Zonde in de hel

Ds. W. C. Meeuse / 8 reacties

27-03-2012, 08:52

Vraag

Wordt er in de hel nog zonde gedaan?

Antwoord

Uit de Bijbel leren we dat de hel de plaats is voor hen die het Evangelie ongehoorzaam zijn gebleven. Jezus Zelf spreekt hierover: waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt (Mark 9:44-48). We kunnen ons hiervan geen voorstelling maken. En dat hoeft ook niet. Het moet verschrikkelijk zijn altijd zonder God en Christus te zijn. Het zal een plaats zijn waar vooral wroeging zal zijn: had ik mij maar bekeerd. Het om eigen schuld verloren gaan zal de hel uitmaken.

Zelf kan ik niet geloven dat er een plaats zal zijn waar tot in de eeuwigheid gezondigd en gevloekt zal worden. Dat kan de Heere niet toelaten: alle knie zal zich voor de Heere neer buigen. Ook zij die "onder de aarde" zijn (zie Jes 45:23, Rom 14:11, Filipp 2:10). Ook zij, die Hem doorstoken hebben (Openb 1:7).

Maar nu komt er bij mij ook een vraag op: hoe kom je er toe om zo'n vraag te stellen? Laten we de vraag verleggen: Is het niet erg genoeg dat we in ons leven hier en nu zondigen? En is er verdriet over die zonde? Zie op Golgotha wat de zonde teweeg gebracht en gekost heeft. Daar hing de Zaligmaker in de plaats van zondaren. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? (Hebr. 2:3). Laat dat onze vraag zijn.

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

Tags in dit artikel:

hel
8 reacties
Swimmie
27-03-2012 / 10:16
Ik heb soms het gevoel dat 'zonde' teveel als een bepaalde daad gezien wordt. 'Dit doen' is zonde en 'dat doen' is geen zonde.
Maar zonde is gewoon 'het doel missen'. Je bent geschapen om een relatie met God te hebben en om Hem in je hele leven te verheerlijken. Alles wat daar niet aan voldoet is zonde.
Het 'in de hel zijn' is dus al zonde. Want je bent niet geschapen om voor altijd zonder God te leven.
vlokje
27-03-2012 / 11:38
Vind het wel een scherpe vraag!
Er kan van alles in ons op komen, er woorden aan geven is niet slecht denk ik. Uit angst bepaalde vragen niet te kunnen beantwoorden, leiden we het af door er een 'betere'vraag tegenover te stellen. Blijft een feit dat het mij ook onmogelijk lijkt dat er voor eeuwig 'zonde' in een hel zou zijn. Maar als zondigen doelmissen betekent, betekent dit ook dat er geen eeuwige hel zal zijn, in de ogen van ds. Meeuse. Mensen die voor eeuwig hun doel zouden missen... kan dus niet...
Kortom nadenken over wat we nu eigenlijk geloven is niet per definitie zo fout.
plderoos
27-03-2012 / 21:46
@ Swimmie, waar in de bijbel vind jij dat zonde 'je doel missen' is? Ik heb gezocht op doel en missen maar het komt in dat verband niet voor. Wat ik wel vond was "ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren". Zonde is dus doodgewoon een gebod overtreden. Één overtreding maakt al een zondig mens van je. Je kunt misschien zeggen dat je daarmee je doel gemist hebt maar ik hou van het gebruik van bijbelse termen, Ander woordgebruik gaat zo gauw een eigen leven leiden.
waldboy
27-03-2012 / 21:52
@plderoos-de betekenis van het woord zonde is: je doel missen. Zo is het mij uitgelegd.
Zo betekent het woord heilig: apartg ezet.
En het woord geloof: vertrouwen.
waldboy
27-03-2012 / 22:13
http://www.leveningod.nl/onderwerpen/zonde-illusie-of-waarheid.html
In religieus verband wordt het woord zonde vaak in verband gebracht met straf en oordeel maar dat is niet de betekenis van het woord zonde. Het woord zonde heeft daardoor een negatieve betekenis gekregen en de achterliggende spirituele betekenis wordt niet meer begrepen. Ook in spirituele betekenis moeten we het woord zonde plaatsen in het kader van het doel missen. We zijn allemaal geschapen met een doel. De hele schepping is geschapen met een bedoeling, een bestemming. Een appel pitje heeft de bestemming om uit te groeien tot een krachtige boom die een overvloed aan gezonde en heerlijke appels voortbrengt. Er zijn veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat het zaadje niet tot zijn bestemming kan komen maar slechts een zielig ziek boompje wordt met enkele vruchten die vroegtijdig afvallen. Deze boom leeft als het ware in zonde. De boom komt niet tot zijn ware bestemming. Nu kan de boom hier zelf niks aan doen omdat de boom zelf geen keuzes kan maken. De mens echter is geschapen met de mogelijkheid om keuzes te maken. Deze keuze mogelijkheid ofwel vrije wil, geeft ons eigen verantwoordelijkheid om tot onze bestemming te komen.
Het doel van de mens is om gelijkvormig aan God te worden en Zijn Licht en Liefde in ons leven te weerspiegelen. Iedere keer als we een verkeerde keuze in ons leven maken dooft er iets van God Licht en Liefde in ons hart totdat er nauwelijks nog iets van God in ons leven te zien is. (Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods, )
plderoos
28-03-2012 / 07:46
@Waldboy, zo is het mij ook uitgelegd, maar uit de bijbel blijkt anders. Volgens Paulus is zonde, de wet overtreden. Heilig betekent, 'van God' (Ik heb Mij een volk geheiligd) of 'als God' (wees heilig want ik ben heilig). En geloven betekent niet alleen vast vertrouwen ("opdat wij behouden zouden worden door het geloof van Jezus Christus) maar ook: zeker weten ("wie tot God wil komen moet geloven dat Hij bestaat").
vlokje
28-03-2012 / 09:17
Dan nu de vraag: Hoe we het begrip zonde ook uitleggen: Geloven we dat God een eeuwigheidlang herinnerd zal (willen) worden aan de (gevolgen van) zondeval?
Heb dit altijd onnoemelijk moeilijk gevonden. God schept ieder mens, ieder wezen. Er werd dan gezegd dat God geen gedachtenis meer zal hebben aan die mensen die daar voor eeuwig verloren liggen, maar ik kan me daar geen voorstelling van maken. Elke liefhebbende ouder zal er naar smachten zijn kinderen in zijn buurt te hebben, wat ze ook hebben misdaan.
Als ik er dan een paar zou missen, zou ik (en ik ben maar een mens) die ooit kunnen deleten uit mijn geheugen?? God wel? Als je reine Godsliefde hebt ervaren kan dat er niet meer in.
God houdt van mij, dus ook van jou, dat is het enige wat ik zeker weet.
Daniel
28-03-2012 / 11:15
Als ik de wet niet overtreed, me houd aan de 10 geboden en toch ben ik een zondig mens.
Het is er in gestampt, een mens is zondig en dat blijft hij/zij ook.

In mijn jonge jaren dacht ik dat er in de hel veel cafe's zouden zijn, met biljart en veel zondige meisjes met veel te korte rokjes. Want dat wist ik wel, dat was pas zondig.

Nu voel ik meer wat @vlokje schrijft, God houdt van mij, dus ook van jou, dat is het enige wat ik zeker weet.

Terug in de tijd

Aan iemand van de Ger. Gem. Als het beter is, om wat voor redenen dan ook (geen luxe), om voorlopig niet weer zwanger te...
geen reacties
28-03-2019
Refoweb, zou iemand die ervaring heeft met het overlijden van een zeer geliefd familielid deze vraag kunnen beantwoorden...
1 reactie
27-03-2010
Als je kerkelijk jeugdwerk hebt, mag je dit gaan veranderen? Of moet je alles bij het oude laten en na een paar jaar sto...
geen reacties
27-03-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering