Belang van geestelijke eenheid

Ds. A. Th. van Olst / 5 reacties

02-12-2011, 09:55

Vraag

Sinds kort heb ik verkering met een vrouw die net als ik in God gelooft en daar in haar leven ook serieus uiting aan wil geven. Probleem voor mij is echter dat zij over heel veel dingen anders denkt dan ik (het volgende is wat haar betreft geen probleem: op zondag naar de bioscoop, vrouwelijke voorgangers, ietwat uitdagende kleding etc.) en ik denk daar heel anders over. We kunnen over onze verschillen praten maar het liefst vermijden we gesprekken over deze geschilpunten omdat de kans op ruzie dan al gauw groot wordt, omdat ze zich aangevallen voelt op haar geloof. Ze wil zich best aanpassen aan mijn levenswijze, maar ze zal dat dan echt voor mij doen, niet omdat ze gelooft dat het zo moet (hoewel dat natuurlijk kan veranderen). Daarnaast is het zo dat ik erg geïnteresseerd ben in (het lezen over) theologie en daar ook tijd aan besteed en daar ook wel over zou willen praten. Zij heeft dat echter totaal niet en praten over theologische onderwerpen heeft dan ook weinig zin. Als het gaat om het lezen van de Bijbel dan doet ze dit zeker en ze gelooft ook absoluut wat er staat, maar ze vindt dat je er niet te diep in hoeft te duiken, terwijl ik dat soms juist wel wil. Mijn vraag naar aanleiding van bovenstaande is: hoe belangrijk is geestelijke eenheid binnen een (eventueel) huwelijk? Ik zou heel graag verder met haar willen en ik ben niet bang dat ze niet meer naar de kerk zal willen o.i.d., ik ben echter wel bang dat ik niet met haar kan praten over geestelijk leven en theologie en dat is iets wat ik erg belangrijk vind.

Antwoord

Beste vragensteller,

Hartelijk dank voor deze vraag. Uit de formulering van de vraag ("vrouw" in plaats van "meisje") meen ik af te leiden dat je je misschien niet helemaal meer tot de jongeren rekent. Ik spreek je toch met "je" aan en ik hoop dat je dat niet vervelend vindt.

Je stelt een heel goede vraag. Moet er sprake zijn van geestelijke eenheid in het huwelijk? En hoe zit dat dan met betrekking tot verschil in visie op ethische zaken, en verschil in interesse in theologie?

1. Allereerst de eenheid in het huwelijk. Een christelijk huwelijk (dat is: een huwelijk zoals God het bedoeld heeft, en zoals de Heere Jezus Christus erover gesproken heeft) vraagt om geestelijke eenheid. Daar werk je niet naar toe "in" het huwelijk, maar dat is je uitgangspunt. Samen wil je voor God knielen en onder Zijn zegen het huwelijk in. Je houding naar elkaar moet gestempeld zijn door geduld, liefde en overgave, als afschaduwing van het geduld, de liefde en de overgave van de Heere Jezus (zie Ef. 5,22-33). De basis van een christelijk huwelijk is, dat man en vrouw allebei weten wat het is om het hoofd te buigen, schuld naar de Heere te belijden, rust en vrede te zoeken in het offer van Christus, en een verlangen hebben om tot Zijn eer te leven. Het christelijk huwelijk bloeit door onderlinge vergevingsgezindheid en dienende liefde. Ik zou je willen vragen: kunnen jullie samen spreken over een leven met de Heere, over genade en geloof? Hebben jullie allebei liefde tot de Heere Jezus? Is de Heere je alles geworden?

2. Die geestelijke eenheid betekent niet dat je opeens erg op elkaar gaat lijken in je karakter, interesses, voorkeuren, etc. Soms gaat het frapant goed: twee erg verschillende mensen, met verschillende smaak en een verschillend karakter, en toch zo goed elkaar aanvullend. Het kan zijn dat je geestelijk één bent, terwijl de één erg houdt van een theologische discussie, en de ander er al snel van gaat zuchten. Binnen het spectrum van de christelijke vrijheid kan er verschillend ander gedacht worden over bepaalde ethische kwesties.

3. Als er sprake is van geestelijke eenheid, sta je wel op dezelfde manier in het leven. Je verlangt (samen) te leven tot Gods eer. Alleen kan er verschil zijn in de manier waarop je dat in de praktijk brengt. Hierbij is het wel goed om daar stevig met elkaar over te spreken alvorens in het huwelijk te treden. Hoe zullen die verschillen doorwerken in de opvoeding van de kinderen als je die mag krijgen? Sta je dan ook op één lijn? Brengen de gesprekken over de verschillen jullie dichter naar elkaar toe? Dat lijkt me wel nodig, anders kunnen ze gemakkelijk verwijdering geven.

Het is nodig om dit onderwerp niet langer te vermijden. Als je er maar niet over praat neem je elkaar immers ook niet serieus? Bovendien kun je niet blijvend verstoppertje spelen voor dit soort vragen. Hoe langer je het uitstelt, hoe lastiger het wordt. Je kunt geen goede relatie opbouwen bij de gratie van het verzwijgen van geschilpunten. Probeer in de gesprekken wel onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Niet iedere oprechte christen houdt van theologische boeken. Maar wel mag je verwachten dat iemand die de Heere lief heeft verlangt naar verdieping en er graag over spreekt. Het lijkt me ook niets overdreven om met elkaar nog eens heel serieus door te praten over vrouwelijke ambtsdragers en bioscoopbezoek op zondag.

Veel wijsheid toegewenst, en goede gesprekken!

Ds. A. Th. van Olst

Ds. A. Th. van Olst

Ds. A. Th. van Olst

 • Geboortedatum:
  11-04-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Utrecht
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

eenheidhuwelijk
5 reacties
sydneylover
02-12-2011 / 14:50
'Ze wil zich best aanpassen aan mijn levenswijze, maar ze zal dat dan echt voor mij doen, niet omdat ze gelooft dat het zo moet (hoewel dat natuurlijk kan veranderen). '

Als ik een beetje kritisch mag zijn: het lijkt wel of je je eigen levenswijze superieur vindt aan die van je vriendin. Als jij op voorhand verwacht dat ze zo gaat leven als jij je voorstelt dan is dat bijna een garantie voor mislukking.

Bespreek de verschillen eerlijk met elkaar, maar sta vooral open voor die ander, want misschien heeft die wel gewoontes/ideeën waar je zelf een heleboel van kunt opsteken! En 'agree to disagree' is, zeker als het over bijzaken gaat, soms best een goede uitkomst van een meningsverschil..
Justinus
04-12-2011 / 00:36
Ik bespeur enige 'tegenkanting' of weerstand jegens vrouwelijke ambtsdragers (kerkenraadsleden, predikanten). Zij zijn vaak een zegen...!
MUS
04-12-2011 / 16:52
Om geestelijk een te zijn hoef je het niet in alles eens te zijn. De punten die jij noemt behoren iig niet tot de kern van het christelijk geloof.
Ben je wel één in het geloof in Jezus Christus en zijn werk voor jou en je vriendin? Dat lijkt me zeker noodzakelijk voor een goed christen huwelijk!

Ga niet af op het (uiterlijk) aanpassen aan jou. Het gaat om een innerlijke overtuiging!
Praat daar zeker over door...
AHHK76
05-12-2011 / 09:27
Geestelijke eenheid is heel erg belangrijk, zonder dat is het moeilijk je huwelijk goed te houden/krijgen. Dat wil niet zeggen dat je het in alles eens moet zijn... Integendeel, het is wel goed als je soms eens een verschillende mening hebt! Dat kan goed zijn voor de levendigheid en de communicatie in de relatie. Maar als de verschillen zo groot zijn, dan vraag ik me af of je samen wel verder kunt/mag/moet gaan.
Verder lijkt het me geen goed uitgangspunt, als de een zich aan de ander aanpast om de liefde en vrede te bewaren. Die persoon doet iets waar hij/zij niet achter staat. Het lijkt me beter met elkaar in gesprek te gaan over de dingen. Vraag aan elkaar waarom je iets doet. Begin niet met oordelen maar met luisteren. Dan kunnen meningen van de ander ook nieuwe inzichten geven.
Wijsheid toegewenst!
waldboy
05-12-2011 / 19:13
Het is belangrijk dat eer Eenheid is.Éen geloof in God en zijn Zoon.
Maar we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn.
En, vragensteller, behalve genoemde voorbeelden, zullen er toch wel meer zaken zijn waarover verschil van mening is.

Terug in de tijd

Ik ben een vrouw van 23. Ik ben een paar maanden getrouwd. Nu bevalt het huwelijk me prima, toch is er een kleine domper...
1 reactie
02-12-2009
Ik ben gescheiden sinds 2005, alleen gelaten vanaf 2001. Nu ben ik al 17 jaar alleen onderweg, maar met Jezus. Mijn leef...
1 reactie
04-12-2017
Is een toevluchtnemend geloof minder dan een verzekerd geloof?
geen reacties
02-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering