Zeer bezorgd dooplid van de Ger. Gem.

Ds. A.A. Brugge / geen reacties

23-02-2008, 00:00

Vraag

Beste predikant uit de Gereformeerde Gemeente. Al jaren kerk ik bij de Ger. Gem. Ik voel me in de kerkelijke omgeving thuis, maar vaak niet onder de prediking. Vaak mis ik het vrije nodigen tot Jezus Christus zo, terwijl ik dat juist nodig heb. Waarom is die zo weinig te beluisteren? En soms is er wel de nodiging, maar die wordt dan gevolgd door de grote nadruk op het feit dat je jezelf niet moet bedriegen. Ik hoor wel hoe het is om bij Gods volk te behoren, maar heel weinig de weg voor een zondaar naar Jezus Christus. Ik zoek Hem, maar vind zo weinig antwoord in de kerk. Vaak kom ik thuis en moet ik zeggen dat ik beter de Bijbel kan lezen, omdat het dan voor mij wel duidelijk is.

Dan wordt vaak ook nog gezegd dat de Geest zo stil is. Net alsof het aan God ligt. In de Bijbel staat dat we ons moeten onderzoeken, zeer nauw. En dan moeten we toch niet met het antwoord komen dat de Geest niet wil? Dan moet een predikant toch gaan kijken naar zijn prediking?

Ik vraag dit niet om kritiek te geven, maar omdat ik bewogen ben met de kerk waarin ik ben grootgebracht. Ik zie niet alleen een wegzinkende jeugd, maar vooral een wegzinkend voorgeslacht dat vastgeroest zit in het patroon van lijdelijkheid en veroordelen. Het doet het niets meer en ze verzetten zich tegen de roepstem van de Heere. Ze zijn doodgeslagen, de liefde van Christus komt niet meer tot z’n recht en verbreekt hun harten niet meer. Wat moet ik hier mee?

Groeten van een zeer bezorgd dooplid van de Ger. Gem.

Antwoord

Nog steeds ben ik niet toegekomen aan de beantwoording van onderstaande vraag. Als ik heel eerlijk ben, staat de vraag mij tegen. Ik word moe om mijn eigen kerkverband te verdedigen tegen kritiek. Wellicht ligt er ook een taak voor jullie als forumleden om hier op een constructieve manier mee om te gaan. Het kan toch eenvoudigweg niet bestaan alsof alle antwoorden op kritische geluiden, kunnen bestaan uit een door mensen tevoren ingekleurd ‘ruim aanbod van genade’? Graag geef ik daarom de vraag terug.

Hartelijke groeten,
Ds. A. A. Brugge

Naschrift redactie: De suggestie van ds. Brugge pakken wij als redactie graag op. Er zijn al veel kritische vragen over de Ger. Gem. gesteld en beantwoord. Wie de antwoorden wil lezen, kan daarvoor ons zoekprogramma gebruiken. Nieuwe vragen over hetzelfde onderwerp leveren o.i. weinig nieuwe gezichtspunten meer op, hoe serieus of hoe betrokken vraagstellers ook zijn. Juist doordat dit onderwerp al voldoende is behandeld, houdt wat de redactie van de vragenrubriek betreft hierin onze taak op. We begrijpen de pijn en moeite van veel vraagstellers, maar door dit soort vragen steeds opnieuw te stellen, is de kans op onderlinge verdeeldheid alleen maar toe.

Redactie Vragenrubriek

Ds. A.A. Brugge

Ds. A.A. Brugge

 • Geboortedatum:
  18-01-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeenten
geen reacties

Terug in de tijd

Hallo, ik ben 19 jaar en  al sinds de basisschool heb ik moeite om mij te beheersen rondom seks. Ik heb al veel geprobee...
geen reacties
23-02-2016
Ik ben een meisje (23), christelijk opgevoed. Ik heb een tijdje (periode van zo'n 2,5 jaar) mijn geloof helemaal los gel...
geen reacties
23-02-2012
Sinds een poosje kan ik geloven dat ik echt bij God hoor. Echter, door ervaringen uit het verleden kan ik moeilijk vertr...
2 reacties
23-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering