Opvatting van MacArthur

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

20-02-2012, 09:05

Vraag

Geacht prof. dr. Paul. Recent heb ik het bijbelboek Jakobus bestudeerd. Ik kwam in aanraking met de opvatting van MacArthur dat "ziek" in Jakobus 5 eigenlijk vertaald moet worden met "zwak". Hij legt dit uitvoerig uit in een preek (zie onder 5:13-18, eerste preek). Nu is mijn vraag: bent u bekend met deze opvatting? En zo ja, wat vindt u ervan?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Deze opvatting is mij bekend, al wist ik niet dat John F. MacArthur deze ook uitdraagt. Deze prediker ken ik als iemand die grondig de teksten bestudeert. Met veel waardering heb ik zijn preken over van Genesis 1 -3 gelezen (The Battle for the Beginning: The Bible on Creation and the Fall of Adam"). Minder enthousiast ben ik over zijn boek "Charismatic Chaos", omdat hij vooral allerlei extreme opvattingen bestrijdt en de vroege kerk niet goed behandelt. Er is mijns inziens een zorgvuldiger benadering nodig dan in dit boek gebeurt.

In mijn boek "Vergeving en genezing: ziekenzalving in de christelijke gemeente" heb ik het volgende geschreven op pag. 104-106 (hier ingekort): "Het woord voor redden (sooizoo) in Jakobus 5:15 impli¬ceert herstel van een serieuze (maar niet noodzakelijk dodelijke) ziekte. Het komt vaak voor in de genezingswonderen in de evangeliën. Soms betekent het redding in een levensgevaarlijke situatie. Het is ook het gewone woord voor redding in een puur geestelijke betekenis: zalig worden. Jakobus gebruikt het in die laatste betekenis maar liefst vier keer: Jakobus 1:21; 2:14; 4:12; 5:20. Op die plaatsen heeft het woord eschatologische betekenis in de zin van redden van het gericht en een eeuwige verlossing.

Het woord voor zieke in Jakobus 5:15 (van kamnoo) is veel sterker dan het gebruikelijke astheneoo. De fundamentele betekenis is hier: fysieke uitputting of zwakte. Het woord wordt volop gebruikt om aan te geven: ziek buiten hoop, wegkwijnen; zelfs kan het "dood"betekenen. De oorzaak van krachteloosheid kan zowel fysiek als psychisch zijn. K. J. Kraan protesteert dat de Nieuwe Vertaling hier "lijder" heeft vertaald, want dit geeft ten onrechte de gedachte dat hier "lijden om Christus" wil bedoeld is. C. Armerding (1938) en D. R. Hayden (1981) zijn van mening dat het in deze perikoop gaat over iemand die in geestelijke nood verkeert vanwege zijn strijd tegen de zonde. Er is dan een geestelijke ongesteldheid in plaats van een lichamelijke ziekte. Dit lijkt mij echter niet juist. Het werkwoord iaomai betekent (afgezien van bepaalde citaten uit het OT) altijd fysieke genezing in het NT. Ook de andere woorden wijzen vooral in de richting van lichamelijke ziekte en herstel.

Samenvattend kunnen we zeggen dat ernstige lichamelijke ziekten bedoeld zijn. De formuleringen zijn echter zodanig algemeen dat geen afgebakende groep ziekten bedoeld wordt en dat ook psychische en geestelijke nood hierbij inbegrepen kunnen zijn."

Na het lezen van de preek van MacArthur merk ik dat hij een variatie geeft op de opvattingen van Armerding en Hayden, vooral in relatie met de noden in de voorafgaande verzen. Zoals hierboven aangegeven, is er taalkundig wel enige ruimte voor dat standpunt, maar voor mij slaat de balans toch door naar lichamelijke ziekte. Een aanvullend argument, dat niet besproken wordt door MacArthur, is de praktijk in Markus 6:13. Daar wordt de ziekenzalving beoefend door de discipelen met het oog op zieken (niet met het doel geestelijke versterking te bieden).

Een volgend argument is de kerkgeschiedenis. Het valt mij op dat protestantse voorgangers veel te weinig de vroege kerk bestuderen. De leiders van de kerk toen leefden veel dichter bij de apostelen en spraken ook het Grieks dat in het Nieuwe Testament gebruikt werd. Uit de getuigenissen van de vroege kerk blijkt dat de zalving met olie ingezet werd met de bedoeling dat lichamelijke genezing zou optreden. Zie daarvoor mijn genoemde boek of (recenter): Andrew Daunton-Fear, "Healing in the Early Church: The Church’s Ministry of Healing and Exorcism from the First to the Fifth Century." Studies in Christian History and Thought. Milton Keynes: Paternoster, 2009.

Aangezien MacArthur dit alles buiten beschouwing laat en vooral uitgaat van mogelijke betekenissen via woordenboeken, kan ik het met zijn benadering niet eens zijn.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

gebedsgenezing
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriend en ik zijn afgelopen jaar verloofd na bijna 10 jaar verkering. De zomer van het jaar daarvoor was stormachti...
geen reacties
21-02-2019
Onlangs heb ik een vraag gesteld over het bindende karakter van de uitspraken van 1931 binnen de Gereformeerde Gemeente....
2 reacties
21-02-2018
Ik heb een lastig probleem: ik kan niet zo goed vrienden maken. Ik heb een leuk gezin met twee pubers, een schat van een...
geen reacties
21-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering