Uitzien naar de wederkomst

Ds. H. van der Ham / 3 reacties

17-09-2012, 10:21

Vraag

Kunt u mij uitleggen waarom je als christen zo moet uitzien naar de wederkomst? Het is toch juist een vreselijke gedachte als je bedenkt dat je man/vrouw en/of kinderen en naaste familieleden de Heere Jezus nog niet als hun persoonlijke Zaligmaker hebben aangenomen? Dezelfde vraag geldt voor mij ook een beetje voor de dood. Niemand kijkt toch uit zichzelf naar de dood uit?

Antwoord

Beste jongere,
 
Dank voor je vraag. Ja, wij verwachten die dag met een groot verlangen; we zien uit naar de wederkomst van de Heere Jezus. Je vraagt waarom we daarnaar moeten uitzien. Je schrijft: "Het is toch juist een vreselijke gedachte als je bedenkt dat je man/vrouw en/of kinderen en naaste familieleden de Heere Jezus nog niet als hun persoonlijke Zaligmaker hebben aangenomen?" Je denkt aan je naasten en gezinsleden; dat is sympathiek.

Als het gaat over de wederkomst en over het verlangen naar de wederkomst, dan ben je helemaal gericht op het gegeven dat anderen (van wie je heel veel houdt) nog onbekeerd zijn. Dat zij de Heere Jezus Christus nog niet kennen. Dat is inderdaad aangrijpend; dat ben ik met je eens. Nu komt het ook weleens voor dat iemand van wie wij vrezen dat hij/zij onbekeerd is, toch in beginsel de Heere mag vrezen. Het geloof kan soms klein zijn, maar door de Heere gegeven en bij Hem bekend.
 
In ieder geval is de wederkomst een krachtige aansporing om bijtijds de Heere te zoeken. Buig regelmatig je knieën en vraag om de toebrenging van hen die je lief zijn. Vraag om het wonder van de bekering.

Hebben wijzelf de Heere Jezus echt nodig en kennen wij Hem? Hoe meer je de Zaligmaker ziet in Zijn noodzakelijkheid, in Zijn dierbaarheid, in Zijn algenoegzaamheid, in de volheid van Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft, hoe meer je gaat verlangen naar Zijn wederkomst op de wolken des hemels. Dat is een dag van volkomen verlossing voor al degenen die de Heere mogen liefhebben.
 
Je zegt: "Dezelfde vraag geldt voor mij ook een beetje voor de dood. Niemand kijkt toch uit zichzelf naar de dood uit?" Naar de dood hoef je niet uit te zien. Het leven met de Heere is goed. Zijn dienst is een liefdedienst. Denk eens aan Psalm 25:6 (berijmd). Toch moeten wij eenmaal sterven; dat kan al jong. De Heidelberger Catechismus vraagt: Wat troost geeft u de opstanding des vleses? En het antwoord: Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees (lichaam) door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Wat gebeurt er als wij sterven? Onze ziel gaat direct naar Christus (als wij de Heere mogen vrezen). ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên. Wat zijn Gods kinderen gelukkig! Toch zien Gods kinderen in de hemel zelfs nog uit naar de grote dag dat hun lichaam wordt opgewekt. Dan worden ziel en lichaam weer verenigd. Dan wordt hun geluk/zaligheid nog groter. Dan mogen ze naar ziel en lichaam God groot maken. Dat is een heerlijke dag: de opstandingsdag, de dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Er zal geen gebrek meer zijn. Wie blind is, kan dan zien! Wie verlamd was, zal/kan dan huppelen. Wie nu nog stottert, zal vloeiend spreken. Wie nu dement geraakt is, zal dan helder van gedachten zijn. En wie nu bij tijden depressief is, die zal ervan verlost worden! En wie nu lijdt aan een psychische ziekte, die zal er geen last meer van hebben! Pijn lijden, een handicap in je eigen leven of dat van iemand die je lief is... het zal er niet meer zijn. Je lichaam (als je de Heere mag kennen en lief hebben) zal aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt worden. Dat is een troost. Daar kun je wel naar uitzien en naar verlangen.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

Tags in dit artikel:

doodoordeelsdagwederkomst
3 reacties
Roozemond
17-09-2012 / 20:31
Het kan me echt aangrijpen als ik de mensen om me heen zie, vooral de mensen die door bloedbanden je naaste fam. is. En toch, en toch, kan ik bij tijden ontzettend uitzien en verlangen naar Zijn komst, en het beamen: wij verwachten die dag met een groot verlangen.... Ik kan dat niet goed uitleggen, ik denk dat de Heere dat verlangen in mijn hart geeft, los van het feit dat ik in kan zitten over anderen.
janvanverweg
18-09-2012 / 06:28
door uit te zien op de wederkomst vindt er een verandering van prioriteit plaats. de vraagsteller voelt dat aan als hij denkt aan zijn familie.
Waar komt het werkelijk op aan. leven we fijn in het hier en nu en zoeken we rust, vrede, comfort voor nu, of verwachten we daadwerkelijk de wederkmst met alle consequenties die erbij horen. is rust, vrede en comfort dan nog steeds zo belangrijk??
Het is zaak om na te denken of jij (wij) voorbereid zijn op de wederkomst. We zitten met de 10 maagden te wachten op de bruidegom, maar hebben we wel olie (Heilige Geest) in onze lampen?
ook is het goed om na te denken hoe we anderen op de wederkomst kunnen voorbereiden.

in angst zitten over familie zonder hen te helpen is egocentrisch. hen simpelweg waarchuwen zet ws. geen zoden aan de dijk. hoe kan je hen voor het koninkrijk winnen? ben je bereid je leven dusdanig te veranderen zodat anderen gaan verlangen het koninkrijk binnen te gaan?
Catherine
18-09-2012 / 10:59
Maar er zullen geen familiebanden meer zijn. Er is wel herkenning, maar niet de persoonlijke band meer. Wij kunnen een ander niet bekeren, wel hartelijk jaloers maken op een nabij leven met de Heere. Maar het kan ook dat de Heere ingrijpt in het leven van je afgedwaalde kind of man.
Gebed is een krachtig wapen!

Terug in de tijd

Hoeveel minder is je kind beschermd als je de dtp-vaccinatie van negen jaar niet doet? De laatste is gegeven op vierjari...
geen reacties
17-09-2018
Ik heb een medische vraag; ik heb een aantal weken last van tintelingen/prikkels in mijn linker arm/hand. Niet constant,...
1 reactie
19-09-2018
Ik heb een vraag aan een psycholoog/hulpverlener. Begin dit jaar heb ik een ernstige vertrouwensbreuk met mijn toenmalig...
geen reacties
18-09-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering