Verschil in nodiging

Ds. J.D. Heikamp / 10 reacties

27-03-2012, 15:04

Vraag

Aan HHK-predikant. Hoe kan het dat in de ene gemeente alle mensen uitgenodigd worden aan het Heilig Avondmaal die hongeren en dorsten naar God, en die alleen Hem nodig hebben, en alles alleen van Hem verwachten (dus ook degene die nog niet zeker zijn van zonden vergeven), maar in andere kerken alleen diegenen uitgenodigd die weten dat hun zonden vergeven zijn?

Antwoord

Eerlijk gezegd vind ik het best een beetje moeilijk om hier een duidelijk antwoord op te geven. In de ene gemeente komen meer mensen aan de tafel des Heeren dan in een andere gemeente. Zeker heeft dat ook te maken met de inhoud van de prediking. Wanneer de nadruk gelegd wordt om met bewustheid voor eigen ziel Christus te kennen, door het geloof, in de vergeving van de zonden en verzoening met God, zijn er meestal weinigen die aangaan. Wanneer in de prediking wordt aangedrongen om met je ellende en schuld, zonder de kennis van Christus, toch te komen om Zijn dood te gedenken, dan zijn er meerderen die aangaan.

Bij een evangelische belofte prediking worden mensen genodigd tot Christus te komen om te drinken uit de beker en te eten van het brood. Het zuiverste is om het formulier van het heilige Avondmaal te lezen en als uitgangspunt te nemen.
Daar staat geschreven over de waarachtige beproeving van onszelf die uit drie stukken bestaat. Lees en herlees dit kostelijke geloofsstuk. Om klein onder te worden. Wanneer in de prediking hiervan wordt afgeweken of het functioneert niet echt, dan ontstaan er geestelijke problemen, met de verschillen in diverse gemeenten.

Met biddag heb ik mogen preken uit de Bergrede: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Dat bindt samen die de Heere in oprechtheid mogen vrezen vanuit de geloofsgemeenschap met Christus. De geloofsvereniging met Christus bindt samen over de kerkmuren heen.

Met hartelijke groeten,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaalnodiging
10 reacties
refogelisch
27-03-2012 / 15:52
Met alle respect voor het antwoord van Ds. Heikamp, er zit 1 hele grote denkfout in.
Uiteraard in mijn optiek, echter die is wel bijbels gefundeerd.
Het is namelijk niet het meest zuiver om welk formulier dan ook te nemen als uitgangspunt, bewijsstuk of onderlegger voor welk kerkelijk vraagstuk dan ook.
Het enige, volmaakte en altijd passende antwoord is de Bijbel, het Woord van God!
Hierin staat het antwoord zonder omwegen: "Doe dit (!) neemt, eet enz zo dikwijls als enz tot mijn gedachtenis"! (1 Kor 11: 24-26)

Duidelijker kan het niet.
Secretaresse
27-03-2012 / 16:05
De formulier zijn voor 100% gebaseerd op de Bijbel, alles wat in deze formulieren staat is net zo goed waar als wat in de Bijbel staat! Of zou jij iets aan kunnen geven wat in de formulieren staat en niet in de Bijbel?

Verder lijkt het me niet de bedoeling dat 'iedereen' aan het avondmaal gaat, want waarom zou er anders in de Bijbel staan dat je jezelf een oordeel kan eten en drinken?!
karlo
27-03-2012 / 16:25
@secretaresse voor de duidelijkheid: wie heeft het erover, dat iederéén aan het avondmaal gaat? @refogelisch niet en deze ds. ook niet.
Secretaresse
27-03-2012 / 16:32
iedereen staat tussen aanhalingstekens, daar wordt uiteraard niet iedereen mee bedoelt die op aarde is, maar de mensen die in de kerk zitten..

En de vraagsteller/ster heeft het over alle mensen (zie eerste zin)
Johannah123
27-03-2012 / 18:03
Ik ben blij met het antwoord van refogelisch en vraag ( uit liefde) me af waarom bij de doop, avondmaal en belijdenis de formulieren boven de bijbel gehouden worden...terwijl in de bijbel het toch echt anders (lijkt) te staan...ik heb hier veel onrust en strijd mee...en daarom ben ik blij met het antwoord ....Het enige, volmaakte en altijd passende antwoord is de Bijbel, het Woord van God!
Maar hoe komt het dan toch dat iedereen de bijbel zo anders uitlegt...er staat toch ook dat we er voor moeten zorgen èèn te zijn in het geloof en in alles?
plderoos
27-03-2012 / 21:19
@ secrataresse, Toen Satan tegen Jezus zei dat Hij zich best van de tempel af kon gooien omdat er geschreven staat dat engelen Hem op de handen zullen dragen was dat 100% op de bijbel gebaseerd. Je argument is dus niet heel sterk.

Je vraagt of er iets in de formulieren staat dat niet in de bijbel staat, nou dat is inderdaad het geval. Zowel jij als ik zullen toegeven dat mensen niet aan het avondmaal gaan vanwege de uitkomst van de zelfbeproeving in het 1e deel van het formulier. Daarin staat dat alle afgodendienaars, hoereerders meinedigen enzovoort, het koninkrijk Gods niet zullen binnengaan. Als we nakijken waar dat vandaan komt dan blijkt dat in Corintiërs te staan en dus lijkt alles weer te kloppen. Maar als je het formulier in zijn geheel leest wringt het natuurlijk enorm. eerst zeggen we dat een hoerenloper niet in de hemel komt, en vervolgens vergoelijken we dat weer en zeggen we dat het allemaal niet is bedoeld om ons moedeloos te maken. Maar laten we wel wezen, sinds de zondeval zijn wij van nature niet meer trouw aan onze echtgenoot en dus hoereren wij. misschien niet elke dag, maar toch wel regelmatig vertrouwen wij op onze centen en dus dienen we afgoden. We gaan dus met zijn allen naar de hel.

Maar als we 1 Corintiërs es in zijn geheel lezen, wat best even op een zaterdagmiddagje kan, dan merk je dat Paulus de gemeente vergelijkt met ongelovigen. Die ongelovigen duidt hij aan met: afgodendienaars, hoereerders en meinedigen, die voorzeker het koninkrijk Gods niet zullen binnengaan. Het punt dat hij maakt is dan ook: laten jullie dat hoereren, afgodendienen en vals zweren nou dan na, want dat doen die ongelovigen, die het koninkrijk Gods niet zullen beërven al. Je moet geen mensen nadoen die het koninkrijk niet zullen beërven.

Het lijkt dus wel alsof het formulier de bijbel naspreekt maar ze doet dat niet. Ze legt met dat deel van zelfbeproeving juist een onnodig hoge drempel voor de twijfelaar neer. Je geloof is het enige wat jou de verdienste van Jezus eigen kan doen maken. Mocht je onverhoopt nog hoereren of afgoden dienen of een belofte niet houden, wat we allemaal wel eens doen, dan zegt dat dus niet dat je het koninkrijk Gods niet zult beërven, daar zorgt het geloof namelijk voor.

Het eerste deel van het avondmaalsformulier moet er dus plompverloren vanaf worden geknipt. Daarmee verleiden we namelijk mensen mee tot zonde. Want als Jezus zegt, doet dit tot mijn gedachtenis, dan is wegblijven zonde. Wel jammer natuurlijk, want het formulier wordt de helft korter, maar wel veel schriftuurlijker.

Verder gaat het niet alleen om wat er in het formulier staat (want er staan meer fouten in) maar ook om wat er niet staat. Lukas beschrijft ook de instelling van het avondmaal. Aan diezelfde tafel zijn nog wat gesprekken. In zo'n gesprek, aan die avondmaalstafel, zegt Jezus tegen Petrus: "Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders".

Maar dat er bij Jezus aan het avondmaal ook onbekeerden zaten, daar lezen we voor het gemak maar even overheen.
Daniel
27-03-2012 / 21:52
Het enige, volmaakte en altijd passende antwoord is de Bijbel, het Woord van God!
Maar hoe komt het dan toch dat iedereen de bijbel zo anders uitlegt...er staat toch ook dat we er voor moeten zorgen èèn te zijn in het geloof en in alles?

@Johanna123, dat ben ik helemaal met je eens, maar ik worstel ook met de bijbel, ik lees de bijbel altijd op de meest liefdevolle manier, er staat echter in het oude testament veel dood, verderf en seks met kinderen en dochters.
Dat poets ik dan weg, even niet aan denken, mijn God is liefdevol, maar de God van velen is een strenge God die alleen toevallig genade geeft, genade waar je niets voor hoeft te doen, het gebeurt of het gebeurt niet.
JVC_DW9104
27-03-2012 / 22:15
Een passend antwoord op de vraag zou ook dit kunnen zijn:
Het is een predikant in een gemeente die met zijn visie ergens nadruk oplegt betreffende de nodiging.
Deze predikant laat iedereen komen "aangaan" die maar enigzins zijn/haar staat kan opmaken uit de begeerte om aan te gaan.
Er is een predikant van God geleerd, deze heeft geen visie, ook geen mening. Deze laat eenvoudig de eenvoudigen aangaan, want zij hebben dit avondmaal nodig. Zijn bloed is waarlijk drank, en Zijn vlees is waarlijk spijs. Ook is het tot versterking van het geloof. Niet van een "misschien"geloof, maar van een zeker geloof wat zij ontvangen hebben. Niet van een geloof zonder werken, maar van het geloof der werking der sterkte Gods, van het enige waarachtige geloof wat een middel is tot vereniging met Christus, en zo in Christus verzoenig met de Vader ontvangt.

Het is dus van belang dat we het verschil verstaan wie nu werkelijk alles van Hem verwacht. Want vele godsdienstige mensen verwachten alles van de Heere, maar zij die werkelijk alles van de Heere verwachten, weten ook van vervulling. Het is van groot belang voor de vragensteller dat hij/zij persoonlijk weet wat verwachten is. Ja, meer nog dan de vraag wie nu wel of niet zou mogen deelnemen aan de dis des verbonds.

Met vriendelijke groet,
Secretaresse
27-03-2012 / 22:44
@plderoos/ik snap je eerste alinea niet helemaal, zie niet goed wat dit hiermee te maken heeft.

De formulieren worden niet boven de Bijbel gezet, maar ernaast! De formulieren zijn eigenlijk een soort van samenvatting van de Bijbel, en kunnen dus heel goed als uitgangspunt genomen worden. Vaak vinden de mensen het makkelijk om deze te lezen en ervan te leren.

Op het verdere dat jij zegt dat er fouten in het formulier staan ga ik niet op in, want uiteraard ben ik het niet met je eens, en worden we het ook niet eens, dus daar ga ik het niet over hebben.

@Daniel/iets 'wegpoetsen' uit de Bijbel is nooit goed. Er staat namelijk niets voor niets in de Bijbel, God heeft met alles wat in de Bijbel staat een bedoeling. Ook met de zaken die wij zogezegd niet aangenaam vinden. Dit is onder andere om ons op onze zonden te wijzen, je wordt erdoor gewaarschuwd.
God is een liefdevol en genadig God, en genade krijg je, daar hoef je inderdaad niets voor te doen, maar God is tegelijkertijd ook een rechtvaardig God!
plderoos
28-03-2012 / 07:50
@ secretaresse, je kunt het er niet mee eens zijn, maar het staat er wél :)

Terug in de tijd

Wij zijn een gelukkig stel en 3,5 jaar getrouwd. Waar ik me zorgen over maak is dat mijn man veel minder zin in gemeensc...
geen reacties
27-03-2009
Ik ben langdurig seksueel misbruikt en bedreigd. Na een lange nare geschiedenis ben ik eindelijk van die nare man af. Nu...
1 reactie
28-03-2017
Is het schadelijk om je vagina inwendig te douchen met de douchestraal? Kan dit leiden tot onvruchtbaarheid of andere li...
2 reacties
27-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering