Intensief geestelijk contact met vrouw

Ds. J.A. van den Berg / 17 reacties

21-01-2012, 10:38

Vraag

Mijn man is nog jong. Hij mag weten door genade een kind van God te zijn. Hij leefde altijd al ernstig, maar een jaar geleden is de Heere overgekomen en is hij ook voor het eerst aan het avondmaal gegaan. Nu heeft hij heel veel contact met Gods' volk of 'bekommerden'. Vooral met één vrouw heeft hij intensief contact. Zij weet veel meer van zijn zieleleven dan ik als zijn vrouw. We praten wel eens over zijn (en mijn) geestelijk leven, maar ik weet dat hij naar haar toe veel opener is en wekelijks contact heeft. Ik ben niet bang dat hij vreemd gaat ofzo, maar ik vind het intensieve contact dat hij met haar heeft moeilijk! Sowieso voel ik eigenlijk wat jaloezie naar hem toe, omdat hij zoveel contacten met Gods volk heeft. Maar wat moet ik met dat eerste? Ik heb het al besproken met hem, maar ik weet niet hoe ik hier precies in moet staan.

Antwoord

Best vriendin,

Het is bijzonder dat je man door genade de ruimte heeft leren kennen die er is in Christus voor zondige mensen. De gang naar het Avondmaal is daar een getuigenis van en tot versterking van het geloof dat de Heere werkte. Het Heilig Avondmaal laat ook iets zien van de onderlinge verbondenheid tussen hen die de Heere vrezen. Om met elkaar van hart tot hart te spreken over het werk van de Heere, kan heel bemoedigend zijn. Uit dat oogpunt is het te begrijpen dat hij contact heeft met Gods volk. Je schrijft ook over bekommerden. Mogelijk heeft je man het verlangen om hen ook de weg te wijzen tot de vrede met God door Christus.

Toch begrijp ik je vraag heel goed. Ik vind de vraag ook terecht. Het is moeilijk om uit je vraag de situatie precies in te schatten, maar toch wil ik een paar opmerkingen maken.

In het huwelijksformulier worden dingen gezegd over de onderlinge verhouding. De man heeft als taak zijn vrouw verstandig te leiden en onderwijzen. Man en vrouw behoren elkaar in de tijdelijke en eeuwige dingen te helpen. Daarom is het een opdracht voor de man om in de eerste plaats met zijn eigen vrouw te spreken over de geestelijke dingen. Hij zal daar mogelijk meer moeite voor moeten doen, maar dat is dan wel zijn plicht. God wil die moeite zegenen en belonen.

Toen mijn vrouw en ik pas getrouwd waren, nu 21 jaar geleden, kwam er een predikant op bezoek. Hij gaf ons het volgende advies: Neem elke week een avond om samen tien bladzijden te lezen uit de Redelijke Godsdienst van Wilhelmus a Brakel. Lees hardop en praat er samen over. Bij ons werd het de zondagmiddag en we lazen om de beurt hardop. Nog steeds denken we met vreugde daar aan terug. Op deze manier kun je geholpen worden om er over te praten en tegelijk veel leren.

Dus eigenlijk vind ik het heel begrijpelijk dat je wat jaloezie voelt. Ik denk dat je man zich in de eerste plaats op jou moet richten. Daarnaast is contact met anderen niet verkeerd. Maar als het gaat om intensief contact met één vrouw, dan wil ik toch oproepen tot voorzichtigheid. Ook iets dat geestelijk begint kan vleselijk eindigen. Ik zeg het in alle liefde. Wij zijn zwakke mensen in onszelf, ook na ontvangen genade. Mijn advies is dat de betreffende vrouw naar jullie toe komt en dat er zo van hart tot hart wordt gesproken waar jij bij bent. Dat zou de Heere ook voor jou kunnen gebruiken om je te leiden op Zijn weg.

Ik hoop en bid dat je de gelegenheid en wijsheid krijgt om dit antwoord met je man te bespreken. En ook dat hij de zachtmoedigheid en liefde krijgt om hier op een goede manier mee om te gaan. Graag wens ik jullie samen Gods rijke zegen toe.

Met hartelijke groet,
Ds. J.A. van den Berg,
IJsselmuiden en Grafhorst

Ds. J.A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

 • Geboortedatum:
  04-02-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sint Anthoniepolder
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

jaloers
17 reacties
zwaluw
21-01-2012 / 11:25
Terechte vraag. Ik ken huwelijken waarin een dergelijke situatie veel spanning en verwijdering heeft gegeven. Ook al bedoelen we het nog zo goed, de duivel weet er tussen te kruipen. En is het niet bij de één, dan wel bij de ander. Ik zou het in liefde bespreken. Vanuit vertrouwen, maar ook vanuit alertheid op het gevaar. Anderzijds moet er wel ruimte blijven om met anderen te spreken over het geestelijk leven. Het is een uiting van de gemeenschap der heiligen. En een manier om elkaar te onderwijzen en op te scherpen.
Het antwoord van ds. Van den Berg is waardevol!
Cloudsadmirer
21-01-2012 / 14:08
Ik hoorde pas nog in een lezing dat vreemdgaan regelmatig begint met het onschuldig delen van het geestelijk leven van mannen en vrouwen. Paulus zegt niet voor niks dat de man zijn eigen vrouw moet leiden! Er is wel degelijk een gevaar.
Kan de vrouw in kwestie, als zij zelf geen man of wijze vader of iets dergelijks heeft, niet bij jullie thuis komen?
kjdh
21-01-2012 / 14:24
zelf mag ik sinds vorige zomer weten dat de Heere in mijn leven werkt en door de genadige werking van de Heilige Geest het geloof in mijn hart heeft gewerkt, waardoor ik het eeuwige leven in Zijn Zoon mag toe-eigenen. Ik vind het heerlijk om nu ook mijn vrouw hierin te onderwijzen, samen met die dingen bezig zijn. Ik vind dit echt een eerste verantwoordelijkheid,hoe zeer ik soms ook drang ken om anderen hierover te vertellen.
beste vragensteller, hopelijk maakt het leven van je man je jaloers, niet de mensen waar hij komt, maar de God die in zijn hart is. Die God is zeer begeerlijk en om heilig jaloers op te zijn.
Amazinggrace
21-01-2012 / 16:22
Wat een moeilijke en pijnlijke situatie. Ik vind het een beetje lastig om nu eea onder woorden te brengen zonder kwetsend naar je man toe over te komen.
Het is erg jammer dat, nu je man de Heere heeft leren kennen, hij anderen (bekommerden) belangrijker vindt. Wat ik me vervolgens af vraag waarover praat hij met zijn 'geestelijke vriendin' wat hij niet tegen jou zou kunnen zeggen. Ik schrijf dit omdat ik bang ben dat dit praten over de mens gaat en zijn gerechtigheid (denkend aan de 'stapjes' die dan vaak besproken worden) Als je weet dat je gerechtigheid vast ligt in Jezus Christus wil je niets liever dan dat je dierbaren dit ook krijgen!
Het is fijn als Gods volk samen komt om Hem de eer en dank toe te brengen van de gekregen verlossing en om elkaar op te scherpen om aan de voet van het kruis te blijven. Dat is de enige en de beste plaats. Leven uit Zijn hand, in geloof en vertrouwen! Waarom zou jij daar niet bij 'mogen' zijn?! Het kan je jaloers maken en leiden op Zijn weg.
Gods zegen en heel veel sterkte otegewenst!
dijna61
21-01-2012 / 18:42
Wat bedoel je nou met: De Heer is overgekomen?
solide
21-01-2012 / 18:49
verstandig antw. van de ds. om de vrouw naar jullie toe te laten gaan. Nodig dat gezeldschap ook eens uit bij jullie thuis!dan hoor je nog eens wat. en doe net als Maria, zij bewaarde al deze dingen in haar hart. het is normaal dat je man naar kontakten zoekt,als je iets hebt ervaren, wat voor de wijze en verstandige verborgen is.als je in de gelegenheid bent, om met je man mee te gaan , zou ik dat altijd doen. Maar de mensen evt. ophalen, en bij je thuis laten komen, eens in de maand bv.is ook een optie. wees maar heilig jaloers hoor, ieder krijgt zijn eigen pad.er is er niet een hetzelfde. ik wens je man veel oefeningen toe, en niet rusten voordat hij en ook jezelf, in Hem geborgen zijn.Door God Zelf gewerkt.,uiteraard.Adam niet geleerd, Christus niet begeerd zegggen de oudjes. Je leert alles niet op een dag.en...dat je man steeds onbekeerder zal gaan worden in zichzelf en de opgestane Levensvorst de Eer zal krijgen die Hem toekomt.het bevindelijke leven is zo zeldzaam, wees er zuinig op,en vertel alles aan de Heere, waar je ook mee zit,of tegen aan loopt.Het gaat altijd door een wonder, net als een echte geboorte,en dat Wonder gun ik jullie toe.t,is nog te krijgen gelukkig.laat je man nooit alleen met die vrouw! sommige kunnen overheersend zijn,"" het WETEN ""dan sneeuw je onder......"...
boulanger
21-01-2012 / 20:18
Heel gevaarlijk om als man intensief geestelijk contact met een andere vrouw te hebben. Van het een komt het ander. Je hebt namelijk ook als 'bekeerd' mens je gevoelens. Ik heb het van dichtbij meegemaakt dat zulke contacten uiteindelijk wel degelijk leiden tot vreemdgaan en uiteindelijk echtscheiding, en dan zelfs onder het mom dat het Gods wonderlijke weg was dat hij die mensen samen had gebracht, terwijl ze notabene allebei getrouwd waren en een gezin hadden! Je man moet dit zelf gewoon ook niet willen, je zet echt je huwelijk op het spel. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valt!
MUS
22-01-2012 / 12:54
Liever intensief contact met geestelijke vrouw, dan intensief geestelijk contact met vrouw...
Ga als man en vrouw samen in gesprek en mogelijk samen met deze vrouw.
Zorg dat jij ook bij Gods Volk hoort... Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult behouden worden!
dominerik
22-01-2012 / 22:34
Ik vind het op alle gebied een ongezonde situatie.
Sliedrechtman
23-01-2012 / 09:48
Smoesje heb je in alle soorten en maten. Het smoesje van " intensief geestelijk contact" kende ik nog niet.
Je man hoort bij jouw te zijn, hoe zou hij reageren als je " intensief geestelijk contact" met een man had..
Gewoon tegen hem zeggen " over en uit" of jij eruit. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om z' on relatie aan te gaan. Het is 100% fout en zet je relatie onnodig onder spanning. Los het met vrouwelijke charme en tact op. Zorg dat ervoor dat hij geen zin meer heeft om de deur uit te gaan....
sydneylover
23-01-2012 / 10:50
Ik moet ineens aan het boek 'Knielen op een bed violen' denken... ofwel hoe dit soort geestelijke relaties ook heel ongezond kunnen uitpakken.

Eerlijk gezegd heb ik een beetje een allergie ontwikkeld voor dit soort terminologie als 'bekommerden'. Het is zeker zo dat je als christen die dicht bij God leeft het liefste de ervaringen deelt met mensen die geestelijk dicht bij je staan. Maar er lijkt haast een soort van exclusiviteit te zijn die ik nogal ongezond vind, alsof bekommerd zijn een kwaliteitskenmerk van het ware geloof is of zo. Zeker anno 2012, als meer en meer van ons wordt gevraagd om naar buiten toe te getuigen van ons geloof!

En zonder de echtgenoot van de vraagstelster te kennen: het gedrag van deze man is de kat op het spek binden! Want je gaat je vanzelf sterk tot iemand aangetrokken voelen als je een diepe geestelijke band hebt/krijgt. Dat is geen recept tot overspel, maar de ingrediënten zijn er wel degelijk! Daar mag deze 'bekommerde' vraagstelster haar man zeker aan herinneren..
Amazinggrace
24-01-2012 / 18:50
Hele goeie tip gelezen:
Nodig die bewuste vrouw bij jullie thuis uit!
Hopelijk doen jullie wat met al hetgeen hier geschreven wordt!
Hand 16:31 31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.
matt 7:7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
Markus 16:16 Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
Joh 3:18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zone Gods.
Zomaar een paar teksten.....Lees de Bijbel biddend en zonder al die mitsen en maren!!
Gods zegen.
Johan00297
25-01-2012 / 14:32
Respect zoals deze vrouw deze vraag voorlegt, ze kan ook net als de andere reacties gelijk een berg kabaal maken maar dat doet ze niet, nogmaals waardering.
Als reactie op de vraag wil ik de tip geven, ga met je man iedere avond hardop in gebed, de keer dat jij bidt leg dit hardop voor de HEERE neer, ja je man mag ook weten wat er speelt hoe jij je voelt en hoe jij erover denkt, vertel de HEERE dat je het moeilijk vind, dat naar jou inzien er een groter geestelijk contact is met een andere vrouw terwijl jij dat ook zo graag wil, bid ook hardop met je man dat je niet wil dat hij in verleiding komt en of de HEERE hem ervoor wil bewaren, of je man ook jou wil onderwijzen en openheid in zijn geestelijk leven wil geven, bid dat je weet dat; Uw wil geschiedde in de hemel alzo ook op deze aarde en dat je op het woord van God vertrouw, dat je weet dat het God is die geschiedenis schrijft, bid dat je het geeft in de handen van de HEERE, niet dat je naief in de situatie wil staan, maar een onrust hebt die je niet wil hebben en geloofd dat God dit gebed wil verhoren tot eer van Zijn naam.

Over andere reacties wil ik zeggen, het is een valstrik van de duivel om een groot kabaal te maken over een geestelijke relatie terwijl je weet dat God alles in zijn hand heeft.
Je moet niet alles doortrekken tot in het onmogelijke.
Hoever willen jullie gaan; een leraar geen omgang met kinderen wat hij wordt pedo, een man niet met vrouwen want hij valt in overspel, niet met mooie mannen want hij wordt homo zelfs na 20 jaar huwelijk, een vrouw niet met kinderen want als ik de media lees komen zelfs daar sexuele relaties regelmatig voor.

Natuurlijk kan het fout gaan, door begeerte die gekoesterd wordt, die zonde werkt, laat daarbij vooral je gezonde door God gegeven verstand spreken(geestelijke onrust; lees niet menselijk verstand).
Ja zelfs als het fout gaat is het een weg van vergeving, het jezelf verloochenen en God alle eer geven zoals hij ook jou vergeven heeft... moeilijk... heel moeilijk maar wel de weg naar Bijbelse waarheid waar God zijn zegen over wil en zal geven.
Martynke
25-01-2012 / 20:09
Johannogwat: Mag ik even opmerken dat ik het onzin vind om de vergelijking te trekken met pedofilie en homofilie? Het gaat hier voor zover wij weten, over een heteroseksuele man, die getrouwd is met een vrouw, maar intensief contact heeft met een andere vrouw. Je bent, zoals je misschien wel weet, heteroseksueel, homoseksueel, pedofiel, maar dat word je niet halverwege je leven nog eens.

Dus, als ik deze mevrouw zou zijn, zou ik hier al een grens getrokken hebben. Overigens is 'kabaal maken' iets heel anders dan een gesprek aangaan, of gaan praten met die bewuste dame.

kVind je opmerking over bidden een beetje steken onder water. Als je het gesprek niet rechtsstreeks aandurft, doe het dan zeker niet via een gezamelijk gebed, want gebed is communicatie tussen jou en God. Niet tussen jou en je partner.
Johan00297
25-01-2012 / 21:43
@Martynke: er zijn genoeg mannen die er zogenaamd na een aantal jaar huwelijk ontdekken dat ze homo zijn, nadat ze een "fijn" contact met iemand van hetzelfde geslacht hadden.
Maar ik schreef ook hoe ver wil je gaan?........... tot in het onmogelijke of inreele!!

Kabaal; daar bedoel ik mee reacties als 100% fout/ onmogelijke relatie; dan is er ook geen verder gesprek mogelijk.

Het bidden is geen steken onder water; ze geeft aan dat er al over gesproken is, het gebed is in die zin een verlengde, als je als man en vrouw 1 ben mag je dat toch ook samen oprecht voorleggen in gebed, als je 1 bent mag je weten wat er bij elkaar speelt, is het een zaak die 1 persoon aangaat kan ik het begrijpen maar dit gaat ze samen aan, en geeft de ernst aan.
zandkasteel
26-01-2012 / 16:47
Johan, er is over gesproken, dus de man weet ervan.
Het lijkt me totaal niet geestelijk om nu je zin door te drijven dmv gebed en dan je wensenlijstje neer te leggen, waarnaar je man moet luisteren.
Nee, gewoon open en eerlijk zijn tegen je man en de vrouw bij je thuis uit nodigen, zoals de dominee al schreef. Als dat niet lukt, het aangeven bij je wijkouderling dat je moeite heb met deze situatie. Misschien dat die dan in gesprek met de man de situatie duidelijk kan maken.
Johan00297
28-01-2012 / 15:15
Zandkasteel, het is niet geestelijk om te suggereren dat ik een gebed wenslijst schreef, om mijn zin door te drijven, waarnaar de man moet luisteren.
De kern van zo'n gebed is dat je ALLES overgeeft in de handen van God en in die afhankelijkheid wil God juist helpen.
Als een vrouw haar ernst in gebed brengt is dat voor een man een hele goede reden om tot bezining te komen en dat te overleggen in zijn hart en God zal dan inzicht geven, is mijn ervaring..... andere partijen erbij halen geeft veel menselijke inzichten en wijsheden, het draait om gebed en God die het ZAL doen.

Terug in de tijd

Ik word soms zo in verwarring gebracht door alle vragen die ik hier op Refoweb lees en dingen die ik in de kerk hoor (Ge...
4 reacties
21-01-2015
Hoe kan ik mij laten uitschrijven bij de CGK? Ik was dooplid maar ga nu naar een evangelische gemeente.
geen reacties
21-01-2014
Ik heb een brandende vraag. Ik heb sinds maart vorig jaar een ontzettend lieve vriend waar ik heel dankbaar voor ben. Hi...
geen reacties
22-01-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering