Veganist

Ds. J.J. van Holten / 77 reacties

22-10-2012, 14:33

Vraag

Ik ben nu al een tijdje veganist. Dit doe ik puur omdat ik veel van dieren houd en ik zo weinig mogelijk te maken wil hebben met dierenleed. Ik snap dat Jezus vroeger wel vlees at, vooral omdat de wijze van productie toen volkomen anders was. Nu is het vooral massaproductie en worden levende dieren eigenlijk als waardeloze producten behandeld. Dit vind ik erg, maar mijn moeder denkt dat het niet van God is om geen vlees en zuivel te eten. Ik heb helemaal niks tegen mensen die het wel doen. Het gaat mij vooral om de manier waarop dieren worden gehouden. Ik houd van Jezus en ik houd van dieren. Hoe denkt u er over?

Antwoord

Je vraagt mij expliciet hoe ik denk over veganisme zoals je dat in je vraag beschrijft. Ik vind echter dat mijn persoonlijke mening er niet zoveel toe doet, ook al zal die ongetwijfeld meespelen in wat ik hieronder probeer duidelijk te maken. Belangrijker dan mijn mening hierover is denk ik wat God daarvan vindt en wat Hij daarvan in Zijn Woord ons leert.
 
Zoals je zelf al opmerkt is er in de Bijbel geen verbod te vinden op het doden van dieren en het consumeren van vlees of andere dierlijke producten. God heeft aan de mens, na de zondeval de dieren gegeven om die op te eten. Vóór de zondeval was dat niet zo.

Als we het Oude Testament lezen en daar gegevens tegenkomen over de vele dieroffers die er werden gebracht dan moet je daarbij niet denken dat al die dieren verbrand werden. Juist de offerdieren, op een enkele na, werden door de offeraar, zijn gezin en familie en vooral ook de priesters gegeten.  Daarmee heeft het vegetarisme en het veganisme dus geen bijbelse grondslag.
 
Veganisme is dus een bepaalde zelfgekozen leefwijze. Die zoals jij zegt voortkomt uit liefde voor dieren. Een loffelijk streven zou ik zeggen. Ik ben het met je eens dat de huidige bio-industrie niet is wat de Schepper heeft bedoeld met de schepping van de dieren. Ook is er veel dierenleed in de massaproductie van dieren en dierproducten.
 
Ondanks het feit dat dieren geen ziel hebben en dus duidelijk in rangorde onder de mens staan, zijn en blijven het wel schepselen van God. In die zin hebben we dus met de dieren om te gaan zoals ook met de rest van de schepping. Uitbuiting van de aarde en milieuvervuiling zijn daarbij zaken waar we mede op grond van Gods Woord elkaar op mogen wijzen en ons leven daarnaar moeten inrichten.  Daarbij moet echter wel worden aangetekend dat God de mens liefheeft en dat geldt niet voor de dieren. God gaat een wederkerige relatie aan met mensen. Hij stelt mensen ook in een wederkerige relatie tot elkaar. Ook dat geldt niet voor de dieren.
 
Waar God de dieren en de rest van de schepping ten dienste heeft gesteld van de mens, moeten wij niet wijzer willen zijn dan God. In de schepping is ook verankerd dat dieren en dierproducten een bepaalde plaats hebben in de voedselketen, met name ook in het voedselpatroon van de mens. Vlees- en dierproducten bevatten noodzakelijke basisvoedingsstoffen voor de mens. Dat is een gegeven vanuit de schepping. Zo heeft God alle onderdelen van de schepping plaats en functie gegeven.
 
Tenslotte:  Er tekent zich een tendens af in onze maatschappij, waarbij het opkomen voor dierenwelzijn en aanverwante gedachten een min of meer agressieve vorm gaat aannemen, waarbij geweld tegen mensen niet wordt geschuwd. Ik denk dat we dan de orde die God in de schepping heeft gegeven wel een heel eind kwijt zijn.
 
Je persoonlijke overtuiging verdient respect maar het is niet terug te voeren op de bijbelse gegevens. Zolang vegetarisme en veganisme geen religieuze of semi-religieuze trekjes krijgt is er denk ik niet zo veel mis mee.
 
Ik hoop dat je met het bovenstaande antwoord wat verder komt.
 
Vriendelijke groet,
Ds. J.J. van Holten, Bergambacht

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

rentmeesterschap
77 reacties
sydneylover
22-10-2012 / 15:02
Als je veganist wilt zijn dan lijkt me dat in eerste plaats je eigen keus, zoals de dominee ook al zegt. Als overtuigd carnivoor kan ik me er totaal niets bij voorstellen maar dit terzijde ;-)

Ik vraag me oprecht af of je wel eens op een boerderij hebt gekeken hoe de gemiddelde veehouder met zijn dieren omgaat (ik werk in de ICT dus heb niet zoveel met het boerenbedrijf te maken).
Het is een gotspe van organisaties als Wakker Dier dat de bio-industrie zo slecht is voor de dieren. Natuurlijk zijn het in zekere zin productiemiddelen geworden en is het uiteindelijke lot van een vleesvarken dat het een karbonade wordt. Een boer moet er zijn uiterste best voor doen om ervoor te zorgen dat zijn dieren van goede kwaliteit zijn. Dus zorgt een boer goed voor zijn dieren, al was het alleen maar uit financieel oogpunt. Ik weet dat verreweg de meeste boeren daarnaast ook liefde/passie voor hun vak hebben en echt niet alleen naar hun veestapel kijken met dollartekens in de ogen.

Er is tegenwoordig een heel grote kloof tussen de biefstukjes en slavinkjes die bij de supermarkt liggen, en het dier dat daarvoor geslacht is. Wie ziet er nog wel eens een slager actief een koe of varken afslachten? Ik denk dat veel onkunde daaruit voortkomt.

Ik geloof zelf in het rentmeesterschap zoals de dominee dat verwoordt, namelijk dat je als christen de vrijheid hebt om dieren te eten, maar dat je uit liefde voor de Schepper en respect voor zijn schepsel ervoor zorgt dat ook het slachten/doden van dieren met respect gebeurt.
Mona
22-10-2012 / 16:36
Helemaal eens met de dominee en sydneylover!

Wij hebben een boerderij en mijn man kent alle koeien, hun halsbandnummer, hun uiterlijk, hun karakter, hun geschiedenis en hun melkgift.
Onze koeien vinden wij zeker geen waardeloos product! Sterker nog, wij zijn er blij mee en trots op.
Het is zeker zo dat we goed voor de dieren moeten zorgen, wij dragen er verantwoording voor, en mogen hen nooit uitbuiten.
Maar mens en dier komen en mogen nooit op 1 lijn met elkaar komen te staan, want een dier heeft geen ziel en een mens wel.
Wij verbazen ons regelmatig over de bijzondere standpunten, en onmogelijke idealen van Wakker Dier.
Toch zien we in de praktijk dat de reclames van Wakker Dier wel degelijk invloed hebben.
De overheid stelt, onder druk van de partij voor de dieren, regels op die moeilijk uitvoerbaar zijn, met elkaar in tegenspraak zijn, of een verschrikkelijke administratieve rompslomp met zich meebrengen.
Dit alles voor het welzijn van de dieren.
jsml
22-10-2012 / 17:06
Ik ben het met de ds eens dat vegetarisme en veganisme geen religieuze of semi-religieuze trekjes mag krijgen. Maar toch kan ik de vraagsteller heel goed begrijpen. Persoonlijk hou ik ontzettend veel van vlees maar ik eet bewust maar weinig vlees om nagenoeg dezelfde redenen als die de vraagsteller noemt.

Via mijn werk ben ik veel in contact met de agrarische sector en ik kom regelmatig op een boerderij, maar om zonder meer te stellen dat een boer met enorme passie met zijn dieren omgaat gaat mij wat te ver. Dat ligt vaak ook aan het soort vee. Maar dat de behandeling van dieren hier en daar wel wat beter kan ligt m.i. ook grotendeels aan de consument. Wij willen namelijk wel een zo laag mogelijke prijs voor het vlees betalen. Boeren hebben het tegenwoordig vaak enorm zwaar.

Uiteraard heeft God ons het vlees tot voedsel gegeven, maar daarmee zegt Hij toch niet dat een dier ineens een massaproduct is geworden? Ik zeg niet dat veehouderij niet mag, maar ik heb zeker wel vraagtekenens bij de richting waar het meer en meer naar toe gaat..

“God heeft aan de mens, na de zondeval de dieren gegeven om die op te eten. Vóór de zondeval was dat niet zo.” “Vlees- en dierproducten bevatten noodzakelijke basisvoedingsstoffen voor de mens. Dat is een gegeven vanuit de schepping.” ?????????

Mona geeft aan dat boeren van overheidswege vaak moeilijk uitvoerbare regels worden doorgevoerd. Dat is inderdaad jammer. Maar daarom is het juist mooi als er wat meer verantwoordelijkheidsgevoel bij de consument kwam te liggen. Misschien dat de consumenten die het kunnen betalen dan bereid zijn om een kwartje meer voor een lapje vlees te betalen, zodat de veehouderij weer wat kleinschaliger kan worden, en een boer weer echt boer kan worden. En mensen zoals de vraagsteller helpen misschien om daar de aandacht op te vestigen. Bedankt vraagsteller…
Mona
22-10-2012 / 17:44
Ja de consument heeft hierin verantwoordelijkheid, maar ook de retail!
Onvoorstelbaar wat daar aan de financiele strijkstok blijft hangen.
Ik herinner me een discussie bij rondom tien, waarbij boereninnen half in tranen zaten omdat daar zo weinig aandacht aan gegeven wordt van overheidswege.

Men wil graag terug naar vroeger, maar het kan niet meer.
Het gedrag van consumenten moet dan een omslag maken, maar ik zie dat niet zo snel gebeuren.
Mona
22-10-2012 / 18:06
vragensteller:
Toch kan ik je vraag best begrijpen.
want dierenleed is afschuwelijk en zeker niet bijbels. Daar staat dat de mens goed moet zijn voor zijn beesten.
Door geen vlees te eten wil je laten zien dat je tegen dierenleed bent. Dat is je goed recht, en je veroordeeld de mensen niet die wel vlees eten.
Omega
22-10-2012 / 21:17
@Peerkloppe Volgens mij is de eerste slacht ook uitgevoerd door onze Schepper. Het lijkt me tenminste niet aannemelijk dat er twee beesten zonder vel hebben gelopen, toen Adam en Eva van God rokken van dierenhuid kregen ;-)

Net als @jsml kom ik voor mijn werk regelmatig op veebedrijven. Ik kan met een gerust geweten zeggen dat onze boeren de beste zijn ter wereld, ook in de omgang met hun vee. Logisch ook, het is zijn kapitaal.
Omega
22-10-2012 / 21:26
@Boer Het helpt als je ook andere Bijbelvertalingen er bij betrekt. De ouderwetse uitdrukking "levende ziel" betekent gewoon "levend wezen." Ook hierom is de HSV dus onmisbaar ;-)
Mona
22-10-2012 / 22:21
jsml:
je geeft aan dat je niet zo vaak een enorme gepasioneerde boer hebt gezien.
Jammer!
Hoe ben je zo tot die conclusie gekomen?

Mijn boer is een boer, en daar bedoel ik mee dat hij niet als boer werkt, maar dat hij boer IS. Hij kan geen dag zonder zijn koeien en bedrijf, het is zijn lust en zijn leven.
Wiepie
22-10-2012 / 22:42
Ik sluit me aan bij Boer. Er zijn zelfs meerdere teksten die wijzen op de aanwezigheid van de ziel in het bloed, als drager van het leven:
Gen. 9:4: “Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten.” Het woord pn Nefesh heeft meerdere betekenissen: ziel, leven, schepsel, persoon, wezen.
Later in Deut. lees je als bevestiging dat bloed weldegelijk de 'drager' is van de ziel:
"Alleen houdt vast, dat gij het bloed niet eet; want het bloed is de ziel; daarom zult gij de ziel met het vlees niet eten.".
schaapje
22-10-2012 / 23:27
De ziel zit in het bloed, daarom moesten dieren geofferd worden voor de zonden van het Joodse volk, het bloed moest vloeien, plaatsvervangend.
schaapje
22-10-2012 / 23:29
@Boer, sorry jij had het al uitgebreid beschreven.
Omega
22-10-2012 / 23:47
Als dieren een onsterfelijke ziel hebben kunnen ze dus ook verloren gaan. Tijd dus voor enkelen onder ons om te gaan evangeliseren onder de biggen, of de ezels natuurlijk ;-)

Over ziel gesproken:

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14230/wat-is-je-ziel--waar-zit-dat--het-is-een-rare-vraag--maar-nergens-is-een-lichaamsdeel-die-ziel-heet------/

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/2232/hebben-dieren-een-ziel-of-een-geest-------/
schaapje
22-10-2012 / 23:53
@Omega niemand zegt toch dat dieren een onsterfelijke ziel hebben.
jsml
23-10-2012 / 09:43
@Mona, sorry ik denk dat ik een beetje onduidelijk ben geweest. Ik bedoel helemaal niet dat ik niet zo veel gepassioneerde boeren ken, integendeel... Maar toch zijn er ook genoeg situatie waarbij ik als christen geen lekker gevoel bij heb. Ligt dat aan de boer?? Misschien voor een deel.. Maar ik denk dat de schuld ook voor een groot deel bij de consument ligt. Jij gaf al aan dat er eigenlijk een omslag bij de consument moet komen, maar je ziet dat nog niet zo snel gebeuren. En dat ben ik helemaal met je eens, maar als er eens iemand is die die omslag wél maakt dan zou ik dat eerder aanmoedigen dan in de verdediging schieten voor wel-vlees-eten.

Daarbij vind ik het idee dat een boer gepassioneerd is slechts een verzachting. Het maakt het allemaal wat minder zuur. Als je namelijk niet achter de huidige 'productiemethoden' staat, heb je er niet veel aan dat die 'productie' met passie gebeurt.

Begrijp me niet verkeerd hoor, ik ben ABSOLUUT geen boerenhater, maar ik zou graag willen dat we gewoon met z'n allen hier wat bewuster mee omgingen. Soms lijkt het wel of wij, koste wat het kost, een luxe stukje vlees op ons bord willen hebben. Maar bedenk daarbij eens hoeveel voedsel en water een dier nodig heeft om een klein lapje vlees te 'produceren', en zet daar het nijpende voedsel- en watertekort in de wereld eens tegenover.... En dan spreken we nu nog maar over het topje van de ijsberg...
Omega
23-10-2012 / 10:10
@boer @schaapje De verwarring ontstaat doordat de Statenvertalers als enige het Hebreeuwse woord "nefesj" hebben vertaald met "ziel", terwijl het gewoon "levend wezen" betekent. Alle andere vertalingen hebben in hun vertaling rekening gehouden met de eenheid tussen OT en NT. De SV is hier teveel concordant geweest. In het NT wordt namelijk helder onderscheid gemaakt tussen mensen (psyche - Grieks) en dieren (1 Kor. 15:39-40).
schaapje
23-10-2012 / 11:21
Moeilijke begrip 'een ziel,' ik heb er natuurlijk geen verstand van, maar door de vertaling van de hsv vraag ik me toch af hoe de dieren een levende ziel/wezen werden, daar heeft de Here God geen adem in geblazen.

Zelf denk ik dat in de ziel van de mens de Geest van God werd ingeblazen, en daarom de mens een onsterfelijke ziel heeft, wat zich onderscheidt van de dieren.

Maar goed dit alles heeft niets te maken met de vraag die werd gesteld.
Mona
23-10-2012 / 11:34
Mens en dier zijn door God geschapen. Allebei kunnen ze weten en voelen, omdat ze levende wezens zijn. Een dier kan 'weten' door zijn instinct (bv bij dreigend onraad), en een mens weet door zijn verstand. Het verstand is van een totaal andere orde dan het instinct, en staat er ook ver boven. Want de mens is door God gemaakt als de kroon op Zijn schepping, naar Zijn Beeld, en niet het dier.
De mens kon goed van kwaad onderscheiden, nu is dat verduisterd is door de zondeval, maar God vraagt er evengoed rekenschap over.
De mens heeft de opdracht gekregen voor de aarde te zorgen, en als je daar bij stil staat, dan schieten wel allemaal te kort. (wat ons overigens niet van onze plicht ontslaat).
Als een dier doodgaat is dat het einde, als een mens sterft, dan begint de eeuwigheid.
Dat is het grote verschil tussen een mens en een dier.

@jsml, bedankt voor je toelichting, nu begrijp ik je beter. Het is belangrijk je zelf af te blijven vragen wat verantwoord is (bijbels verantwoord bedoel ik dan) en wat niet. Het blijft een moeilijk vraagstuk, wat iedereen wil blijven houden wat hij heeft, en maar weinig mensen willen terug naar minder vlees, of naar meer betalen voor dat vlees.

@ Boer en wiepie: volgens mij komen we nu bij een standpunt van de Jehova getuigen uit.
want als ik het goed heb begrepen, willen zijn geen bloedtransfusie's doen omdat men denkt dat daar de ziel in is.
Mona
23-10-2012 / 11:49
@skeptor,
Nee nergens wordt dierenleed toegestaan. In de bijbel niet en nergens niet.
De regels voor transport van levende dieren zijn in de loop der jaren flink aangescherpt.
In het verleden zijn daar gruwelijk dingen bij gebeurd, dat is absoluut waar. En ik zeg ook niet dat er nu nooit meer iets gebeurd, maar de controle is wel verbeterd.
Je kunt je idd beter afvragen wat de reden is waarom het zo gebeurd. En dan hebben we allen schuld want we zijn alle consument.
Wie steekt de hand in eigen boezem?
dkw
23-10-2012 / 13:22
In ieder geval is er geen dierenhemel of hel ofzo.
Prediker 3:21:
21 Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?
Mona
23-10-2012 / 16:17
@ Vega: Uit naam van God worden de meest gruwelijke moorden en ander geweld gepleegd.

Ik meen me te herinneren, dat er een man was die vreselijk van dieren hield.
Deze man ging zo ver in zijn liefde voor dieren dat hij er een mens voor dood schoot...
Zijn naam is Volkert vd G, en het duurt niet zo lang meer en hij komt vrij (er wordt ook beweerd dat hij al vrij is)
Nooit een excuus gemaakt.

Uit naam van de dieren worden dus ook de meest gruwelijke moorden gepleegd.

Terug in de tijd

In de jaren 50 en 60 zijn er best wel wat CGK-gemeenten overgegaan naar de Oud Gereformeerde Gemeenten/Ger. Gem.: Veenwo...
3 reacties
23-10-2015
Mijn man en ik hebben onlangs vernomen dat we weer een kindje mogen krijgen. Dit blijde nieuws stelt ons (met name mij) ...
1 reactie
23-10-2020
De afgelopen paar maanden heb ik af en toe gedroomd over een jongen waarmee ik veel samenwerk en waar ik goed mee op kan...
geen reacties
22-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering