Psalm in het hoofd

Ds. M. M. van Campen / geen reacties

23-02-2012, 11:00

Vraag

Ik ben een meisje (23), christelijk opgevoed. Ik heb een tijdje (periode van zo'n 2,5 jaar) mijn geloof helemaal los gelaten, maar ben dankzij mijn vriend weer bij de kerk en het geloof gekomen, Nu is het zo dat ik als tiener al vaak onderstaande Psalm in mijn hoofd kreeg, zomaar ineens. En nu is dat nog steeds zo. Maar ik weet echt niet wat ik er mee moet. Ik heb zelf het gevoel dat het niet zomaar toevallig is, want het is elke keer en ook met enige regelmaat. Maar ik weet ook niet waar het vandaan komt en waarom, want ik weet niet wat het voor speciale betrekking op mij heeft. Kan het zijn dat God mij wat duidelijk wil maken? Dat ik God ooit een belofte heb gedaan zoals in de Psalm staat (iets wat ik zelf niet meer weet), waar ik nu op terug moeten komen? "Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; ik heb het zelf uit zijne mond gehoord. 'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; wat sterv'ling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden; tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord."

Antwoord

Het is een rijke zegen aan jou en een grote genade van God dat Hij jou als afgedwaald volwassen en verantwoordelijk schaapje heeft opgezocht en teruggebracht. Hem alle lof! Als je als verloren schaap, dat de Herder (Jezus Christus) en de kudde (gemeente) is verloren, opgezocht bent en opgetild bent en door Hem gedragen bent, dan kun je het wonder niet op  en ga je zingen: " Ja Zijn liefde zocht mij, en Zijn bloed dat kocht mij door genade ben ik een kind van God!"

In Lukas 15:1-8 spreekt de Heere Jezus een gelijkenis uit van het verloren schaap en de zoekende Herder. Dat beestje mocht rusten op Zijn schouders, daar ligt het veilig en gerust en het mag zijn moede kopje laten rusten op de borst van de goede Herder. Reken maar dat het gevoeld en gehoord heeft de  klop van het liefdeshart van Christus.

Ik had graag gelezen in je vraag dat je wat meer zou spreken, ja zou roemen in de Heere Jezus. Hij zoekt, Hij roept, Hij brengt terug, Hij neemt je op en houdt je vast. Nu stel je een vraag over een psalmversje (Psalm 56:5). Nu is een psalmvers dat in je hoofd zingt wel erg mooi, maar onthoud: dat is vrucht van het geloof en nooit een grond voor het geloof! Je moet van de vrucht dan ook geen fundament maken, want dat bouw je op verkeerde grond. Een psalmvers is geen Christus!

En verder: ik zou vooral de nadruk leggen op de eerste regel: "Ik roem in God ik prijs het onfeilbaar Woord." Dat is de belangrijkste regel in het couplet. Ga dat met de dichter maar meedoen: God groot maken, omdat Hij je niet op je eigen gekozen wegen liet voortgaan, noch overgaf aan het goeddunken van je eigen hart.

Heb je ook gekeken naar de onberijmde Psalm 56:13, want dat is Gods eigen Woord waarmee Hij tot je spreekt. De psalmberijming is slechts een menselijk product. De Bijbel is beter dan een psalmberijming als het erom gaat Gods stem te horen. In de Bijbel staat het iets anders dan in de berijming: In Psalm 56:13 staat: "O God op mij zijn Uw geloften; ik zal U dankzeggingen vergelden." En dat betekent volgens de Kanttekeningen: "Ik heb mij aan U verplicht met geloften, dat ik U dankbaarheid zal bewijzen, wanneer Gij Uw beloften naar Uw Woord aan mij zult hebben volbracht." De gelofte van David is God dank te bewijzen voor ZIJN beloften aan hem. Dus God had hem een belofte gedaan en niet andersom!
 
Ik wens je vooral toe nog een couplet verder (Psalm 56:6) te zingen want dat is geestelijk nog hoger en rijker dan vers 5. "Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schuld in allen nood. Gij hebt mijn smart verdreven..."
 
Wat een heerlijke roemtaal in de Heere alleen. In Vers 5 was het nog: "Ik roem... ik prijs... ik heb het zelf... ik vertrouw op God... ik heb beloofd. Maar in Vers 6 is het geen ik meer, alleen nog maar Gij en Gij alléén!
 
Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Psalmen
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe is een eeuwige straf als rechtvaardiging voor tijdelijke zonden te verklaren? Waar in de Bijbel staat dat de verdoem...
geen reacties
23-02-2008
Sinds 1 november ben ik verliefd op een meisje van 24 (ben zelf 42!) dat ik al heel haar leven ken (dochter van mijn oud...
geen reacties
23-02-2004
Ik ben een vrouw van 26 en ik heb nog nooit een relatie gehad. Ik heb een leuk leven, heb een baan in een leuk bedrijf, ...
7 reacties
23-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering