Christen: rode neus of blauwe knoop?

Stichting Chris en Voorkom! / geen reacties

17-10-2019, 13:32

Vraag

Ik heb zojuist deze twee filmpjes van Drugslab bekeken over alcohol en daar wordt zelfs gezegd dat alcohol een harddrug is en dat het bizar is dat dit gewoon verkocht kan worden. Waarom wordt dan alcoholhoudende drank zelfs gepromoot in de Bijbel? Daarin wordt weliswaar gezegd dat we niet dronken moeten worden door wijn, maar een harddrug is gewoon fout. Waarom raadt God dan aan om in bepaalde situaties deze harddrug te gebruiken?

Antwoord

Strikt formeel wordt in Nederland alcohol niet beschouwd als een harddrug, dat wil zeggen: als een middel dat staat op lijst 1 van onze Opiumwet. Op die lijst staan de middelen met een zogenaamd “onaanvaardbaar risico” voor de gezondheid. Denk dan aan heroïne, cocaïne, LSD en XTC. Dat laat onverlet dat alcohol een middel is, net als de andere middelen, dat een invloed heeft op het bewustzijn en daarom gebruikt wordt. Dit laatste is feitelijk een definitie van een drug. Nu geldt van heel veel dingen in ons leven dat het invloed heeft op ons bewustzijn. De cruciale vraag is: welke invloed en in welke mate? Dan mag zeker gezegd worden dat we ook in christelijke kring over het gebruik van alcohol nog veel te gemakkelijk denken. Het gebruik van alcohol is soms excessief en dán zou je kunnen zeggen dat het gebruik van alcohol en de risico’s en schadelijke gevolgen ervan vergelijkbaar (en soms nog erger!) zijn dan die van ‘normale’ harddrugs.

Alcohol in Bijbelse tijden bevatte minder werkzame stof (de echte ‘alcohol’ in alcoholhoudende dranken) dan alcohol vandaag de dag. Het is niet zo dat in de tijd van de Bijbel alcoholloze wijn werd gedronken, zoals in sommige christelijke kringen wel eens is gesteld. En in de middeleeuwen was het sowieso gezonder om bier te drinken dan (vervuild) water. De Bijbel gebiedt nergens dat we alcohol zouden moeten drinken, maar verbiedt het ook niet. De Bijbel waarschuwt wel ernstig tegen overmatig alcoholgebruik.Voor verdere informatie verwijs ik naar bijgevoegd artikel dat ik jaren geleden een keer geschreven heb. In onze tijd is er alle reden om (ook ons eigen) alcoholgebruik kritisch te bejegenen. In het verleden zijn op grond van beperkt wetenschappelijk onderzoek wel een positieve gezondheidsclaims over alcoholgebruik naar voren gebracht, maar dat wordt inmiddels niet meer gedaan. De Nederlandse Gezondheidsraad stelt dat er maar één veilige gezondheidsgrens ten aanzien van alcohol is en dat is: helemaal niet drinken. Voor sommigen misschien iets om te overwegen!

Frans Koopmans

Stichting Chris en Voorkom!

Stichting Chris en Voorkom!

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Houten
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

alcohol
geen reacties

Terug in de tijd

Het lijkt erop dat Jezus dingen die in het OT staan veranderd heeft. Bijv. oog om oog en tand om tand geldt niet meer, m...
2 reacties
17-10-2011
Ik heb verkering met een jongen uit een andere kerk dan ik. We zitten er vaak over na te denken naar welke gemeente wij ...
3 reacties
17-10-2012
Geachte ds. Reinders, ik heb een aantal vragen n.a.v. van uw preek over Ps. 92. U schetste het leven zonder God en dat h...
geen reacties
17-10-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering