CU, CDA en de SGP laten het afweten

Redactie Refoweb / 11 reacties

05-04-2012, 13:06

Vraag

De politieke partijen die zeggen dat ze de Bijbel als norm hebben, laten het afweten als het gaat over de mensen die een handicap hebben, zichtbaar of onzichtbaar. De politici in de Tweede Kamer hebben een goed inkomen en zolang hun salaris niet wordt aangetast, vinden ze het best. Volgens de Bijbel moet men omzien naar elkaar en vooral naar mensen die niet voor zich kunnen opkomen. CU, CDA en de SGP laten het afweten. Hoe denken jullie erover?

Antwoord

Met de vragensteller ben ik het helemaal eens. Daar is mijn inzet in de Kamer ook voortdurend op gericht, maar kennelijk nog onvoldoende zichtbaar. Maar ik wijs graag op de inbrengen van de ChristenUnie waar het gaat om passend onderwijs, het persoonsgebonden budget, mijn bijdrage aan het debat over de wet maatschappelijke ondersteuning etc. Ik vind het verschrikkelijk dat er sprake is van een stapeling aan bezuinigingen en veranderingen die allemaal bij dezelfde groep mensen terechtkomen, namelijk chronisch zieken en gehandicapten. Het is eerlijker om echt te hervormen en sterke schouders zwaardere lasten te laten dragen!

Met vriendelijke groet,
Esmé Wiegman, kamerlid ChristenUnie

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

CDAChristenUniepolitiekSGP
11 reacties
hjrl
05-04-2012 / 13:19
Antwoordster is inderdaad heel toegankelijk. EW weet van problematiek rondom euthanasie. Ze ging daarvoor op pad en maakt zich ook hard voor de gehele problematiek. Hopelijk helpt het en hopelijk blijft haar stem klinken m.b.t. de bezuinigingen.
refogelisch
05-04-2012 / 14:03
Beste vragensteller,
De politieke partijen laten het niet alleen afweten op het vlak van de zorg maar in mijn optiek op alle terreinen.
Waar is de luid klinkende stem van onze chr politici als het gaat om abortus?, euthanasie?, homo-huwelijk?, de europese grondwet (verdrag van Lissabon)?, weigerambtenaren? enz enz enz.
Desgevraagd wordt er gesteld dat men heeft weten te bereiken dat er geen verdere verslechtering is opgetreden en dat wordt dan omschreven als winst......
Waar klinkt in de 2e kamer het waarschuwende geluid dat de Heere zelf zijn oordelen zal brengen over deze zaken?

Als we daadwerkelijk iets willen betekenen voor mensen die het moeilijk hebben dan zal dat meer en meer afkomstig moeten zijn van wat ik dan maar omschrijf als mantelzorg, zorg voor en van de naaste.
Door het geweldige europese beleid zal er meer en meer een tweedeling in de maatschappij optreden en zal de kloof tussen arm en rijk steeds groter worden.

Het is te hopen dat politici hier eens echt mee aan de slag gaan en zich echt laten horen
hjrl
05-04-2012 / 14:20
refogelisch, ik mag in deze de antwoordende partij in deze link beschermen. Voor haar geldt niet => men dronk een glas / en deed een plas / en alles bleef zoals het was. Verder kunnen we ook de leidslieden in de kerken benaderen en vragen of zij een lans kunnen breken. Ik weet ik hierover mag spreken en hierop reageren; want ik ken diepe dalen op al deze terreinen. m.v.g.
sydneylover
05-04-2012 / 15:58
Sorry maar ik vind dit erg goedkoop allemaal. De problematiek is volgens mij iets ingewikkelder.

Ik werk zelf in het (ICT) bedrijfsleven dus eerlijkheidshalve staat de wereld van de gehandicaptenzorg tamelijk ver van mij af. Maar van één ding ben ik overtuigd: dat veel teveel mensen van alles van politici dan wel de overheid verwachten zonder dat ze zelf in actie komen. Dat gold een jaar geleden voor de cultuursector, dat geldt nu voor de discussie over ontwikkelingssamenwerking, en wellicht ook voor andere sectoren, en voor een deel ook de zorg.
Toevallig las ik dat de kosten van de zorg de afgelopen 12 jaar zijn verdubbeld! Dan kan het toch niet anders of daar moet wat gebeuren? En ja, inleveren vindt niemand leuk, en ik realiseer me dat dit voor zwakkeren in de samenleving harder aankomt dan voor sterkeren. Dat is nog nooit anders geweest en het irriteert mij dat politici in het algemeen het niet kunnen nalaten om telkens weer de regering hiervan de schuld te geven. Oppositie voeren is zo gemakkelijk.. En uiteindelijk zie je telkens weer dat oneigenlijke gesubsidieerde banen gedoemd zijn weer als eerste te verdwijnen. Ik wou dat de naïevelingen die denken dat dit niet zo is eens de ogen zouden opendoen.

Blijft staan de Bijbelse opdracht om te zorgen voor de (zwakkere) naaste, zonder twijfel. Hier ligt volgens mij ook een grote taak voor de kerkelijke gemeente, niet eens zozeer de ambtsdragers als wel de gemeenteleden zelf.
mortlach
07-04-2012 / 16:02
Volgens mij hoef je voor het geld de politiek niet in te gaan. Het bedrijfsleven zoekt ook getalenteerde bestuurders en dat betaald een stuk meer.

Verder is politiek bedrijven compromissen sluiten. Oftewel: je kunt niet altijd alles krijgen wat je wilt. Het is dus wat makkelijk roepen dat de politici het allemaal niet goed doen. Natuurlijk moeten we kritisch zijn, maar ook zelfkritisch en bekijken of onze eigen houding wel terecht is.
mortlach
07-04-2012 / 16:21
@Refogelisch
"Waar klinkt in de 2e kamer het waarschuwende geluid dat de Heere zelf zijn oordelen zal brengen over deze zaken? "

Wat denk je dat er dan gebeurt? Er wordt beleefd geluisterd en verder wordt zo'n partij natuurlijk gewoon genegeerd - en terecht. In politiek horen dit soort dreigementen niet thuis en waarom zou een seculiere partij zo'n opmerking in vredesnaam serieus nemen.
Roozemond
07-04-2012 / 20:11
@refogelisch, ik raad je aan eens wat debatten na te luisteren. Dat heb ik deze week gedaan en des te meer veel meer respect gekregen voor vd Staaij.
Ik vind je zeer kort door de bocht, al is de andere kant van mij dat ik het begrijp. Toch denk ik dat je nu heel kortzichting reageert en concludeert. Natuurlijk is er veel aan de hand, daar doe ik niets van af, maar het is absoluut niet zo dat ze zich niet laten horen, totaal niet, vooral de SGP niet! Vergeet niet dat op elk dingetje wat christelijk is, ZEER VEEL hatelijke kritiek komt. Verplaats je en ga daar zelf in gedachten maar eens staan.
steroes
09-04-2012 / 15:58
Tijdens de laatste SGP-jongerendag is hier veel aandacht aan besteed en in de toekomst zal dit nog meer benadrukt worden op de agenda van de SGP.

Om de reactie van@Roozemond aan te bevelen. Volg de politieke debatten en je wordt veel wijzer over de handelswijze van de SGP en van vd Staaij. Naar mijn mening is hij erg goed tijdens de debatten.
theKing
09-04-2012 / 16:31
Het is erg kort door de bocht om te zeggen dat er te weinig voor de zwakkere gedaan wordt. Vind het ook erg jammer dat mevrouw Wiegman doet alsof zij nog veel heeft kunnen doen voor deze groep. Tot op heden is de SGP die het kabinet zover kreeg om het passend onderwijs anders te laten vormgeven dan het kabinet werkelijk wilde.

Daarnaast is de SGP die er voor zorgde dat de WTCg (wet tegemoetkoming chronisch zieken) niet maar op 1 persoon in het gezin kwam, maar dat als er meerdere in een gezin aanspraak konden maken deze nog steeds mogen maken.

De vraagsteller bedoelde het breed, maar krijgt een antwoordt van maar een van de partijen. Zeker de SGP en CU proberen het bijbelse geluid te laten horen in de debatten. Daarom ook aan te bevelen om eens te luisteren naar de debatten.
Daniel
09-04-2012 / 16:35
@Roozemond, ik luister (kijk politiek 24 op internet) en vind de standpunten van de SGP best wel goed. maar een zin van jou snap ik niet.......:

'Vergeet niet dat op elk dingetje wat christelijk is, ZEER VEEL hatelijke kritiek komt. Verplaats je en ga daar zelf in gedachten maar eens staan '.

Die hatelijke kritiek valt nog wel mee, de linkse partijen krijgen veel meer hatelijke kritiek, terecht of onterecht.
Maar laten we niet zielig doen, de SGP mag er zijn en daar mogen we trots op zijn.
Roozemond
09-04-2012 / 19:11
@Daniel, dank vj antwoord, volgens mij ben ik gewoon duidelijk. De debatten die ik de laatste weken volgde, tekenden tal van hatelijke/gemene reacties voor en naar de SGP. Daar doe ik niets van af want het is gebeurd en gebeurd steeds. Is toch logisch? Het gaat namelijk om God en de natuurlijke mens trapt tegen alles wat van Hem is. Zo bedoelde ik het.

Terug in de tijd

Mijn vriend en ik hebben bijna 2,5 jaar verkering. We kunnen over alles met elkaar praten, dus ook over het geloof, gelu...
geen reacties
05-04-2006
Ik heb een vraag over onze verkering. We kunnen goed met elkaar opschieten, houden van elkaar, met de wederzijdse famili...
geen reacties
05-04-2006
Een kennis van mij is transgender. Hoe kan ik pastoraal het beste met hem omgaan? Welk boekje raadt u me aan om eens zel...
8 reacties
06-04-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering