Tot in eeuwigheid

dr. G. W. Marchal / 1 reactie

08-06-2012, 11:32

Vraag

Mij is ooit verteld dat als in het OT de woorden "tot in eeuwigheid" gebruikt worden, dit geldt voor de periode tot aan het NT. Maar klopt dit eigenlijk wel? Gevoelsmatig komt het op mij over als een smoesje, omdat sommige dingen die "tot in eeuwigheid" zo zouden blijven, toch niet meer zo (lijken te?) zijn.

Antwoord

Dank voor deze belangrijke vraag. Eeuwigheid verbinden wij doorgaans met tijdloosheid. Tijd en eeuwigheid stellen wij dan tegenover elkaar. Dat is vooral een erfenis van de Grieken, terwijl de Bijbel ons een andere richting wijst. Eeuwigheid betekent vooral duurzaamheid: het leven, de dingen krijgen een duurzaam bestand. Dat hebben wij niet in de hand, maar is een gave van God. Een citaat dat ons verder helpt is dat van professor H. Berkhof (1914-1995): "Wij belijden de eeuwigheid van God. Dan bedoelen we niet, dat God niet in de tijd zou zijn, dat Hij zich ver daar buiten zou bevinden, in een tijdloze eeuwigheid. Integendeel, wij leren Hem juist kennen als degene die met ons meegaat door de tijd. Als zodanig leren wij Hem kennen als degene in wiens hand onze tijden zijn, die onze tijd draagt, begeleidt en richt vanuit wat onze tijd te boven gaat en omvat: de eeuwigheid."

Een helder artikel is ook te vinden in het Woordenboek voor bijbellezers (red. dr. A. Noordegraaf e.a.), geschreven door GCdH (prof. G. C.den Hertog, hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn).

De vermeende tegenstelling tussen het Oude en het Nieuwe Testament lijkt me niet juist, al zijn er wel accentverschillen, vooral door de verschijning van de Heere Jezus Christus en de nieuwe situatie door en dank zij Hem ontstaan.

Ds. G. W. Marchal

dr. G. W. Marchal

dr. G. W. Marchal

 • Geboortedatum:
  13-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Welsum (33%)
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

eeuwigheid
1 reactie
vlokje
09-06-2012 / 23:01
Ik heb weleens horen uitleggen dat het woord eeuwigheid afkomt van: de eeuw van God. En de eeuw van God zou dan een door God afgebakende tijd zijn. Dat vond ik een aannemelijker verklaring, dan inderdaad in het OT te lezen over zaken die tot in der eeuwigheid (eindeloos) zouden blijven bestaan, waarvan we weten dat die wel al een einde hebben genomen. Het verbond met Abraham oa. En verschillende andere zaken staan vermeld als een eeuwigdurende inzetting.
Moeilijk hoor, volgens mij denkt bijna iedereen altijd bij eeuwig aan eindeloos: zonder begin en zonder einde, maar dit kan het niet altijd betekenen als je sommige dingen uit het OT onder de loupe neemt. Ze hebben wel degelijk een einde genomen.

Terug in de tijd

In verband met petadolor, nog aangeprezen door dr. Ozz, stel ik mij de vraag waarom ik daar geen antwoorden op vind, ten...
geen reacties
08-06-2013
Mijn beste vriendin en vriend hebben twee jaar en vier maanden verkering gehad. Nu heeft mijn vriendin het uitgemaakt. Z...
geen reacties
08-06-2006
Ik heb een lastige vraag aan jullie. Omdat ik het zelf niet weet en er ook mee rond loop zonder er een antwoord op te vi...
geen reacties
08-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering