Zonden werkelijk voelen

Ds. C.J. Barth / 4 reacties

21-11-2011, 10:46

Vraag

Ik heb een boek van J. C. Ryle gelezen. Er staat in dat er een voorwaarde is om toegelaten te worden om door de enge poort te gaan. En dat is dat je je zonden werkelijk voelt en door Christus op Zijn manier behouden wilt worden. Dat je je werkelijk bewust moet zijn van je schuld en onwaardigheid. Dat je werkelijk verslagen bent van geest en hart. Dat je je belast en beladen moet voelen. Kan dit eigenlijk wel? Ik bedoel, dan neem je toch weer iets van jezelf mee? En dat is toch juist niet de bedoeling? Dan is de bekering dus alleen voor een bepaalde groep mensen die deze dingen voelen. Ik word altijd zo moedeloos van als ik deze dingen lees. Dan denk ik weer, voor mij kan het nooit...

Antwoord

Beste vraagsteller,

Mag je alleen bij Jezus komen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet? Deze vraag levert vaak veel verwarring en woordenstrijd op. En een gewoon mens wordt er soms moedeloos van. Want wat moet je nu? Misschien helpt een voorbeeld. Mag je in een opengesteld bos wandelen? Ja, natuurlijk, zul je zeggen. Maar stel nu eens voor dat je niet gelooft dat er bossen bestaan. Of dat je niet gelooft dat het bos opengesteld is? Dan zul je er vast niet naar toe gaan om te wandelen. Zelfs voor iets simpels als wandelen in een bos zijn er bepaalde voorwaarden (of hoe je het ook noemen moet). Je moet geloven dat er een bos is, dat je er mag komen en je moet er ook naartoe wíllen gaan.
 
Datzelfde geldt ook bij het komen tot God. Het gaat net als bij dat bos niet om bijzondere prestaties die je moet verrichten. En het gaat mij er ook niet om hoe je dat precies noemt. De Bijbel spreekt ook over zulke "vanzelfsprekende voorwaarden" of hoe je het ook wilt noemen. In Hebreeën 11:6 worden twee punten genoemd. "Wie tot God komt, moet geloven
(1.) dat Hij is (bestaat) én (2.) dat Hij een Beloner is van degenen die Hem zoeken." Dat is zo logisch als het maar kan. Het is geen bijzondere prestatie die je moet verrichten. Maar je zult nooit bij God komen als je niet gelooft dat Hij bestaat en dat het ook zin heeft om Hem te zoeken. Dat zegt de Heere Jezus ook van zichzelf. "Wie gezond is heeft de medicijnmeester/dokter niet nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering" (Mattheüs 9:13). Dat is geen bijzondere prestatie van ons om ons ziek te voelen, of niet een enorme voorwaarde waar ik aan moet proberen te voldoen. Het is gewoon een feit dat alleen mensen die hun zonde voelen om een Zaligmaker verlegen zitten.

Dat wil Ryle zeggen. Om door Jezus gered te kunnen worden, geldt: 1. Je moet je bewust zijn van je schuld en onwaardigheid. 2. Je wilt ook op de manier van Jezus behouden worden (door Zijn vergeving i.p.v. door je eigen leven te verbeteren).

Moet je dan ontzettend diep je zonde en ellende voelen? Nee. Zo gaat het met de dokter toch ook niet? Je voelt pijn die niet overgaat en je besluit naar de dokter te gaan. Je vertrouwt dat hij je kan helpen. Dan kijkt de dokter naar je. Hij ontdekt en vertelt wat er precies aan de hand is. Misschien wel veel meer dan je zelf dacht. Zo is het ook met Jezus. Wij hoeven de totale diepte van onze geestelijke kwaal te begrijpen. Dat weet de hemelse Dokter wel. Als wij maar beseffen dat we ziek zijn, Hem nodig hebben en dat Hij ons wil redden.

Mag je bij een dokter pas komen als je je doodziek voelt? Nee, hij zegt dan: je had al veel eerder mogen komen. Ik heb liever dat je vroeg dan te laat bij me komt. Zo mag je ook bij de Zaligmaker komen, al voel je misschien maar weinig van je zondekwaal. En je mag zeker ook bij hem komen als je je geestelijk doodziek voelt. Hij belooft: "wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen" (Johannes 6:37).

Ds. C. J. Barth

Ds. C.J. Barth

Ds. C.J. Barth

 • Geboortedatum:
  09-02-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Neerlangbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Rylevoorwaardezondekennis
4 reacties
1a2b3c
21-11-2011 / 12:33
En je mag ook komen als je niets voelt. Die wil die kome Opb.22:17. Wie tot Mij komt zal ik beslist niet uitwerpen. Joh.6:37.
Om even bij het beeld van de dokter te blijven, denk je dat hij iemand wegstuurt als hij zegt: ik geloof dat ik een dodelijke ziekte heb, want ik weet dat mijn ouders die hadden en dat het erfelijk is.
Jij gelooft wel degelijk iets anders zou je niet moedeloos worden, nu nog het goede geloven dan zul je de vrede met God ervaren.
Zie niet op jezelf, wat je voelt of juist niet voelt maar zie op Hem. Daar ligt de oplossing!
plderoos
21-11-2011 / 20:57
Inderdaad, je mag ook komen als je niets voelt. En stel dat je wel wat voelt, wij beweren toch allemaal dat de mens tot niets goeds in staat is? Wat doet jou dan denken dat je gevoel daar een uitzondering op zou zijn? en zou je dan met dat zondige gevoel in staat zijn om zuiver te bepalen of jij je wel werkelijk schuldig voelt? Nee, daar klopt he-le-maal niets van!

Klopt, en u zal opengedaan worden. Er staat niet, voel je schuldig, weet je onwaardig, wees verslagen van geest en van hart, en dán, als je dat allemaal hebt, dán mag je aankloppen en wie weet doet er iemand open. Niks van dat al! klop, en Hij doet open. punt. Of wou er iemand beweren dat Jezus dat allemaal wat te schattig voorstelt? Zeg dat dan ook! heb lef en kom er voor uit dat je Jezus meer laat zeggen dan hij zei, en draag de consequenties!

Maar het lijkt mij beter gewoon te geloven wat de bijbel zegt, klop, dan doet Hij open, en beslist niemand zal worden uitgeworpen.
cross
21-11-2011 / 23:54
Op de een of andere manier zijn dit toch altijd weer mooie vragen! Wat is God toch goed he? Het kan voor iedereen en het is nog gratis ook!!!
Lieenx
24-12-2011 / 12:12
Wat een prachtig antwoord! Wauw, wat is God goed.

Terug in de tijd

Ik ben een meisje met een lichte vorm van autisme. Op school merkte nooit iemand aan me dat ik dat had, thuis wel. Ik he...
2 reacties
22-11-2017
Ik heb een roeping van God om het evangelie te verkondigen aan alle creaturen, maar ik weet niet wat ik nu na het voortg...
geen reacties
21-11-2005
In verband met vruchtbaarheidsproblemen slik ik momenteel Provera om een menstruatie op te wekken en daarna start ik met...
geen reacties
21-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering