Stappen van een zondaar

Ds. C. Harinck / 3 reacties

27-12-2011, 11:09

Vraag

Beste ds. Harinck. Pas werd er bij ons in de kerk een preek van u gelezen, over Exodus 25 en 27. De tekst was uit Exodus 25:31 over het licht van de kandelaar in de tabernakel. U vergeleek het voorhof, heilige en heilige der heilige met de stappen van een zondaar in vergeving en bekering. Ik had het wat moeilijk met het eerste punt, omdat m.i. er toch geen stappen naar bekering zijn? Of gradaties? Het leek alsof er eerst aan bepaalde voorwaarden voldaan moest worden voordat men naar de volgende stap kon, in uw preek het "heilige". De laatste zin van de preek sprak mij juist wel erg aan. U had het over het licht zijn in deze wereld en stralen in een donkere omgeving. Helaas werd er daarna "amen" gezegd, maar vaak vind ik dat de aansporing tot "een licht zijn" en het "zout der aarde" zijn zo weinig aanwezig is in preken in de reformatorische hoek. Er ligt vaak een nadruk op bekering. Nu is dat natuurlijk het enige wat echt nodig is, maar een stuk levensheiliging en aansporing tot getuigen is m.i. ook ontzettend belangrijk. Hoe komt dit? Nu heb ik het niet over uw preken specifiek, maar in het algemeen. Een jongere.

Antwoord

Ik heb de preek er even bij gezocht. Hij komt uit de bundel "De tabernakel". Op grond van verschillende bijbelse gegevens, die ook door de praktijk bevestigd worden, geloven we dat onder kinderen van God verschillende mate en trap is van kennis en geloof. Zo spreek Paulus over zuigelingen en volwassenen, die verschillende spijs nodig hebben! Kor. 3, Hebr.5. Je bent niet ineens volwassen in het geloof. Er is opwas. En is verschil in kennis en genade. Dat brengt ons bij de zogeheten "standen in de genade." Mits goed uitgelegd is dit bijbels.

Nu komt in de preek inderdaad naar voren, nadat ik de voorhof heb behandeld, dat er nadere kennis is van God en Christus als we het heiligdom binnentreden. Daar zien we dingen die in de voorhof niet te zien zijn. Ik noem dit toename of nadere stappen in kennis en geloof. Ik betoog ook dat we zondaar blijven en steeds dieper worden en dat dit de weg is naar meerdere genade.

Je moet het verder sterven aan de Wet of het meer afgebracht worden van vertrouwen op iets van jezelf, niet als een voorwaarde zien tot opwas, maar als de 'weg' tot opwas. Gods beproefde kinderen zijn ook altijd de meest geoefende kinderen van God.

Ik hoop je hiermee geholpen te hebben. Let er vooral op dat ik laat zien dat er in het heiligdom meer kennis van Christus is te vinden. Opwas is opwas in de kennis van de Heere Jeus en wie Hij voor een zondaar wil zijn.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

opwasstandenleer
3 reacties
schaapje
27-12-2011 / 13:11
In de Bijbel staat dat na de dood van Jezus aan het kruis, het voorhangsel scheurde.....dus er is toegang tot het Heilige Aangezicht van God, door Zijn Zoon, zelf voor de pasbekeerde en degene die nog geen stappen en kennis en geloof hebben.
waldboy
28-12-2011 / 09:37
Als we tot bekering komen, mogen we in het heiligste der heiligste komen. Het voorhangsel is gescheurd!!
Die weg heeft ook geen gradaties of stappen.
Kennis van God, Jezus en de Heilige Geest heeft wel gradaties. Maar die komen pas als we dat voorhangsel dus al voorbij zijn.
schaapje
28-12-2011 / 13:49
Hebr.10:19-21
Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het Heiligdom door het BLOED van JEZUS, langs de NIEUWE en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is Zijn vlees, en wij een grote Priester over het huis Gods hebben......

Helemaal eens met waldboy, kennis en opwas komt er als we het Heiligdom binnengaan, de Heilige Geest zelf zal ons leren.

Terug in de tijd

Ik heb jarenlang zeer gezondigd tegen God. Ik weet daarvan en die zonden komen veel in mijn gedachten, overdag maar ook ...
geen reacties
27-12-2005
Ik heb eens een voorbeeld gelezen dat Corrie ten Boom gebruikte. Wij brengen vaak ons pak met zonden, problemen en derge...
geen reacties
27-12-2010
Wat is een cimbaal, waarover je bijvoorbeeld in Psalm 150 leest? Is dat hetzelfde als een cimbaal van nu?
geen reacties
27-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering