Bijnadoodervaring

prof. dr. M.J. Paul / 4 reacties

23-04-2012, 16:09

Vraag

Wat als iemand echt overleden is. Een bijnadoodervaring is volgens mij meer een soort van comateuze toestand. Als iemand gereanimeerd wordt en na 10 minuten weer tot leven is gewekt, moet de ziel toch ergens zijn geweest? Iemand is dan feitelijk gezien overleden en weer tot leven gewekt?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het is medisch gezien moeilijk het exacte moment te bepalen waarop iemand overlijdt. De vroegere antwoorden "niet meer ademhalen" en "hartstilstand" zijn niet nauwkeurig genoeg, nu allerlei functies van het lichaam door apparatuur overgenomen kunnen worden. Tegenwoordig gaan de medici vaak uit van de hersenfunctie: in het ziekenhuis toont een vlakke lijn op de monitor dat er geen hersenactiviteit meer is. In alle gevallen is het een benadering op basis van waarnemingen.

Inderdaad is er bij een "bijnadoodervaring" nog geen echte dood ingetreden, zoals de naam al zegt. Reanimatie wordt toegepast wanneer bepaalde lichaamsfuncties uitgevallen zijn, maar vermoedelijk nog niet alle. Na verloop van tijd blijkt of de reanimatie lukt of niet. Wanneer de reanimatie slaagt, kunnen we niet zeggen dat iemand in de korte periode daarvoor (minder dan een uur) volledig gestorven was. Het is dus niet nodig om te denken dat de ziel ergens tijdelijk geweest is.

In de Bijbel staan enige voorbeelden van hen die werkelijk dood zijn geweest en weer tot leven kwamen, zoals Lazarus en de heiligen die uit de graven kwamen op Goede Vrijdag (Mat. 27:52-53). Wij weten niet wat er in de dagen van hun dood gebeurd is. Meestal nemen de uitleggers aan dat die dagen niet meer herinnerd kunnen worden, omdat na hemelse ervaringen het anders niet meer mogelijk is ‘gewoon’ op aarde te leven. Het zijn zaken die voor ons verborgen zijn. De aandacht gaat meer uit naar de eeuwige bestemming, en wordt vergezeld van de aansporing het leven te zoeken en te vinden in Jezus Christus.

Een mooi boek over wat er volgens de Bijbel gebeurt na de dood, is Harmen U. de Vries, "Hoe worden de doden opgewekt? Op zoek naar de contouren van het opstandingsbestaan." Boekencentrum te Zoetermeer, 2011.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

bijnadoodervaringcomadoodziel
4 reacties
EllyMeko
23-04-2012 / 20:33
Het begrip bijna-doodervaring is tegenwoordig zeker in seculiere kringen een bekender wordend begrip. Ik heb veel ontzag voor de levensechte op zichzelfstaande verhalen die zelfs kinderen hierover hebben verteld. Een boeiend wetenschappelijk boek hierover heeft cardioloog Pim van Lommel geschreven, met ervaringsverhalen die patienten onafhankelijk van elkaar persoonlijk aan hem hebben verteld. Laten we niet alles wegvegen wat wij niet direct kunnen plaatsen.
tiswat
24-04-2012 / 22:33
Opvallend hoeveel niet gelovigen een bijna dood ervaring hebben.
Ze kennen Jezus niet maar hebben iets moois gezien.
Ze zijn niet bang meer voor de dood en leven verder zonder onze Heiland en denken Hem niet nodig te hebben.
En zonder Jezus gaan ze voor eeuwig verloren.
vlokje
26-04-2012 / 11:54
Als je zelf een dergelijke ervaring hebt gehad heb je het er niet meer over dat je iets moois hebt gezien. Je hebt onuitsprekelijke dingen gezien en gehoord. Hier spreekt de bijbel ook over. Wie zal ooit durven oordelen over het lot van anderen. Ik niet meer na deze ervaring, en die ik ook van lotgenoten heb gehoord.
Pompelmoen
26-04-2012 / 13:53
Dat doet me denken aan 1 Korinthiërs 2, vers 6 t/m 16! Mooi verwoord, Vlokje! (is ook een schitterend Taizé-lied aan gewijd)

Terug in de tijd

Ik heb een vraag met de titel “parasieten” gelezen. Mijn verhaal is als volgt. Met elf weken bleek ik een miskraam te he...
1 reactie
24-04-2020
Soms heb ik last van schuldgevoelens. Volgens deskundigen op psychiatrisch gebied zijn deze gevoelens vaak neurotisch. V...
geen reacties
23-04-2007
Mijn werkgever heeft mij opgegeven voor een training Rots en Water. Kan ik deze training volgen. Is dat bijbels verantwo...
geen reacties
23-04-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering