Toevertrouwen aan de Heere Jezus

H. A. Neervoort / 3 reacties

12-07-2021, 10:16

Vraag

Afgelopen zondag ging het bij ons in de kerk over Pinksteren. Zoals ik al zo vaak heb horen zeggen zei de dominee het weer: “Geef je maar over aan de Heere Jezus, vertrouw je aan Hem toe en je zult de Heilige Geest ontvangen.” Mijn vraag gaat niet bepaald over de Heilige Geest. Het gaat me er meer om dat dominees zo makkelijk kunnen zeggen dat we ons maar over moeten geven. Natuurlijk, ik geloof in God en de hele Bijbel, maar ik zou niet weten hoe ik werkelijk van Hem kan houden als Hij hier niet is. Ook snap ik niet hoe het precies met “het overgeven” zit. Hoe doe je dat? Ik hoop dat een dominee dit alles kan uitleggen.

Antwoord

Beste vragensteller, 

Hartelijk dank voor je eerlijke vraag. Je schrijft dat dominees makkelijk kunnen zeggen dat we ons maar over moeten geven. Ik zou je willen vragen: denk je echt dat dominees dat makkelijk zeggen? Mijn persoonlijke ervaring is anders. Regelmatig is het een worsteling. Als het goed is spreken predikanten het Woord van God, zij zijn nasprekers van het Woord van God. Dat is de belangrijkste taak van een predikant. Ik zou je willen adviseren probeer zo naar een preek te luisteren. Dan klinken de woorden: “geef je over, bekeert u” niet meer gemakkelijk, maar uiterst diep en confronterend. God zélf roept jou om je over te geven. Overigens denk ik aan een aantal teksten waarin de HEERE expliciet oproept om je aan Hem over te geven, lees ze maar eens: Jes. 45:22, Mat. 11:28, Joh. 3:16, Joh. 3:36, en ik zou er nog velen kunnen noemen.

Je vraagt ook hoe het zit met “het jezelf overgeven” en hoe je dat doet. Overgeven vind ik een ongelukkig woord. De Bijbel spreekt over geloof. Het Griekse woord voor geloof is “pistis”. Dat woord kun je ook vertalen als vertrouwen of toevertrouwen. Jij en ik worden elke zondag opgeroepen om ons leven toe te vertrouwen aan God. Dat is wat geloven is. Jezelf met al je tekortkomingen, je zonde en zwakheden aan God toevertrouwen. “Vader wat Gij doet is goed.” Denk maar aan iemand die een hoge berg gaat beklimmen. Wat is het eerste wat zo’n persoon doet? Hij zekert zijn lichaam aan het veiligheidskoord. Hij klikt zichzelf vast aan een touw, zodat wanneer hij valt, hij niet te pletter valt. Hij stelt zijn vertrouwen, zijn geloof, op dat touw. Dat is wat de HEERE het liefste wil. Dat jij jezelf volledig toevertrouwd aan Hem. 

Hoe doe je dat? Dat is enerzijds een mysterie. De Heilige Geest werkt in jouw hart -door het Woord heen- het verlangen om je aan God toe te vertrouwen. Dat is écht Gods werk. Anderzijds is het ook heel praktisch. Je hoort het bijna in iedere preek: “Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven!” Als de predikant jou oproept om te geloven, om te vertrouwen op God. Wat staat er dan nog in de weg? Het is immers Gods Woord! Het is als een kind en zijn vader. Het kind staat boven op het speeltoestel. En de vader zegt: “Spring maar, ik vang je op.” Wat doet het kind? Die springt in vertrouwen op zijn vader. Als dé Vader zegt: “geef je over aan Mij.” Dan spring je, want de Vader heeft het beloofd. Dat is niet makkelijk. Dat is een groot wonder! Dan moet je vertrouwen als kind. 

Tot slot zou ik je deze Bijbeltekst nog willen meegeven: “Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven” (Johannes 20:29).

Prop. H. A. Neervoort

H. A. Neervoort

H. A. Neervoort

 • Geboortedatum:
  18-12-1992
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselmuiden
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Proponent

3 reacties
Zv70
12-07-2021 / 20:01
Ik weet niet of de vraagsteller van schaatsen houdt, maar ik hoorde eens de volgende uitspraak:
Je kunt groot geloof in dun ijs hebben, maar je bent beter af met een klein geloof in dik ijs. Het gaat niet om de grootte van het geloof, maar om de dikte van het ijs waarop je je vertrouwen stelt.
Samanthi
12-07-2021 / 20:49
@zv70
Ik kan er geen chocola van maken.
gersinus
18-07-2021 / 16:25
Prachtig en duidelijk antwoord!

Terug in de tijd

Welke manieren gebruikt God om iemand tot Hem te trekken?
geen reacties
10-07-2006
Wij zijn een jong gezin met vier kleine kinderen en wij als ouders hebben het idee dat onze oudste drie kinderen dingen ...
11 reacties
10-07-2013
U kent waarschijnlijk wel de tekst in 1 Korintiërs 14:34-35 waarin staat dat vrouwen moeten zwijgen gedurende samenkomst...
geen reacties
10-07-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering