Messiasverwachting

Ds. H. D. Rietveld / 2 reacties

25-11-2011, 14:44

Vraag

Ik heb een vraag over de Kerstgeschiedenis. Ik moet namelijk binnenkort het Kerstverhaal vertellen over de herders. Vaak wordt er gesuggereerd dat deze herders samen bespraken wanneer de langverwachte Messias toch kwam. Is dit wel realistisch? Het was waarschijnlijk ruig volk, wisten zij bijvoorbeeld wel van de profetieën van o.a. Jesaja? Zouden zij wel naar de synagoge gegaan zijn? Anderzijds: waarom zouden herders die niet uitzien, wel de boodschap krijgen (als enigen) en dan "met haast" op reis gaan en de kudde achterlaten?

Antwoord

Het is inderdaad niet reëel te veronderstellen dat de herders in die nacht met elkaar over de komst van de langverwachte Messias spraken. Mensen die de vertroosting van Israël verwachtten (Simeon, Anna) waren er maar weinig. Meestal wordt gezegd dat de herders van laag allooi waren, maar het schijnt toch zo te zijn dat de herders in de buurt van Jeruzalem de belangrijke taak hadden om in overleg met de priesterstand voor voldoende slachtschapen te zorgen en dus niet per se weinig met godsdienst te maken hadden. Het blijft opmerkelijk dat God de geestelijke leidslieden in Jeruzalem voorbij ging. Dat gewone, niets vermoedende mensen het eerst de Kerstboodschap hoorden is al een reden van grote blijdschap. Want dat zegt toch dat de Heere het niet van onze ontvankelijkheid laat afhangen. Hij spreekt aan wie Hij wil.

Dat ze met haast op weg gingen hoeft nog niet speciaal met de Schriftkennis of de Messiasverwachting van de herders te maken te hebben. Wanneer een zo bijzondere hemelse boodschapper je zegt waar iets belangrijks gebeurd is dan wil je er toch zo snel mogelijk naar toe? Ook kun je zeggen dat de Heilige Geest hen heeft aangespoord. Dan wordt de geboorte van het Kind het allerbelangrijkste in het leven en dan kun je de kudde met een gerust hart overlaten aan zichzelf onder Gods hoede.

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

herdersKerst
2 reacties
waldboy
26-11-2011 / 12:35
Maak je eigen verhaaltje ervan. Schrijf het zoals jij denkt dat het geweest is.
Zoals @drusius als zegt: er is weining meer bekend dan dat er in de Bijbel staat. Gebruik dat als basi
MUS
27-11-2011 / 14:16
De boodschap aan de herders vertellen als een 'evangelie aan wachtende gelovigen', grenst aan een voorwaardelijk evangelie.
De blijde boodschap is voor iedereen, of ze er nu op wachten (Simeon en Anna) of niet (herders). God rechtvaardigt goddelozen, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. (Titus 2:11)

Terug in de tijd

Er is een jongen die aandacht aan mij besteedt, meer dan wat ik gewend ben van andere jongens waar ik mee omga. Nu weet ...
geen reacties
25-11-2008
In Engeland is gestemd over een wetsvoorstel voor genetische modificatie op menselijke embryo's. Specifiek alleen op men...
geen reacties
25-11-2014
Ik ben een moeder van zes kinderen en mijn grootste verlangen is om ze op te mogen voeden in de vreze des Heeren. We won...
8 reacties
25-11-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering