Met Hem heersen

Ds. P. van de Voorde / geen reacties

08-02-2012, 13:36

Vraag

Ik las pas in de catechismus (zondag 12, vraag en antwoord 32) het volgende. Het gaat om de vraag, "waarom wordt gij een christen genaamd?" Vervolgens worden er enkele belangrijke zaken genoemd; door het geloof een lidmaat van Christus, Zijn Naam belijdt, strijden tegen de zonde en de duivel, enz. Vervolgens staat er "en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere." Ik heb de verwijsteksten erbij gepakt, maar daar staat het ook niet duidelijk in. 2 Timotheus 2:12: "... wij zullen ook met Hem heersen..." Hoe kunnen wij nu met Hem regeren over alle schepselen, hoe kunnen wij met Hem heersen? Wij die toch hier op aarde ook vol zonde zitten. Stel dat jij dan over je eigen familie, vrienden moet regeren/heersen... Moeten wij straks dan misschien tegen bekenden getuigen? Wat moet ik mij hierbij nu precies voorstellen? Of zie ik nu iets helemaal verkeerd?

Antwoord

Om te begrijpen wat het "heersen" zoals dat staat in 2 Timotheüs 2 en ook in Openbaringen 20:6, betekent, dan moet je terug naar het begin van de Bijbel. Lees Genesis 1:27-28 er eens op na: "En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!" Hier vindt je ook het woord "heersen" en dat heeft te maken met de rol van de mens in de schepping.

God is de Schepper van de hemel en de aarde en ook van de mens. Maar nu mag de mens deze schepping gaan bewerken. Die mens is, zowel man als vrouw, geschapen naar het beeld van God. Mede in het creatieve en scheppende vermogen van de mens zie je dat beeld van God terug. Wij mensen kunnen niet iets uit niets scheppen; dat kan God alleen. Maar met datgene wat God geschapen heeft mag de mens werken en bouwen.

Helaas heeft de zonde veel kapot gemaakt. De mensheid gebruikt haar creatieve vermogen vaak om dingen te maken die Gods Koninkrijk niet dienen. Maar dat verandert! Gods kinderen mogen straks weer hun positie innemen op de nieuwe schepping – de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zij zullen bevrijd zijn van zonde en de macht van het kwaad om volmaakt God te dienen in de wijze waarop zij op de nieuwe schepping leven. Hoe dat precies zal zijn, over die vraag tasten we nog voor een deel in het duister. Maar Gods kinderen zullen betrokken worden in het oordeel over de ongelovigen en de gevallen engelen (1 Korinthe 6:1-4). Maar dit is maar een klein deel van het heersen. Gods kinderen zullen straks heersen over de nieuwe schepping waarin, naar mijn mening, ook het oneindige universum betrokken zal zijn. Dat is de erfenis die wacht voor al Gods kinderen, die de roepstem van de Heere Jezus hebben gehoord, hebben geluisterd en volgen. In dit gehoorzaam volgen mag overigens al iets van dat nieuwe Koninkrijk zichtbaar worden in ons persoonlijk leven, de gemeente en de invloed die dat heeft op onze omgeving (Mattheüs 5: 13-16). Jezus Christus staat als de tweede Adam (Rom. 5: 12-15 ; 1 Korinthe 15: 20-26; 45-49) aan het hoofd van de nieuwe schepping en allen die Hem vertrouwen en volgen, mogen daarin delen (Romeinen 8:17).

Ik hoop dat deze gedachten je verder helpen in je vragen.

Met een hartelijke groet,
Ds. P. van de Voorde, Wijngaarden

Ds. P. van de Voorde

Ds. P. van de Voorde

 • Geboortedatum:
  18-08-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wijngaarden
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

eeuwigheidHeidelberger Catechismus
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit met een worsteling. Ik ben een fervent aanhanger van het geloof en de lees de Bijbel dan ook graag. Zoals ik in d...
2 reacties
08-02-2011
Een paar jaar geleden kreeg te horen dat er nog (verstands)kiezen zaten die vanwege mogelijke ontstekingen verwijderd mo...
geen reacties
09-02-2017
Ik heb een vraag over de mogelijke scheiding tussen geest, ziel en lichaam. Deze is met name gebaseerd op Hebr. 4:12 en ...
geen reacties
08-02-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering