeggend antwoord. Welke RD journalist pakt deze handschoen op richting GBS?
Of is de conclusie dat de GBS niet gewend is aan interactie en feedback en zich daarom maar in de loopgraven terugtrekt?
Mona
26-10-2012 / 16:54
Pijnlijk dat het zo moet gaan. Niet nodig en niet christelijk lijkt me.
Zoveel met de Bijbel bezig en dan toch niet weten hoe je met elkaar om moet gaan.
MFvanBinnendijk
26-10-2012 / 18:24
Ik heb iemand binnen de G.G. eens horen fluisteren - (deze dingen zeg je immers niet hardop) - dat de GBS (lees: de Gereformeerde Gemeente) niet veel met de HSV van doen heeft - niet vanwege inhoud, vorm en stijl, maar - om de eenvoudige reden 'dat zij (=HSV) niet van ons (=Ger. Gem) is'.

Als dit soort "xenofobisch" denken een kern van waarheid bevat, kan ik me indenken dat een inhoudelijk gesprek over de HSV angstvallig uit de weg wordt gegaan.
matthew
26-10-2012 / 21:43
om te zeggen dat de GBS ger gem is vindt ik een beetje ver gaan, volgens mij is de stichting ontstaan uit de gginned, ook zitten er mensen uit verschillende denominaties in het bestuur van de stichting.
zelf heb ik ongeveer 1,5 jaar geleden ook een vraag op rw gesteld over deze kwestie, alleen toen aan de hand van de bijlage over vertaalkeuzes bij de eerste uitgaves van de HSV. deze vraag is zelfs nooit op rw verschenen, bij het lezen van de titel van deze vraag dacht ik misschien een antwoord te krijgen. helaas....
ik was er al bang voor...

ik denk dat ik maar even ga knippen en plakken, en mailen.

ik hoop wat te kunnen melden in de toekomst
Bert
27-10-2012 / 10:39
GBS: gereformeerd boven schrift... Heb de brochure nog eens keer doorgelezen, wat een nonsens en wat een leugens allemaal. Te triest voor woorden en waarschijnlijk enkel omdat ze het zelf niet verzonnen hebben...
matthew
27-10-2012 / 14:05
@lanor

amen. oppassen dat we niet beginnen om de GBS naar beneden te halen
hjrl
29-10-2012 / 07:52
Als ik de GBS brochure leeg denk ik ze hebben gelijk. Als ik de HSV brochure lees denk ik ze hebben gelijk. Maar het totaaloverzicht kan één mens natuurljk niet zomaar hebben mag ik onderstaande link geven? http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=category&id=144:de-hsv&Itemid=79&layout=default
hjrl
29-10-2012 / 09:27
Lanor, zo kan men het ook zien. Maar de BEDOELING die ik met de linkjes heb is even aan Refoweb te zeggen: >>pas even op met GBS weg te zetten als ZWIJGEND. Want ze zwijgen waarschijnlijk omdat ze liever hun krachten toewijden aan het goede, i.p.v. in een polemiek te treden. Verder snap ik niet waarom de Bond die de WL Tukker Herziening 1977 van de Statevertaling het licht deden zien, daar niet genoeg aan had.
sydneylover
29-10-2012 / 09:49
lanor

Je hebt helemaal gelijk en ik ben ook erg blij met de HSV!

Het gaat ook niet om het neerhalen van de GBS (waarom zou dat nodig zijn), maar wel dat wat mij betreft de GBS iets heeft uit te leggen, wanneer hun argumenten met feiten weerlegd worden.
Vergeet niet dat een aanzienlijk deel van de rechterflank blindelings de leiders en hun meningen/standpunten volgt.
Als de GBS er dan voor kiest om kritische vragen te negeren, dan onthouden ze hun achterban van hele vitale informatie!
matthew
29-10-2012 / 22:54
antwoord uit mail van GBS naar mij.

Dank voor uw bericht. De GBS is voornemens om op de door u genoemde brochure te reageren in haar blad StandVastig.

....dus wat in het vat zit verzuurt niet.

ik ben zelf niet lid van de GBS, maar ga er maar simpelweg vanuit dat het wel in het openbaar zal verschijnen. dit lijkt mij ook de manier om met elkaar om te gaan.
sydneylover
30-10-2012 / 11:47
@matthew

Goed dat je contact hebt gezocht met de GBS. Maar ik denk dat ik hun reactie in Standvastig al wel kan voorspellen.

Namelijk: wij hebben gelijk en zij niet. Wij zijn goed en de stichting HSV niet.

De reden dat ik dat denk: dat de GBS in haar antwoord aangeeft in hun periodiek Standvastig te reageren. Gezien de geslotenheid van de organisatie zou ik zeer positief verrast zijn als ze ook op andere manieren de openbaarheid zouden zoeken. In jouw antwoord meen ik te lezen dat je daar van uitgaat, maar daar geloof ik persoonlijk nog niet zoveel van. Lees maar eens de verslagen van de jaarlijkse Toogdag, die bij wijze van spreken door een journalist vrij eenvoudig middels een copy-paste van het vorige jaar verwoord kunnen worden. Er is een enorme hang naar het behoud van tradities.

De GBS website illustreert dit: er is geen enkele voorziening voor het publiceren van actuele nieuwsberichten, dat kan technisch natuurlijk zo geregeld worden maar je kunt aan het ontwerp van de site zien dat daar nu geen ruimte voor is gereserveerd.

Ik hoop oprecht dat de GBS stopt met het eenzijdig informeren van hun achterban en de dialoog zoekt met in dit geval de Stichting HSV. Ze hebben een enorm hoge muur opgetrokken om de zuil te beschermen, maar ik denk niet dat dit de Bijbelse weg is.
Als ze blijven volharden in het veroordelen van de Stichting HSV met suggestieve oneliners in plaats van op de feiten ingaan en daarop reageren, dan zit er in mijn ogen uiteindelijk niets anders op dan de GBS te negeren.
matthew
30-10-2012 / 18:29
@ sydneylover

jouw voorspellingen/gedachten over de GBS deel ik.

met in het openbaar verschijnen bedoel ik dat de reactie van de GBS wel in de krant of op deze website zal verschijnen, ik hoop het altans.
verder geloof ik dat de GBS ook veel goede dingen doet, met goede intenties, maar dat het soms een beetje te ver doorslaat.

laat ik het zo zeggen:

ik hoop dat we de reactie van de GBS te zien krijgen;-)
zeeland
01-11-2012 / 15:26
Het GBS bestuur bestaat uit een aantal heren met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 75 jaar (misschien lichtelijk overdreven). Deze heren zijn meestal dominees, uit de rechterflank van de gereformeerde kerken, (oud) ger gem (Ned)/CGK/HHK.
Ook een enkele PKN dominee voelt zich het meest thuis bij de GBS. Echter is het misschien verstandig een verandering in het bestuur door te voeren. De SGP bestond voorheen ook uit dominee's en bestaat nu toch ook uit capabele mannen. Het zou geen kwaad kunnen om bij de GBS ook een aantal jongeren een stem te geven.
Dit zal er waarschijnlijk niet van komen, maar wie weet.
Ik vind het trouwens wel frappant dat sommige dominees, waar ik het niet van zou verwachten, zich helemaal bij de GBS thuis voelen en andere dominees, waar ik het niet van verwachtte, sympathie hebben voor de HSV.

Ik zelf heb ook contact gezocht met de GBS, voornamelijk om te stimuleren dat de HSV en GBS met elkaar in gesprek gingen en oplossingen gingen zoeken voor de ontstane problemen. Echter lijkt dit niet haalbaar. De GBS heeft een trouwe achterban, maar waarschijnlijk is het nu voor het eerst dat hier scheurtjes inkomen, vooral door de kritische jongeren uit de achterban die niet meer klakkeloos iets voor waar aannemen. Ik heb o.a. gevraagd aan de GBS om de bijbel meer toegankelijk te maken door alleen maar de moeilijke woorden te hertalen en de ouderwetse woorden te vervangen voor eigentijdse. Helaas zal dit er voorlopig niet van komen....

Rondom deze discussie moeten we ook niet vergeten dat de GBS ook veel goede dingen doet zoals (gratis) bijbelverspreiding.
MUS
01-11-2012 / 18:22
Allemaal verloren energie... Er groeit een generatie op die zich totaal niet druk maakt over dit soort discussies. De wereld staat in brand en er is geen tijd om te discussieren over de juiste kleur van het brandblusapparaat!
keesligtenberg
02-11-2012 / 09:42
Allereerst mijn complimenten aan eenieder die mee doet aan deze hoogwaardige discussie.
Mag ik u erop wijzen dat de Heere is opgestaan om zich over Sion te ontfermen.
Het kan namelijk zo zijn dat we op een intelectuele rotonde blijven zitten zonder te zien dat de Heere een afslag genomen heeft.
sydneylover
02-11-2012 / 10:21
@keesligtenberg

Bedankt voor je compliment!

Maar wat voor punt wil je nu maken in deze discussie? Ik begrijp je niet helemaal..
dkw
05-11-2012 / 10:04
Wat denk je jsbach, zou dit niet het geval zijn geweest met de statenvertaling?
Toen was er ook een groep mensen die wilde vasthouden aan de Deux bijbel...
hjrl
05-11-2012 / 14:14
GBS geeft mij wel antwoord. Er gaat wel degelijk een behandeling komen van de HSV behandeling van de GBS-brochure.
Hansje
05-11-2012 / 16:34
Ik ben het helemaal eens met MUS met zijn conclusie. Als je in het evangelisatiewerk de SV probeert te lezen met die mensen dan zie je ze denken van wat bedoelen ze nou... en bij de HSV is het dan gewoon net wat makkelijker voor ze te begrijpen. Tja, en er wordt dan gezegd, als God ze wil trekken dan trekt hij ze ook met moeilijke bijbelteksten, maar ik vind het jammer dat deze discussie zoveel stof doet opwaaien. Dit moet je eens proberen uit te leggen aan een niet christelijk iemand, ik snap er af en toe al helemaal niks meer van deze discussie, maar hij al helemaal niet meer.

Terug in de tijd

Mijn man en ik zijn bijna anderhalf jaar getrouwd. We zijn ontzettend gelukkig samen en hebben een bijzonder goed huweli...
geen reacties
01-11-2010
Ik heb een vraag over het doen of het volgen van de belijdeniscatechisatie. Ik zit nu dit jaar voor het eerst op belijde...
geen reacties
01-11-2007
Een vraag aan een predikant van de Ger. Gem. Ik weet niet zo goed wat ik met de jongerenavonden in Doorn aanmoet. Ik vin...
geen reacties
01-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering