Niet gezonden om te dopen

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

01-02-2012, 08:19

Vraag

Over 1 Kor 1:17: "Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest." Wat wordt er met die tekst bedoelt? Betekent dit dat de doop er niet echt toe doet? En de doop van johannes de doper was die anders? Hand. 19:4: Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus.

Antwoord

Met deze woorden bedoelt Paulus niet dat de doop echt niet toe doet. De Heere Jezus gaf opdracht om heen te gaan en het Evangelie te verkondigen, alle volken te onderwijzen, hen dopende in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar Paulus heeft zijn taak vooral gezien in de verkondiging van het Evangelie. Het dopen, of het aanstellen van ambtsdragers in pas gestichte gemeenten liet hij over aan de andere apostelen. Er was sprake van een taakverdeling, in de trant van: Paulus heeft geplant en Apollos nat gemaakt.

Voor Paulus was dus de woordverkondiging het belangrijkst en de bediening van de sacramenten kwam op de tweede plaats. Ook de Heere Jezus heeft het zo gedaan. Hij onderwees het volk en Zijn discipelen doopten. Jezus Zelf doopte niet. De doop van Johannes was in wezen dezelfde als die van de apostelen. Het verschil zit in het feit dat Johannes doop heen wees naar Hem die na Johannes komen zou en die van de apostelen wees terug naar Hem die Zijn werk volbracht had op Golgotha en wat voor onze verlossing voldoende is.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

bijbeltekstdoop
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte heer/mevrouw. Ook ik lees inmiddels de HSV en ik ben er ontzettend blij mee! Het enige wat voor mij op het momen...
geen reacties
01-02-2011
Waarom wordt er zo geheimzinnig gedaan over vasten? Niemand maakt er een geheim van dat hij bidt, maar als je vast mag j...
4 reacties
02-02-2018
Mijn kinderen nemen van de bieb van school (reformatorisch voortgezet onderwijs) wel eens de boeken van Francine Rivers ...
17 reacties
01-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering