Psalm 22:9

Herziene Statenvertaling / geen reacties

02-10-2012, 08:32

Vraag

HSV-vertalers, hartelijk dank voor al jullie werk! Ik ben er blij mee! Mijn vraag is, waarom staat er in Psalm 22:9 "Hij heeft zijn zaak aan de HEERE toevertrouwd! laat Die hem bevrijden! Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is." Er staat dus in het eerste gedeelte: "Hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd" (wat juist een eer is en wat door de Joden destijds toch ook als een deugd gezien werd). Waarom staat er niet, zoals in de NBG-51: "Wentel het op de HERE" (dus dan zou dat een verwijt van de spottende mensen zijn, in de zin van "dan moet je je heil maar bij de Heere zoeken"). Of heeft "zijn zaak" geen betrekking op de Heere Jezus; het staat immers niet met een hoofdletter...? Alvast bedankt voor uw antwoord!

Antwoord

De uitdrukking "iets op de Heere wentelen" heeft op zich geen spottende bijbetekenis. We komen die in de Statenvertaling ook in Psalm 37:5 tegen ("Wentel uw weg op de Heere"). Ik denk dat de spot van de toeschouwers in Psalm 22 een andere oorzaak heeft. Zij waren kennelijk van mening dat de Heere Jezus niet op enige hulp van God zou hoeven te rekenen omdat Hij in hun ogen een Godslasteraar was, en dat al Zijn vertrouwen op de Heere zinloos zou zijn.

Met vriendelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

HSVPsalmen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb misschien een hele stomme vraag over de pil. Een condoom is niet 100 procent veilig en de pil ook niet, dat weet ...
geen reacties
02-10-2010
De Heere is vrij in Zijn doen en laten en dat maakt me zo wanhopig. Zonder Hem kan ik niet sterven maar ook niet leven. ...
10 reacties
02-10-2015
Waarom heeft een man niet door hoe pijnlijk het is voor een vrouw als hij naast een gezond liefdesleven met haar (met ze...
20 reacties
02-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering