Naaste liefkrijgen als mezelf

Ds. A.A. Egas / 5 reacties

28-01-2012, 13:46

Vraag

Ik heb een vraag over naastenliefde. Als ik naar mezelf kijk, dan mag ik weten dat ik God heb lief gekregen, omdat Hij mij eerst heeft liefgehad. Hij is in mijn leven gekomen. Hij heeft laten zien dat Hij voor 100 procent te vertrouwen is, dat Hij barmhartig is, lankmoedig, genadig, liefdevol, ja alles. Daarom hou ik zoveel van Hem. Als ik naar mijn naaste kijk (en mezelf), dan zie ik de mens ten diepste als een enorm egoïstisch persoon, vol zelfliefde, achterbaks, onbetrouwbaar, leugenachtig etc... Ik hou helemaal niet van de mensheid in zijn algemeenheid. Ik heb heus bepaalde mensen lief, zoals familie, vrienden. Maar hoe meer ik de mens leer kennen, hoe meer ik er een hekel aan krijg en hoe meer dat God voor mij gaat schitteren. Hoe moet ik dit zien? Hoe kan ik mijn naaste liefkrijgen als mezelf? En ik begrijp ook niet dat er in de Bijbel staat, dat als je God liefhebt dat je ook vanzelf je naaste lief gaat krijgen. God is juist het tegenovergestelde van wat wij als mensen zijn...

Antwoord

Waarde vriend(in),

Je hebt een openhartige mail gestuurd, waarin je laat kijken in je hart. Dat is kwetsbaar maar ook eerlijk. En dan zie je, hoe onmogelijk het is van onze kant om onze naaste lief te hebben als onszelf.  Ook al mag je delen in de liefde van de Heere, dan blijft het een levenslange opgave en opdracht om elkaar lief te hebben.

De Bijbel vertelt ons eerlijk, dat ook andere kinderen Gods hiermee hebben geworsteld. Laat ik een voorbeeld nemen. Jona heeft de Heere mogen kennen als een genadig en barmhartig God. Hoor maar wat hij tegen de Heere zegt in Jona 4 "want ik wist dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad." Wel, zou je zeggen, als je zo de Heere mag kennen, dan ben je toch blij dat je die boodschap ook in Ninevé mag brengen. Maar het tegenovergesteld is waar. Hij wil helemaal niet naar Ninevé. Hij gunt die mensen de zaligheid niet. En dan moet God Zelf in Zijn onbegrepen goedheid ingrijpen en Jona gewillig maken om alsnog naar die heidense stad te gaan. Maar ook aan het slot zie je weer, diezelfde strijd in zijn binnenste op komen. Wat is het dan toch groot dat God lankmoedig en genadig is. Hij spaart de stad, ondanks Jona’s gedrag. Als het van Jona had afgehangen was de stad verloren gegaan. Je ziet wat er in het hart van een kind van God kan omgaan.

Ook jij hebt iets van die strijd. Luister daarom naar de stem van de Heere Jezus en lees de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hij ontfermt zich, met gevaar voor zijn eigen leven, over het lot van een vijand van zijn volk. Zo wil de Heere dat wij elkaar liefhebben. Wanneer jezelf mag delen in de liefde van Christus, Die Zijn leven gaf tot in de vervloekte kruisdood, zouden wij dan niet elkaar liefhebben? Dat is toch een vrucht van het nieuwe leven met Hem? Hij heeft Zijn leven gegeven voor vijanden. Wie nu in die liefde van Christus deelt, gaat ook Zijn beeld vertonen en krijgt door genade ook Zijn vijanden lief. Christus bad terwijl Hij gekruisigd werd voor degenen die de spijkers door Zijn handen en voeten sloegen.

Heel duidelijk spreekt de apostel Johannes hierover in zijn eerste zendbrief. Ik citeer daar één tekst uit: "Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?" (1 Johannes 4:20). Graag wil ik je aanraden om deze brief biddend te lezen en vragen of Gods Geest je in die liefde doet wandelen met je naaste.

Met broedergroet en Gode bevolen,
Ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

egoismegeloofsstrijdnaastenliefde
5 reacties
1a2b3c
28-01-2012 / 16:52
Hoi vraagsteller,

Ik denk dat je moet onderscheiden tussen de zonden en de naaste als schepsel van God.
De zonde die we in onszelf en in de naaste zien moeten we ook niet liefhebben.
Als je dat kunt scheiden dan zie je alleen nog maar een medemens met een ziel voor de eeuwigheid.
Dan weet je dat ook zij door het geloof in Jezus ook rein kunnen worden, want het bloed van Jezus reinigt van alle zonden.
God houd ook niet van de zonde, maar wel van Zijn schepsel. Zoveel dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, en Jezus Zijn leven gegeven heeft. (Joh.3:16)
plderoos
28-01-2012 / 21:46
Haten is ook wat anders als niet liefhebben. Liefhebben is heel erg een gevoelsdingetje. En mensen bij wie hun gevoel niet zo sterk ontwikkeld is zijn er daarom vatbaar voor te denken dat ze hun naaste eigenlijk helemaal niet liefhebben. Maar gelukkig zegt diezelfde Johannes in diezelfde brief tegen hetzelfde publiek: hieraan onderkennen wij dat wij onze naaste liefhebben: als wij God liefhebben en zijn geboden doen.

Verder is wat 1a2b3c zegt inderdaad van heel groot belang, je naaste moet je liefhebben, zijn en jouw zonde moet je haten.
1a2b3c
29-01-2012 / 11:18
Door de reactie van plderoos bedacht ik dat ik nog wat vergeten was.
In de Bijbel zijn verschillende woorden die allemaal met het woord liefde vertaald zijn.
(Storge = genegenheid, Filia = vriendschap, Eros = geslachtelijke liefde en Agapé = liefde als keus die belangeloos is en altijd kiest wat het beste voor de ander is)
Met het liefhebben van de naaste wordt de agapè liefde bedoeld en die liefde is niet in de eerste plaats een gevoel maar een keuze.
plderoos
29-01-2012 / 13:44
GOEDZO!!
adriano313
29-01-2012 / 14:29
Beste vragensteller, in je eerste deel schets je zo duidelijk het verschil tussen God (= Geest) en het karakter van de zonden (= macht van de duisternis).
Als Jezus Christus door Zijn Heilige Geest Zijn licht in jou hart laat schijnen, dan is deze onvoorwaardelijke Liefde (agape) ook helemaal merkbaar. Maar deze Liefde heeft ook als kenmerk dat het, het kwade haat. (God haat het kwade)

Het is dus niet vreemd als jij je hart voor de Onvoorwaardelijke liefde van God opent en Jezus Christus bij je binnen mag komen, dat je ook bemerkt, dat wat God haat, jij dat ook gaat haten. Een mens kan echter een probleem hierin ervaren, dat is als hij niet is wedergeboren, - dat is als Hij niet verzegeld is aan de heilige geest, waardoor zijn geest als een licht gaat schijnen -, hij alleen maar kan reageren vanuit zijn eigen zondige "vlees"...

Hoe religieus iemand ook is, hoe theologisch onderlegd, een mens die niet verzegeld is aan de Heilige geest kan niet afsterven aan zijn vlees en groeien in de vrucht van de Geest.
Deze vrucht is 9 voudig waarvan de liefde de eerste is.

Je tekst en praktijk is een mooie heenwijze hiervan want "vlees"is niet anders dan zondig innerlijk en uiterlijk, wat moet afsterven zodat elke vorm van zonden (lees=> de macht van zonden) ook kompleet afsterft.

Liefhebben van je naaste kan je alleen maar door de bekrachtiging van de heilige Geest. Want als iemand je niets doet gaat liefhebben met je verstand en ziel lekker gemakkelijk. Maar als je naaste je aan je haren tegen de grond trekt, geldt deze regels nog steeds, dat je haar/ hem nog steeds moet liefhebben... Maar als natuurlijk mens lukt dat nauwelijks, je trekt het liefst eventjes fel terug. Dat is een reactie uit het vlees (gal 5) en deze moet afsterven. Maar dit liefhebben lukt wel als je de kracht van de heilige Geest in je werkt en de vrucht van liefde in je begint te groeien (gal.5).

Anderzijds heeft God alle mensen lief. Net als voor jou is Jezus Christus gestorven voor de grootste zondaar. (bedenk zelf je typebeeld). Even los van of die zondaar wel in Hem gaat geloven, zal je altijd door de ogen en het hart van Jezus Christus naar deze ander kijken. In de OT had God gezegd dat je gedood moest worden als je overspellig sex met andere mannen hebt en wat doet Jezus?

Hij zit bij de waterput en laat de (onvoorwaardelijke) Agape liefde zien aan deze overspelige Samaritaanse vrouw….
Beeld je maar iemand in die aan zijn 5e, 6e of wel 10e partner begint. (niets vreemds vandaag). Jezus weet dat de samartitaanse al 5 mannen heeft gehad en toch blijft Hij liefdevol en doet haar een geweldig aanbod van Levend water. (hallelujah)
Levend water is het typebeeld van de heilige Geest. Hij lest dorstige, Hij wast schoon, Hij geeft leven, Hij geeft verkwikking, Hij doet ontspruiten, Hij is een waterstroom etc. Dus om God en je naaste lief te hebben (staan beidde op 1 lijn) heb je de h.Geest nodig om te kunnen staan als een rots in de branding. En wat symboliseert deze rots van behoudt?

Precies Jezus Christus en de Heilige geest is Hem gegeven en door de vrucht van deze lieve heilige Geest zal jij je naaste ook lief kunnen hebben.
Bidt dat de vrucht van de heilige Geest, het karakter van Jezus Christus, groot en krachtig in je mag groeien.

h.grt

Terug in de tijd

Ik zou graag willen weten wat nu eigenlijk precies het verschil is tussen de Hersteld Hervormde kerk, de Gereformeerde G...
geen reacties
28-01-2006
Wat wordt er in Lukas 16:9 bedoeld? "En ik zeg ulieden: Maakt uzelven vrienden uit de onrechtvaardigen Mammon, opdat, wa...
geen reacties
28-01-2006
Ik ben een vrouw van 33 jaar en moeder van 3 kinderen. Na bloedonderzoek bleek bij de huisarts dat mijn bloedwaarde van ...
1 reactie
28-01-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering