Ekklesia Evangeliekorps Holland

Ds. A. Jonker / 11 reacties

07-02-2012, 16:00

Vraag

Kunt u aangeven of het wel bijbels is wat de site van Ekklesia Evangeliekorps Holland beweert over Israël?


Antwoord

Via het internet kan heel wat waarheid, maar ook "eigen gekozen waarheid" worden verspreid. Soms dient iets zich aan als de waarheid en beroept zich op de Bijbel, maar is de inhoud slechts ten dele bijbelgetrouw. Hoe staat het met de informatie op de website van Ekklesia Evangeliekorps Holland?

Een zekere kolonel G. J. van Loon uit Kollum of Buitenpost in Friesland is de hoofdschrijver op de website en belangrijkste man in de in 1993 opgerichte stichting waar dit werk van uit gaat. Op de website worden we door hem als volgt gewaarschuwd: "De inhoudt van deze website zal u schudden. U gaat dit of aanvaarden of verwerpen. Het zal u kwaad maken of laten opspringen van vreugde. Het is niet bedoeld voor lichthartige maar voor mensen die oprecht zoeken naar de waarheid. Het zal een ontdekkingsreis zijn. Als u dit gaat lezen door de bril van u kerk of denominatie, dan zal u niets zien. Maar als u ernstig bent omtrent de waarheid dan zal het u leven veranderen."

Dit is eerlijke taal, zodat ieder weet waar hij of zij aan toe is. Dit laat ook duidelijk zien dat deze man zich niet verbonden weet met enige kerk in Nederland. Dit evangelie is duidelijk anders dan wat men in allerlei kerken hoort.

Wat is het bijzondere? Dat men zich op Israël richt? Nee, maar wel dat dit Israël niet slechts de Joden in de staat Israël (de stammen Juda en Benjamin) betreft. Het gaat hen ook om de Tien Stammen van Israël die men meent te vinden onder de Anglo- Saksische, Keltische, Germaanse en met hen verwante natiën van West-Europa.

Dit laatste wordt verder niet gedefinieerd, maar men kan aannemen dat het gaat om mensen die dezelfde gedachten hebben als kolonel G. J. van Loon. Hij en zijn volgelingen in de huisgemeente in Kollum tonen graag een eigen identiteit als Kwartiermakers van het Koninkrijk Israël, Gods Koninkrijk op aarde. Zij dragen daarom ook een kroon op de kraag van hun uniform. Zij behoren dus duidelijk niet tot het bekende "Leger des Heils."

Wie verschillende artikelen leest, komt veel Bijbelteksten tegen. Dat is Gods waarheid. De uitleg, de verbindingen en de conclusies die ook te lezen zijn, zijn voor rekening van de schrijver vaak op zijn minst als ‘omstreden’ te kenschetsen. In ieder geval zal men in de kerken deze uitleg niet vinden, zoals we al gewaarschuwd waren!

Zonder ieder detail te bestrijden met een andere uitleg, is één ding duidelijk. Wie niet gelooft dat de tien stammen van Israël zijn terug te vinden in allerlei West-Europese volkeren, mist de overeenstemming met het hoofd-uitgangspunt van de schrijvers. Zou dan niet de waarheid gelden:  "een gewaarschuwd mens telt voor twee?"

Ds. A. Jonker

Lees meer artikelen over:

Israel
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
116 artikelen
Ds. A. Jonker

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
11 reacties
boulanger
07-02-2012 / 17:08
Je kan zoiets toch ook zelf aan de bijbel toetsen? Het kost misschien wat bijbelstudie, maar het is wel erg gemakkelijk om een ander het werk te laten doen. Wie goed thuis is in de bijbel is volgens mij prima in staat om zelf te beoordelen of iets bijbels is of niet.
sjouke120
07-02-2012 / 22:59
De waarheid is niet voor iedereen weg gelegd. Weinigen zullen of kunnen de waarheid verdragen. Ik ben zelf de webmaster van deze website, sjouke van der naalt. Ook ik heb op deze website zelf artikelen geschreven, daarnaast bewerk ik ook de video's.

Maar ik bestudeer de Bijbel ook graag, maar niet met de bril van de algemene christelijke kerk. Want de kerk volgt enkel een visie, wij volgen Mozes en de profeten. Een klein overblijfsel waarover de Bijbel spreekt is niet de algemene kerk of instelling. Een overblijfsel zijn diegenen die oprecht de waarheid zoeken.

Wij hebben inderdaad een huisgemeente die voor iedereen toegankelijk is, het is vrijblijvend. Juist dat van wat wij verkondigen komt inderdaad niet overeen met de kerkelijke visie, maar nogmaals; wij volgen geen kerk, wij volgen geen organisatie, wij volgen vooral geen mensen. Het enige wat wij volgen is het Woord Gods die onze leidraad is in ons leven. de Bijbel is de geschiedenisboek over onze oorsprong, identiteit en het uiteindelijke doelbestemming. Wij houden ons vast aan het verbond dat God met Israël heeft gesloten, Jeremia 31:31 en Hebreeen 8:8. Alleen een verbond(testament) is met Israël gesloten. Israël is het noordelijke 10 stammenrijk. Juda is het zuiderlijke 2 stammenrijken. Om dit te ontdekken zult u in uw eigen bijbel te rade gaan en niet uw kerk of mensen. U moet het zelf onderzoeken in uw eigen Bijbel.

Wij gebruiken daarnaast ook van de oorspronkelijke bijbelvertaling namelijk de hebreeuwse en griekse vertaling. Want er is in de loop der jaren veel geknoeid met de betekenissen van woorden in de Bijbel, en met de oorspronkelijke vertaling kunnen wij de betekenissen terug halen. We worden misschien veel veroordeeld door mensen, maar dit zijn wij gewend, om dat soort situaties staan wij boven.

Wij moeten weer terug naar Mozes en de profeten en de psalmen, dat deed Jezus ook en de apostelen ook en wij behoren daarin navolgers te zijn. En we moeten alle teksten in de Bijbel lezen en bestuderen als we de waarheid willen ontdekken. Maar de algemene kerk doet dat niet, ze nemen lang alles niet op, ze proberen hun prediking laagdrempelig(zacht) te houden, maar dan doet men af van het Woord. Het Woord is zoals het is, laten we daar niet om heen draaien, ook al verliezen wij massaal veel mensen om ons heen, het is de waarheid waard, het is ons eeuwigheid waard, want we moeten vervolgd worden om het evangelie, en als dat niet het geval is dan moeten we vraagtekens zetten of het nog wel goed zit. Zie naar paulus.
sjouke120
07-02-2012 / 23:01
En mijn leraar de Kolonel is een man die oprecht is in het evangelie, hij brengt het met zijn gehele hart.
sjouke120
07-02-2012 / 23:10
http://www.ekklesia-evangeliekorps.com/ dat is onze huidige website
Evertje
08-02-2012 / 10:35
Helemaal eens met ds Jonker. Maar ik durf nog wel een stap verder te gaan. Door de ongebondenheid en sterke aansturing van één persoon en de fixatie op specifieke onderwerpen krijgt dit toch wel trekjes van een sekte. We weten uit de Bijbel dat ons "ik" graag op de troon zit. Je moet het evangelie altijd "opbouwen" vanuit de hele Bijbel. Daarom is het zo fijn dat deze "hoofdlijnen" zijn vastgelegd in de Drie Formulieren. In alle samenhang! Ik mis die samenhang ook op de artikelen van de website. Hoe goed bedoeld........uitkijken!!
Dorah
09-02-2012 / 11:34
'Want er is in de loop der jaren veel geknoeid met de betekenissen van woorden in de Bijbel, en met de oorspronkelijke vertaling kunnen wij de betekenissen terug halen.'
Juist ja, voor mij is alleen dit citaat al genoeg om deze groep volledig links te laten liggen. Wie maar enige basiskennis heeft van Grieks en Hebreeuws, weet dat het volkomen onzin is wat hier wordt beweerd.
sjouke120
10-02-2012 / 16:59
Hier is een filmpje als antwoord op: Ds. A. Jonker
http://www.youtube.com/watch?v=NqRuxX6cfTQ&list=UUKmCkmXiNpiY-H6mc7dvPQQ&index=1&feature=plcp
plderoos
10-02-2012 / 20:05
ja!! laten we elkaar nu met videootjes gaan bestoken!
henkie
13-02-2012 / 11:24
Brrrr, wat een enge racistische club!

'Het wonder van ons Blanke Ras' http://www.youtube.com/watch?v=8xntwtigJJM
matthew
13-02-2012 / 17:14
wat een propaganda in dat filmpje zeg bah
Dorah
13-02-2012 / 18:26
Ongelooflijk dat filmpje. Wat een haat, oordeel en pretenties...
Het enige waar ik nog in mee kan gaan is dat de vervangingstheologie is doorgeschoten. Gelukkig zijn er predikanten, zoals bijvoorbeeld ds. M.J. Paul die daar ook steeds meer over spreken en schrijven. Maar deze mensen doen dat wel op een iets andere manier...zoek de verschillen...!

Terug in de tijd

Een vraag voor ds. Brugge uit Dordrecht. Onlangs was ik bij u in de kerk en het viel mij op dat u de gemeente voortdurend aansprak met “jij” en “jullie”. Is dit uw gewoonte? Wat vinden de ouderen in u...
Geen reacties
07-02-2009
Regelmatig wordt er door mensen gezegd dat het grote gebod, gegeven door Jezus, luidt: “Heb de Heere uw God lief boven alles.” Nu vraag ik me af op welke tekst(en) dit gebaseerd is. De twee gedeelten ...
6 reacties
07-02-2017
Ik heb een vraag over president Trump. Mij is geleerd ouders en overheden enz. gehoorzaam te zijn. Hen, ondanks hun gebreken, hoog te achten om de plaats die zij hebben. Nu valt mij al lang op dat er ...
Geen reacties
07-02-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering