Iriscopie

drs. A. Meijer / 6 reacties

27-07-2012, 12:05

Vraag

Ik heb een vraag over het volgende. Ik heb al een poos last van de volgende klachten: erge vermoeidheid, pijn in handen en benen, pijn op borst, oorsuizing, allergieën en slechte weerstand. Ik ben ook hypermobiel. Ik ben hiervoor (voornamelijk moeheid en oorsuizing) bij dokter en ziekenhuis geweest en zij kunnen me niet helpen. Aan de oorsuizing moet ik maar wennen. Ik ben toen naar een natuurgeneeskundig therapeut geweest die goed bekend staat in onze omgeving. Volgens hem waren de klachten deels van stress, maar hij dacht dat er meer aan de hand was. Hij heeft ook iriscopie gedaan. Mijn moeder heeft vooraf gevraagd wat dat precies inhield en of dat niet iets paranormaals was. Hij heeft het uitgelegd en volgens hem was het bewezen door ene dr. Lang? Later voelde ik me niet helemaal lekker hierover. Is dit wel verantwoord of is dit occult? Volgens hem had ik HPU. Ik laat me nu hierop testen. Maar toen ik op internet las, kwam ik er achter dat dit geen erkende ziekte is. En dat er ook vraagtekens bij gesteld worden. Maar als HPU niks is, hoe komen ze er dan bij en waarom hebben mensen er dan baat bij? Ik ben nu erg onzeker. Wat heb ik eraan dat het straks vastgesteld wordt en het is niet erkend. Al hoop ik wel dat de middelen daarvoor helpen. Ik wil hier graag vanaf. Ik voel me erg beperkt hierdoor. Moet ik nu verder in dit circuit of is het niet verantwoord en moet ik er mee stoppen. Ik zou heel graag een advies willen!

Antwoord

Beste vragensteller,

Je hebt de huisarts en medisch specialist bezocht. In het reguliere circuit kon men geen oorzaak vinden die jouw klachten verklaren. Dat betekent natuurlijk niet dat die oorzaak er niet is. Vervolgens ben jij het 'alternatieve' circuit gaan bezoeken en naar een natuurgeneeskundig therapeut gegaan. Dat is begrijpelijk, dat doen meer mensen die geen bevredigend antwoord krijgen in het reguliere circuit. Nu zit je met een aantal vragen.

Ik ben voornamelijk thuis in de reguliere geneeskunde. Uiteraard weet ik wel wat van alternatieve of complementaire geneeswijzen, maar dat is beperkt. Iriscopie is een hele oude methode om ziektes of gevoeligheden vast te stellen. Het werkt volgens bepaalde 'orgaancirkels' die zij in het oog onderscheiden. Er zijn geen goede onderzoeken die aantonen dat het werkt. Het tegenovergestelde is eerder het geval.

Daarnaast moet je inderdaad oppassen dat je niet occult belast wordt. Dat hangt af van de occulte belasting van de genezer die je bezoekt. Ik weet uiteraard niet of jouw therapeut occult belast is. Je kunt dat zeker niet zeggen van iedere alternatieve genezer. Mijn advies is: pas hier voor op!

Volgens mij is HPU meer een uiting van een stofwisselingsprobleem dan dat het een ziekte is. Ik zou zeggen: wacht het onderzoek af, dat beoordeelt wellicht meteen de kwaliteit van de iriscopist...

Vriendelijke groet,
A. Meijer

drs. A. Meijer

drs. A. Meijer

 • Geboortedatum:
  14-12-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Ouderkerk aan de Amstel
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

natuurgeneeskundeoccultparanormaal
6 reacties
MUS
27-07-2012 / 13:30
Lees het boek 'tovenaars van de (een en) twintigste eeuw' van Gerard Feller en je bent direct genezen (van dit soort behandelmethoden).
Evert_60
27-07-2012 / 13:38
Mag ik ter aanvulling op het antwoord van Dr. Meijer je nog de volgende informatie geven: het uitgevoerde medische en specialistische onderzoek dat inmiddels is uitgevoerd heeft allerlei bekende oorzaken voor je symptomen uitgesloten. Dat is al heel wat! Inderdaad, chronische stress kan dergelijke symptomen veroorzaken en de gevolgen van chronische stress worden nogal eens sterk onderschat. In het symptomen complex springt wat mij betreft het oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd, eruit. De intensiteit van oorsuizen is bij de verschillende lijders hieraan sterk variabel, maar in ernstige mate kan tinnitus een bijna ondraaglijke aandoening zijn. Helaas was er tot nu toe weinig met zekerheid bekend over de oorzaken van oorsuizen. Bij veel artsen en zelfs KNO artsen is er nogal wat onbegrip en achterstallige kennis over tinnitus. Heel gemakkelijk wordt het advies gegeven "je moet er maar mee zien te leven", maar als het oorsuizen intens is, dan is dat een zinloos, bijna beledigend advies aan de betreffende patient, waar de patient bepaald niet mee geholpen is.
Medisch gezien is het van belang om twee vormen van oorsuizen van elkaar te onderscheiden. Op de eerste plaasts oorsuizen, gecombineerd met gehoorverlies en de tweede vorm is oorsuizen, zonder dat er sprake is van noemenswaardig gehoorverlies. Daarom is het voor de behandeling van jouw totale ziektecomplex van belang dat er een audiologisch onderzoek wordt uitgevoerd en er een goed audiogram van je gehoor aan beide oren is gemaakt. Ik neem aan dat dit inmiddels gebeurd is.
Indien er sprake is van oorsuizen in combinatie met gehoorverlies, dan kan een gehoorapparaat heel veel goeds doen. Indien er sprake blijkt te zijn van oorsuizen zonder noemenswaardig gehoorverlies, dan heeft een gehoorapparaatje natuurlijk geen enkele zin. In dat laatste geval wordt oorsuizen beschouwd als een overaktiviteit van bepaalde hersengebieden, waarbij deze overactiviteit veroorzaakt is door een chronische verstoring van de balans tussen je (geestelijke) draaglast en draagkracht. Dat is cruciaal om te onthouden. Jij kunt waarschijnlijk wel allerlei omstandigheden bedenken waardoor je draaglast gedurende langere tijd sterk is toegenomen (bijv. overlijden van een dierbare, verlies van werk, etc) of waardoor je draagkracht tekort schiet (bijv. de baan die je vorig jaar hebt geaccepteerd blijkt te zwaar voor je te zijn). Door zo'n chronische verstoring van de balans tussen draagkracht en draaglast kan zich oorsuizen ontwikkelen. Oorsuizen is bijna nooit het gevolg van een ernstige aandoening in je oren of hersenen, maar daarom is het wel nodig dat door adequaat medisch onderzoek evt. aanwezige ernstige aandoeningen zijn uitgesloten. Ik begrijp dat er bij jou geen ernstige aandoeningen aanwezig zijn en dat is al het begin van je genezing!
Recent is er een fantastisch en heel leesbaar boek over oorsuizen verschenen met de titel "Eerste hulp bij oorsuizen" door Dr. Olav Wagenaar. Dit boekje kost ongeveer €18 en geeft een schat aan infomatie en behandelvormen van oorsuizen. Hoewel de titel een basale, weinig diepgaande bespreking van oorsuizen suggereert, vertegenwoordigt dit boek echt een doorbraak in het begrip van de oorzaken van oorsuizen en de behandeling ervan. Dr. Olav Wagenaar is een neuro-psycholoog die heel veel patienten met (ondraaglijke vormen) van oorsuizen heeft behandeld.
Jij en andere lezers zullen zich misschien de vraag stellen waarom ik in deze reactie zo de nadruk leg op het oorsuizen. Gezien de resultaten van het reeds uitgevoerde medische onderzoek bij jou, kunnen namelijk zeer waarschijnlijk alle andere verschijnselen die je hebt, verklaard worden als verschijnselen die zonder uitzondering passen bij het zgn. Tinnitussyndroom. Het Tinnitussyndroom kan zich vanuit oorsuizen ontwikkelen en wordt gezien als een reactie van jouw (zgn. autonome) zenuwstelsel op je oorsuizen. Als het je lukt om een goede behandeling tegen het oorsuizen te ondergaan, dan is de kans heel groot dat de overige symptomen langzaam maar zeker zullen gaan verdwijnen. Dit is bepaald geen gemakkelijk traject en kan een langdurige psychologische behandeling vragen. Zie voor alle details hiervover het boek van Dr. Wagenaar.

Ik wens je veel succes en God's hulp en ondersteuning bij de ontrafeling van jouw verstoorde balans tussen draaglast en draagkracht.

met vriendelijke groet,

Dr. Evert van Garderen
plderoos
27-07-2012 / 20:19
vraagje: als je, onwetend, met behulp van satan beter wordt, en je dankt God daarvoor, wie zou er dan kwaad zijn?
julie
27-07-2012 / 20:21
Ik ben de vraagsteller. Ik zou graag nog iets toevoegen op de vraag. De therapeut dacht aan HPU en heeft toen iriscopie gedaan. Hier heeft hij zijn 'diagnose' niet op gebaseerd en hij is hier ook niet verder op in gegaan.

@Dr. van Garderen
Bedankt voor uw waardevolle reactie. Vooral mijn moeder heeft veel tegen me gezegd dat het allemaal waarschijnlijk van dat oorsuizen kwam.
Ik voel het zelf inderdaad ook als een verstoorde balans tussen draaglast en draagkracht. Naar mijn gevoel is stress een oorzaak of in ieder geval een grote verergeraar van mn klachten.
Ik zal het boek eens lezen.

Ik heb ondertussen de uitslag binnen en daar kwam uit dat ik HPU heb.

Ik vind het allemaal erg lastig worden wat nu wat veroorzaakt. Ik ben ook een HSPer, als je daar wat over leest denk je soms, zou het daar van komen? Oorsuizen kan een oorzaak zijn en HPU. Ingewikkeld...
plderoos
27-07-2012 / 20:37
@ Julie, ik weet niets van de ziekte. ik wist ook niets van een rare ziekte die ik had en die al driekwart jaar duurde. Ik ben ermee naar een homeopaat (een klassieke!) gegaan die ook aan acupunctuur deed. En naar mijn mening heeft God die gebruikt om mij beter te maken, ik heb God dus bedankt.
Evert_60
27-07-2012 / 21:17
@ Julie. Het is niet mijn bedoeling om wie dan ook te kwetsen of om alternatieve geneeswijzen te bespotten. HPU is echter zeer omstreden en de reguliere geneeskunde verwerpt dit ziektebeeld. De wijze waarop de diagnose HPU gesteld wordt is erg omstreden en er is slechts 1 laboratorium in Nederland dat dmv een urine test in staat zou zijn om de diagnose te kunnen stellen. De afwezigheid van de zgn. reproduceerbaarheid van dat onderzoek door andere laboratoria is een erg veeg teken. Al in september 2003 werd in een artikel van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde gewaarschuwd voor deze diagnose, die in medische zin niet de toets der kritiek kan doorstaan. HPU wordt door de reguliere geneeskunde dan ook gezien als een "pseudo-ziekte".
Voor mensen die echter de door jou beschreven ziektesymptomen vertonen is deze discussie binnen de medische wereld vervelend, omdat aan jou geen duidelijkheid wordt verschaft over wat er nou met je aan de hand is.
Je meldt in je reactie dat je ook behept bent met HSP. HSP staat voor "highly sensitive person". Dit zijn personen die het vermogen hebben om op een hoog niveau te kunnen signaleren en die dus erg gevoelig zijn voor alle binnenkomende signalen. Deze signalen zijn natuurlijk zeer divers en mensen met HSP raken gemakkelijk gedurende een normale dag overprikkeld en geestelijk vermoeid, omdat alle signalen zo sterk binnenkomen. Deze signalen zijn heel divers, maar betreffen vaak gevoelszaken zoals de sfeer in de omgeving waarin geleefd wordt. Realiseer je dat HSP geen ziektebeeld is, maar in feite alleen de weergave is van een sterk geactiveerd (autonoom) zenuwstelsel dat helemaal gericht staat op het waarnemen van signalen. HSP betekent dus niet dat je hoogvoelend bent, zoals wel eens wordt gedacht, maar dat je hoog signaleert, dus hoog sensitief.
Voor mij maakt het jouw ziektebeeld alleen maar duidelijker. Oorsuizen en het regelmatig hieruit volgende Tinnitussyndroom, zoals ik dat in mijn eerste reactie heb proberen uit te leggen, kunnen heel gemakkelijk in het verlengde van HSP liggen. Echter, bij alle problematiek bij jou ligt waarschijnlijk een heel erg geactiveerd zenuwstelsel aan de basis. Ik adviseer je om daar professionele begeleiding in te gaan zoeken, want anders kom je er waarschijnlijk niet uit. Schaam je hiervoor niet, je zult versteld staan van de herkenning van jouw symptomen en lichamelijke problemen door een goede, ervaren psycholoog. Bij een goede begeleiding kun jij in principe van al je klachten afgeholpen worden, maar het vraagt veel tijd en energie.
Als je nog meer vragen over dit traject hebt dan stel ik voor dat je mijn email adres even bij de redactie van deze rubriek opvraagt.

met vriendelijke groet,

Dr. Evert van Garderen

Terug in de tijd

Na een spannend begin van onze relatie in 2010 komt er een hard eind aan het huwelijksgeluk midden 2015 . Ik ben al 6 ja...
3 reacties
27-07-2015
De afgelopen anderhalf jaar heb ik heel veel tegenslagen te verwerken gehad in mijn (jonge) leven. Mijn verkering is uit...
8 reacties
27-07-2009
Mijn man heeft -gelukkig niet altijd maar wel bij tijden, zoals ook op dit moment- veel last van hypochondrie (ziektevre...
14 reacties
29-07-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering