Steeds minder begrijpen

Ds. G. van de Groep / geen reacties

30-01-2012, 16:20

Vraag

Ik ervaar meer (alles) van het kwaad in en aan mij. In mij zijn mijn zonden. Aan mij is wat de boze/duivel/satan doet om zich te manifesteren. Hij doet dat in de maatschappij en via het stimuleren van ellende in mijn gezin en in mijn leven. Ik ga er steeds minder van begrijpen, dat de HEERE er wel is; maar door mij niet wordt waargenomen. Ook speelt het volgende. Ik ben richting de 50. Heb van kinds af aan in God geloofd en weet wat de Heere Jezus voor zondaars deed op Golgotha. Vanuit een hervormd geslacht werd ik rooms gedoopt. Ik heb de laatste jaren veel geliefden verloren. Nu denk ik vaak: als ik sterf en ik zie het Licht even; maar als ik dan meemaak dat het alleen een laatste impuls van het zenuwstelsel zou zijn en ik dat zou beseffen... zou ik dan al wenend uitgaan voor altijd?

Antwoord

Uit jouw vraag blijkt dat je nogal wat teleurstellende en verdrietige ervaringen in je leven hebt meegemaakt. Ongetwijfeld heb je heel wat te verwerken. Het zou prachtig zijn als je mensen om je heen hebt die je tot steun zijn. Ik weet echter niet of je die hebt. Ik weet wel dat er een adres is, waar je met al je noden en moeiten terecht kunt en bij Wie je je hart mag luchten. Dat is de Heere Jezus Christus. En Hij belooft een Helper te zijn door de kracht en troost van zijn Woord en Geest in de grootste benauwdheden en zorgen.

De kern van jouw vraag gaat echter dieper. Als ik goed lees heb je het gevoel dat het kwaad, de zonden in je leven, als een last op je drukt, waardoor je je afvraagt: als ik sterf, ga ik dan verloren? Laat ik mogen beginnen met erop te wijzen dat de Heere niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). En in 1 Timotheüs 2:4 lees je dat God, onze Zaligmaker, wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. We gaan niet verloren, omdat we zondaar zijn en kwaad doen, maar omdat er niet mee naar de Heere Jezus gaan. Zijn bloed reinigt van alle zonden, staat in 1 Johannes 1:7. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf, vervolgt Johannes in vers 8. Maar… als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (vs. 9). Het maakt niet uit wat voor zonden het geweest zijn en nog zijn. "Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw", zegt Jesaja al in Jesaja 1:8. Of het nu zonden zijn uit onze jeugd of onze ouderdom, zonden uit onwetendheid of tegen beter weten in, zonden van openbare losbandigheid of verborgen slechtheid, zonden tegen de wet of zonden tegen het Evangelie, zonden van hoofd, hart, tong en gedachten en zonden tegen al de geboden van de wet: het bloed van Christus kan ons vrijmaken van al deze zonden.

Het enige wat nodig is om in de weldaden van het reinigende bloed van Christus te delen is geloof. "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven", staat in Johannes 3:36 te lezen. En in Handelingen 16:31 zegt Paulus tegen de stokbewaarder van Filippi: "Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden" (Filippenzen 16:31). Ben je werkelijk overtuigd van je zonden en dat je Gods oordeel verdiend hebt, zie dan af van jezelf en zie op het verzoenend bloed van van Christus. Vertrouw alleen daarop en dan en dan wordt je vrijgesproken. Wat is geloven dan? Het is de hand die Christus aangrijpt en Hem vasthoudt vanwege Zijn vrijsprekende genade. Kom tot Christus zoals je bent en Zijn bloed zal je reinigen. Kom in de reddingsboot en wees veilig. Kom met al je zonden tot Hem en werp je zonden op Hem. Hij zal ze wegdragen. Hij zal ze reinigen. Hij zal ze vergeven. Geloof alleen en word behouden.

Is dat geen rijke boodschap. Dat is het Evangelie van Gods genade, Die in Christus met zondaren bewogen is. Als de jongste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon in Lukas 15 met belijdenis van zijn zondigen tegen de hemel en tegen zijn vader terugkeert, dan wordt hem het beste kleed aangetrokken en dan krijgt hij een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. En als David in 2 Samuël 12:13 belijdt: "Ik heb tegen de Heere gezondigd", wordt hem door Nathan gezegd: "De Heere heeft ook uw zonde weggenomen." Denk groot van Gods vergevende barmhartigheid.

Ik wil je adviseren om veel in de Bijbel te lezen. Om wat meer te weten te komen de kernzaken van het christelijk geloof raad ik je het boek "Het hart van het christelijk geloof", geschreven door J. C. Ryle te kopen. Het bestaat uit twee delen. Je zult er veel aan hebben.

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Is het normaal als je vader je voor straf in je gezicht slaat? Ik heb veel moeite met de zin uit de HC over je ouders ...
10 reacties
30-01-2017
Er zijn veel goede boeken geschreven over het christelijke huwelijk en de plaats van de seksualiteit daarin. Mijn vraag ...
2 reacties
31-01-2020
Als jonge vrouw van 23 jaar heb ik een vraag over voeding. Al geruime tijd heb ik niet of nauwelijks een honger- en dors...
geen reacties
30-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering