Overvolle aarde

Ds. J.J. Tigchelaar / geen reacties

17-10-2012, 16:04

Vraag

Wij zien de zondeval als iets verschrikkelijks, maar hebben wij ook niet ons bestaan te danken aan de zondeval? De ruimte op de aarde is immers beperkt en door de dood van mensen/dieren/planten komt er ruimte voor volgende generaties. Als er sinds de schepping niets of niemand zou zijn gestorven, was de aarde al lang overvol lijkt me.

Antwoord

Hoe moet ik deze vraag benoemen: speculatie, nieuwsgierigheid, spitsvondigheid of filosofie? Theologie komt aan de orde, maar ook sociologie en geografie. Ik maak wat opmerkingen:

1. Zonde en zondeval zijn inderdaad afschuwelijk. Door God niet gewild.

2. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe de samenleving er uit zou zien wanneer er geen zondeval zou zijn geweest. Kinderen werden pas geboren nadat de zondeval had plaatsgevonden. In allerlei culturen worden kinderen beschouwd als garantie voor de zorg aan hulpbehoevende ouderen. Hoe groter de armoede en hoe gebrekkiger de voorzieningen voor de ouderen, hoe groter het kinderaantal. Toen in ons land de AOW werd ingevoerd, daalde de gezinsgrootte.

3. Hoe moeten we in dit verband Mattheüs 22:30 lezen? In het nieuwe komende Rijk van God zullen er geen huwelijken meer zijn en dus ook geen aanwas van kinderen. Zonder zondeval zou van die kant geen overbevolking te verwachten zijn geweest. In Genesis 1:28 is de opdracht de aarde te vervullen, niet:  te overvullen.

4. In 1800 was de wereldbevolking ca. één miljard. 127 jaar later waren er twee miljard. En aan het eind van de vorige eeuw waren er zes miljard. Thans zijn we ongeveer zeven miljard. De schattingen voor 2050 zijn negen of tien miljard. De snelle groei schijnt er wat uit te zijn.

5. Toen er nog geen twee miljard mensen op aarde waren, klaagde men in het Neo-Malthusianisme al over overbevolking en dreigende voedselschaarste. De huidige voedselschaarste in bepaalde landen of gebieden is echter te wijten aan oorlogen, een gebrekkige economie, opslag en transport. Globaal is er nog overvloed aan voedsel en zijn er nog vele mogelijkheden de productie uit te breiden. Veel voedingsgewassen worden zelfs gebruikt voor brandstof.

6. Maar we moeten het probleem van de vraagstelling geheel anders benaderen. Het gaat er niet om te speculeren over zaken die die buiten onze bevatting liggen. De zondeval heeft plaatsgevonden en hoe leven we hier en nu samen op een aarde die God ons gegeven heeft? Wat is de roeping van christenen thans ten aanzien van de wereld nu en in de toekomst?

7. Het gaat om het komende Rijk van God. Dat moet iedereen weten. Ongelovigen, politici, economen en "de gewone man", ze kijken niet verder dan deze wereld, ze hebben geen perspectief. Hun hoop voor onze wereld is kortzichtig: verandering, iets beter, meer sociaal, leefbaar, etc. Zonder geloof in God als Schepper en Onderhouder dwalen ze doelloos rond. Dan mogen christenen bidden "Uw Koninkrijk kome" en getuigen van Gods belofte.

8. Het gaat om Gods Koninkrijk, dat Hij door ieder erkend en geloofd wordt. Daaraan is al het andere ondergeschikt: bekering, bevinding, vergeving, redding, etc. zijn niet het doel van het christelijk leven, maar slechts middel.

9. Op Gods tijd breekt dat Koninkrijk door. Wij kunnen speculeren of de aarde niet te vol is of wordt of zou geworden zijn. Maar dat is niet onze verantwoording.

Ds. J. J. Tigchelaar, Putten

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

aardezondeval
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben 28 jaar en heb een serieuze verkering. Mijn vriend zegt regelmatig dat hij van mij houdt. Ik durf dat niet zo goe...
geen reacties
17-10-2009
Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. In Efeze 5:29 staat: “Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar h...
geen reacties
18-10-2019
Heel graag zou ik echt goede tips en antwoorden willen op de volgende vragen. Wij zijn twee ouders die zelf geen echt ch...
3 reacties
17-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering