Toeval

dr. G. W. Marchal / 2 reacties

03-05-2012, 14:48

Vraag

Ik heb een vraag wat betreft het woord "toeval." Ik heb altijd geleerd dat dat woord niet voorkwam in de Bijbel, omdat niets toevallig gebeurt, maar alles onder leiding van God geschiedt. Maar nu las mijn vader uit de Bijbel Prediker 9:11, waar het woord dus wel voorkomt. En toen ging ik kijken op internet en ben er achter gekomen dat in één andere tekst het woord ook voorkomt, en wel in Deuterenomium 23:10. Zou u me uit kunnen leggen met doel dit er staat en wat het betekent?

Antwoord

Deze ene vraag roept een veelheid van gedachten op. Kort gezegd: hoe is de verhouding tussen de regie van God en de vrijheid van de mens? Ik zou mijzelf schromelijk overschatten als ik in een paar volzinnen daarover uitsluitsel zou willen geven. Ik houd mij bij de genoemde teksten.

Wat staat er en waar gaat het over? Vertalen is een moeilijk werk dat uiterste zorgvuldigheid vereist. In Deuteronomium 23 staat heel letterlijk: "Wanneer is bij u een man, die niet is rein vanwege een gebeuren in de nacht..." Het gaat blijkbaar om een ejaculatie, een zaadlozing, wellicht onbewust geschied. Dan is iemand onrein, dat wil zeggen: niet zodanig gesteld dat hij 'eredienstvaardig' is. Onrein is dus niet hetzelfde als vies, maar duidt op de eerbied voor de eredienst, in welke vorm dan ook. Het woordje "toeval" mag misschien gebruikt worden, maar de tekst wordt overbelast als daaraan gedachten worden gekoppeld op de wijze van: toeval bestaat niet, want alles wordt door God geleid.

Dat geldt ook de andere tekst, uit Prediker 9. Daarin gaat het over het beperkte vermogen van een mens, vooral ten aanzien van zijn levenseinde (zie vers 12). Een mens heeft niet, nooit, de regie van zijn leven in eigen hand. Dan overschat hij zichzelf verre. Prediker trekt verder geen conclusies hoe alles in elkaar steekt. Daar is hij overigens zeer terughoudend over. Het is ons niet gegeven om alles in een kloppend verband te brengen.

Ik hoop dat dit antwoord, dat bewust weet heeft van grenzen, de vragensteller helpt.

Ds. G. W. Marchal

dr. G. W. Marchal

dr. G. W. Marchal

 • Geboortedatum:
  13-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Welsum (33%)
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Gods leiding
2 reacties
QuadCoreInside
03-05-2012 / 15:17
Toevallig ;-) hebben wij het hier pas over gehad op belijdeniscathechisatie..Hier werd ook als voorbeeld aangehaald Lukas 10, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

"En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af (...)"

De kanttekening zegt over "Bij geval":
"Dat is, zonder voorbedachtheid, namelijk ten aanzien van deze mensen. Want anderszins ten aanzien van de voorzienigheid Gods geschiedt er niets bij geval."

Ook omdat de Heere Jezus het zelf was die deze woorden uitsprak, mogen wij het woord 'toevallig' gebruiken in de betekenis van 'zonder dat het gepland is', of iets dergelijks, dus zoals het ook in de kanttekening verwoord staat. Dus niet in de betekenis van dat het lot het zo bepaald heeft of zoiets, want "ten aanzien van de voorzienigheid Gods geschiedt er niets bij geval."
dominerik
03-05-2012 / 15:46
Toeval is iets wat je toevalt.

Terug in de tijd

Waarom is de cultuur binnen de GG zo gesloten? Zo snel be- en veroordelend? Als ik als vreemde binnen stap voel ik zo'n ...
geen reacties
03-05-2008
Ik heb een vraag over het gebruik van sociale media in het ouderlijk huis. Ik ben rond de 40 jaar, enig kind en al jaren...
geen reacties
04-05-2016
Wij hebben een kindje van bijna twee jaar en ik ben de laatste tijd ontzettend onzeker. Ik ben heel bang dat ons kind ni...
4 reacties
03-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering