Testament opmaken

mr. E. de Vries / 1 reactie

15-05-2012, 08:53

Vraag

Onze dominee zei dat het nodig is om een testament op te maken. Is dit in alle gevallen nodig? Wat kunnen redenen zijn om dit wel of niet te doen? Wanneer er bezittingen zijn die je graag aan een bepaalde persoon over wil doen, kan dit dan ook op een andere manier dan via de notaris? Bijvoorbeeld via een geschreven brief? Er zijn echt wel dingen die ik niet graag in ieders handen zie, als bijvoorbeeld dagboeken.

Antwoord

Het is niet in alle gevallen nodig een testament te maken. De wet bevat al een standaardregeling voor wanneer iemand geen testament heeft gemaakt. Als je bijvoorbeeld getrouwd bent, erft je echtgenoot/echtgenote. Wanneer je ook nog kinderen hebt, erven je echtgenoot/echtgenote en je kinderen en wanneer je niet getrouwd bent, erven je ouders, je broers en zussen. Wanneer je iets anders wil dan wat in de wet is bepaald, is het verstandig een testament op te laten maken bij de notaris.
 
Voor een aantal dingen heb je geen testament nodig, namelijk voor bepaalde sieraden, kleding en bepaalde inboedelgoederen en boeken. Wanneer je wilt dat je dagboeken aan een bepaald iemand toekomen, kun je daarvoor inderdaad een soort van brief maken. Dit wordt een codicil genoemd. Deze moet met de hand geschreven zijn en de datum bevatten. Wanneer je daarin je dagboeken wilt noemen, moet je deze specifiek omschrijven, je kunt niet zeggen dat al je boeken naar een bepaald iemand gaan. Ook wensen met betrekking tot je begrafenis kun je in het codicil schrijven.
 
Voor andere zaken moet je naar de notaris. Bijvoorbeeld wanneer je wilt dat iemand anders erft dan degene die op grond van de wet van jou zou erven. Of wanneer je bijvoorbeeld een auto aan een specifiek persoon wilt geven. Je kunt ook een goed doel tot erfgenaam benoemen of een bepaald bedrag aan een goed doel geven. Ook kun je daarin een executeur benoemen, degene die je nalatenschap regelt. Wanneer je geen executeur benoemt, zijn al je erfgenamen tezamen bevoegd en dat kan tot ruzies leiden. Ook kun je bijvoorbeeld een voogd benoemen voor je kinderen, voor het geval jij en je echtgenoot/echtgenote tegelijk komen te overlijden wanneer je minderjarige kinderen hebt. Eerder in deze rubriek heb ik daar al meer over uitgelegd.

Wanneer je een groot vermogen hebt, kan het ook verstandig zijn een testament op te maken, omdat er mogelijkheden zijn om bij overlijden minder belasting te betalen.

Mr. Evelien de Vries

mr. E. de Vries

mr. E. de Vries

 • Geboortedatum:
  21-07-1987
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

testament
1 reactie
Het Bureau
15-05-2012 / 21:19
Een codicil moet ook zijn ondertekend, anders is het niet geldig.
Nadeel van een codicil is dat het voor erfgenamen soms te laat wordt gevonden. Het is verstandig om je naaste familie bij leven al te vertellen waar bepaalde spullen gevonden kunnen worden.

De executeursbenoeming in het testament kan inderdaad erg veel problemen voorkomen. Wijs wel een administratief handig persoon aan.

Aanvullende redenen om een testament te maken kunnen zijn:
- uitsluitingsclausule (alles wat erfgenamen krijgen blijft privé en gaat nooit naar de koude kant);
- erfdeel van kinderen onder bewind stellen tot bijvoorbeeld 23 jaar ipv 18;
- uitsluiten van wilsrechten (rechten van kinderen bij hertrouwen langstlevende echtgenoot).

Voor de prijs hoef je het meestal niet te laten. De tarieven van notarissen zijn de laatste jaren erg gedaald.

Terug in de tijd

"God houdt van jou zoals je bent." Dit zei eens iemand tegen mij en ik hoop ook heus dat dat waar is, maar ik vind niet ...
geen reacties
15-05-2006
Wij kerken bij de Hersteld Hervormde Kerk. Zo nu en dan ook elders, eveneens een Hersteld Hervormde gemeente. Volgens mi...
30 reacties
15-05-2013
Ik ben een vouw van 32 jaar inmiddels. Ik heb zo mijn beperkingen, van vroeger uit psychiatrische problemen en wat lager...
geen reacties
16-05-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering