Rots en Water

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

28-11-2011, 19:22

Vraag

Al enkele jaren wordt op onze school de training "Rots en Water" gegeven. Nu las ik op de site van Rejoicenow.nl dat deze training toch een occulte achtergrond heeft. Wat is uw mening hierover? Wilt u deze vraag aan dr. M. J. Paul willen voorleggen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het gaat  er bij de oefeningen om dat de kinderen leren, door middel van ademhalingstechnieken en eenvoudige vechtoefeningen, hun energie op een goede manier te richten. Daarvoor moeten zij leren aarden of vast staan op/in de grond. Via concentratieoefeningen focussen zij zich op wat zij willen bereiken in een bepaalde situatie. Zij kunnen kiezen tussen de sterke houding van de rots of de meer meegaande houding van water. Hiervoor worden oefeningen in fantasie of visualisatie gebruikt, die de kinderen moeten helpen hun gedrag zo te veranderen dat er iets goed uit voorkomt. Maar wie even verder kijkt, ontdekt al  snel dat de trainingen elementen bevatten die direct terug te voeren zijn op oosterse filosofieën en godsdiensten. De trainingen lijken in het begin onschuldig, maar hebben we degelijk een spirituele component.

Op Rojoicenow heb ik de informatie nagelezen.

Een uitvoeriger beschrijving en beoordeling is gedaan door Anne Nijburg, verbonden aan de Stichting Bijbel en Onderwijs. Hij heeft daar een brochure van 33 pagina’s gepubliceerd met de titel "Rotsvast geloof in Waterdunne training: Beoordeling van een weerbaarheidstraining", najaar 2011. Voor een kleine vergoeding is deze te bestellen via www.bijbelenonderwijs.nl.

De conclusie van Nijland is o.a.:
-De achtergronden van de Rots & Water training zijn gelegen in oosterse religies.

-Voor zover bekend is er geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van de trainingen.

-Het lijkt onbestaanbaar dat de kort opgeleide trainers geweldige resultaten behalen, omdat de training zo goed is. Veel meer geeft de spirituele basis te denken.

-De trainingen zijn niet neutraal en zouden door gebruikers op het religieuze gehalte moeten worden getoetst.

Op internet kwam ik nog geen weerlegging tegen van deze conclusies. Daarom is het advies aan elke christelijke school die de methode "Rots en Water" gebruikt of wil gaan gebruiken, om de genoemde brochure goed te bestuderen.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

occult
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriend en ik hebben drie jaar verkering. Wij willen dit jaar graag samen op vakantie. We geloven allebei in God. We...
geen reacties
29-11-2017
Na een zwangerschap van 40 weken overleed mijn kindje vlak voor de bevalling. De omgeving zegt dat ik het een plekje moe...
geen reacties
28-11-2006
Al sinds ik verkering heb is onze relatie met mijn ouders moeizaam. Inmiddels ben ik acht jaar getrouwd met mijn vrouw m...
1 reactie
28-11-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering