Waarom zou ik God zoeken?

ir. Raymond H. Warnaar / geen reacties

16-07-2012, 10:08

Vraag

Ik zou graag een reactie krijgen van iemand uit de Ger. Gem. Ik zit met de volgende vraag: Vroeger zocht ik God, maar tegenwoordig doe ik dat niet meer, ik wil niet meer. Ik heb veel meegemaakt. Mijn leven gaat tegenwoordig prima en ik voel ook niet zo'n behoefte meer om God te zoeken. Ik heb vroeger God gezocht om bekeerd te worden, niet om van mijn problemen af te komen, voor zover ik weet. Het resultaat is dat ik tegenwoordig van mijn problemen af ben, maar nog steeds onbekeerd ben. Ik heb een psychische aandoening en dankzij dat heb ik vroeger veel commentaar gekregen op mij houding en mijn gedrag. Ik had een enorm minderwaardigheidsgevoel. En als je dat hebt, dan geloof je wel dat je zondig bent. Alleen het probleem is tegenwoordig: ik heb geen minderwaardigheidsgevoel meer, ik voel me tegenwoordig prima en heb ook geen gevoel van zondebesef meer. Het doet me allemaal niks meer (trouwens ook onder invloed van medicijngebruik dat voor vervlakking van het gevoelsleven zorgt). Mensen zeggen tegen me: het komt door je medicijnen dat je niks meer voor het geloof voelt. Maar ikzelf ben van mening dat dat niet het enige is. Want ik houd zonden vast. Dat gaat makkelijk, want ik voel niks van zondebesef. Ik vraag me af of ik God nog wel wil zoeken. In mijn ogen word je mens-zijn kapotgemaakt als je bekeerd wordt. Dan is alles van de mens zondig en niks doet er toe. En dat wil ik niet! Sinds twee jaar begin ik me echt een waardevol mens te voelen in plaats van een overtollig aanhangsel en ik hecht dus steeds meer waarde aan mijn mens-zijn. Maar in mijn ogen botst dat met het geloof. Ik wil mijn zonden niet laten, ik wil rustig leven een een leuk persoon worden, maar ik wil niet naar de hel. De uitverkiezing vormt voor mij ook een groot probleem trouwens. Waarom zou ik God nog zoeken? Als mens kan je niks en je wil niks! Dus waarom zou ik God zoeken?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
"Waarom zou ik God zoeken?" Dat is je laatste vraag. Mag ik die vraag wat anders stellen of er wat andere vragen aan toe willen voegen?
 
Bijvoorbeeld: "Waarom zou ik morgenochtend als ik wakker word uit bed stappen? Waarom zou ik niet gewoon de komende dagen ontspannen in bed blijven liggen? Muziekje aan, zak chips erbij en een paar blikjes drinken in de koelkast. Dat houd ik best wel enkele dagen vol. En trouwens, mijn werk of studie kan ook wel even wachten, waarom zou ik daar mijn tijd mee vullen en verliezen. Stripboeken lezen en met vrienden omgaan is veel leuker."
 
Misschien vind je het wel erg flauw dat ik deze vragen aan die van jou toevoeg. Maar waar het mij omgaat is om te ontdekken wat het doel van jouw en mijn bestaan op deze aarde is! Het doel is niet om chips te eten, of muziek te beluisteren, of om leuk en aardig gevonden te worden. Dat mag allemaal wel. En als we positief door anderen en door onszelf gewaardeerd worden, kan dat zelfs heel goed zijn voor hoe we onze dagelijkse dingen mogen doen. Dan zeggen we dat we lekker in ons vel steken of dat we ons goed voelen. En opnieuw, ontspanning en waardering is nodig, maar het echte doel van ons leven is iets heel anders!
 
Nog een voorbeeld voordat ik met het echte doel verder ga. Het is nu vakantietijd. Zelf zit ik op dit moment midden in een verhuisperiode. Een paar weken geleden hebben we een ander huis gekocht. Ons doel is om over twee weken in dat huis te wonen, daarom zijn we nu druk bezig met schilderen en behangen. Soms best wel lastig werk, vooral als je het niet elke dag doet. Maar als mijn vrouw tevreden is over hoe het behang er op zit, of hoe de muren geverfd zijn, dan glim ik (van binnen) van trots. Ga ik dan de kamers maar opnieuw verven en behangen, nee natuurlijk niet! Ons uiteindelijk doel is om in het huis te kunnen wonen. Ik moet daarom verder met mijn actielijstje: de lampen aan de plafonds en de gordijnen ophangen. Dan volgen de meubels, de echte verhuizing. En het zal best nog wel even stressen worden de komende week!
 
Terug naar jouw en mijn vraag over ons levensdoel, want we zijn op doorreis naar het bereiken van dat doel. We zijn niet met elkaar 20, 40 of 80 jaar gezellig aan het rondtoeren op deze aarde. In Nederland gebruiken we in veel christelijke kerken de Heidelberger Catechismus met die bekende en belangrijke eerste vraag: Wat is uw of jouw enige troost in dit leven en in het sterven? Misschien weet je het antwoord uit je hoofd, zoek het anders nog eens op in je psalmboek. Samengevat staat er: "De enige en echte troost is dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik het eigendom geworden ben van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Die hiervoor Zijn eigen leven heeft opgeofferd. Hij bevrijdt me van alle gevaren en zonden, Hij leidt me tot de eeuwige heerlijkheid en zaligheid (die geen mensenoog gezien heeft, geen oor gehoord en in het hart van niemand kan opkomen) en Hij geeft mij de gewilligheid en liefde om Hem vrijwillig te volgen."
 
Dat is een echt, een eeuwig, een waardevol en een blijvend vooruitzicht! Alleen al daarom zou je God moeten zoeken! Want wat wegen jouw en mijn leuke dingetjes op tegen datgene wat God ons wil geven?
 
De Engelstalige catechismus van Westminster heeft een iets andere eerste vraag, die gaat als volgt: "Wat is het hoogste doel van de mens?" En het antwoord luidt: "Het hoogste doel van de mens is God te eren en Hem voor eeuwig te genieten." Mooi en duidelijk! Dus niet iets moeilijks en sombers, maar God kennen en genieten! Deze vragen en antwoorden heb ik niet bedacht. Ook niet de opstellers van deze twee catechismussen, maar dit zijn vragen en antwoorden die God zelf door middel van Zijn Woord aan ons doorgeeft. God zegt tegen jou en mij:
 
Ik heb recht op je leven! Ik heb je geschapen. En ook al ben je midden in de zonde, (psychische) ziekte en gebrokenheid van deze wereld terecht gekomen, Ik laat je niet los! Ik wil je weer maken zoals Ik het bedoeld heb. Daarvoor heb Ik Mijn Zoon naar de wereld gezonden, die Zich heeft laten bespotten en kruisigen. Zodat mensen weer echt kunnen genieten van het leven met God. Verdoe je tijd niet met dingen die voorbijgaan en geen blijvende waarde hebben, maar luister met aandacht naar God (lees Jesaja 55 maar eens). Hij maakt alle dingen nieuw, Hij geeft het echte leven, Hij kan en wil ons bevrijden van onze kortzichtigheid en blindheid om alleen maar met de aardse en tijdelijke dingen bezig te zijn.
 
Daarom: zoek die grote en liefdevolle God vandaag nog op. Je zult er nooit, maar dan ook echt nooit, spijt van krijgen!
 
Met hartelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben bang dat als ik een vriend heb, niet weet of ik wel echt van hem hou. Ik weet eigenlijk niet echt wat "houden van...
geen reacties
16-07-2004
Wat houdt “een mishagen hebben aan jezelf vanwege de zonden” in?
geen reacties
16-07-2004
De prediking van de beloften van het evangelie en het aanbod van genade zijn toch de enige grond van hoop voor de mens i...
geen reacties
16-07-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering