Toeval

dr. G. W. Marchal / 2 reacties

03-05-2012, 14:48

Vraag

Ik heb een vraag wat betreft het woord "toeval." Ik heb altijd geleerd dat dat woord niet voorkwam in de Bijbel, omdat niets toevallig gebeurt, maar alles onder leiding van God geschiedt. Maar nu las mijn vader uit de Bijbel Prediker 9:11, waar het woord dus wel voorkomt. En toen ging ik kijken op internet en ben er achter gekomen dat in één andere tekst het woord ook voorkomt, en wel in Deuterenomium 23:10. Zou u me uit kunnen leggen met doel dit er staat en wat het betekent?


Antwoord

Deze ene vraag roept een veelheid van gedachten op. Kort gezegd: hoe is de verhouding tussen de regie van God en de vrijheid van de mens? Ik zou mijzelf schromelijk overschatten als ik in een paar volzinnen daarover uitsluitsel zou willen geven. Ik houd mij bij de genoemde teksten.

Wat staat er en waar gaat het over? Vertalen is een moeilijk werk dat uiterste zorgvuldigheid vereist. In Deuteronomium 23 staat heel letterlijk: "Wanneer is bij u een man, die niet is rein vanwege een gebeuren in de nacht..." Het gaat blijkbaar om een ejaculatie, een zaadlozing, wellicht onbewust geschied. Dan is iemand onrein, dat wil zeggen: niet zodanig gesteld dat hij 'eredienstvaardig' is. Onrein is dus niet hetzelfde als vies, maar duidt op de eerbied voor de eredienst, in welke vorm dan ook. Het woordje "toeval" mag misschien gebruikt worden, maar de tekst wordt overbelast als daaraan gedachten worden gekoppeld op de wijze van: toeval bestaat niet, want alles wordt door God geleid.

Dat geldt ook de andere tekst, uit Prediker 9. Daarin gaat het over het beperkte vermogen van een mens, vooral ten aanzien van zijn levenseinde (zie vers 12). Een mens heeft niet, nooit, de regie van zijn leven in eigen hand. Dan overschat hij zichzelf verre. Prediker trekt verder geen conclusies hoe alles in elkaar steekt. Daar is hij overigens zeer terughoudend over. Het is ons niet gegeven om alles in een kloppend verband te brengen.

Ik hoop dat dit antwoord, dat bewust weet heeft van grenzen, de vragensteller helpt.

Ds. G. W. Marchal

Lees meer artikelen over:

Gods leiding
Dit artikel is beantwoord door

dr. G. W. Marchal

 • Geboortedatum:
  13-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Welsum (33%)
 • Status:
  Inactief
34 artikelen
dr. G. W. Marchal

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
2 reacties
QuadCoreInside
03-05-2012 / 15:17
Toevallig ;-) hebben wij het hier pas over gehad op belijdeniscathechisatie..Hier werd ook als voorbeeld aangehaald Lukas 10, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

"En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af (...)"

De kanttekening zegt over "Bij geval":
"Dat is, zonder voorbedachtheid, namelijk ten aanzien van deze mensen. Want anderszins ten aanzien van de voorzienigheid Gods geschiedt er niets bij geval."

Ook omdat de Heere Jezus het zelf was die deze woorden uitsprak, mogen wij het woord 'toevallig' gebruiken in de betekenis van 'zonder dat het gepland is', of iets dergelijks, dus zoals het ook in de kanttekening verwoord staat. Dus niet in de betekenis van dat het lot het zo bepaald heeft of zoiets, want "ten aanzien van de voorzienigheid Gods geschiedt er niets bij geval."
dominerik
03-05-2012 / 15:46
Toeval is iets wat je toevalt.

Terug in de tijd

Is het verkeerd of ongebruikelijk om m’n gebed te noteren en op te lezen? Ik vind het moeilijk om op het moment zelf de juiste woorden te vinden, waardoor het een slordig en eentonig gebed wordt. Als ...
Geen reacties
03-05-2022
Graag zou ik aan een Ger. Gem.-dominee willen vragen hoe hij tegen de liedjes van Christian Verwoerd aankijkt. Is dit verantwoorde muziek om te luisteren? Een jongere.
1 reactie
03-05-2018
Ik worstel geruime tijd met de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Gemeenten en met name als het gaat over het ambt van ouderling en diaken. Mannen van goede getuigenis en begenadigd met Zijn Geest...
Geen reacties
03-05-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering