Smart op smart te vrezen

Ds. M. M. van Campen / 5 reacties

04-11-2011, 16:58

Vraag

Ik hoorde gisteren in de preek: wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Ik zoek God, maar ervaar telkens enorme tegenslag, terwijl het mensen die nergens aan doen, voor de wind gaat. Is dit dus niet een grote tegenstrijdigheid en gewoon niet waar? Juist goddeloze mensen gaat het goed!

Antwoord

Je vraag is herkenbaar en is ook de vraag van Asaf in Psalm 73: Ik zag met nijdige ogen aan, hoe dwazen hier op rozen gaan. In het algemeen moet je zeggen wat Psalm 32:10 zegt: "Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HEERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid." Dat is één lijn van de Schrift. Wie God loslaat, speelt met vuur. Psalm 32 gebruikt het beeld van een paard of muilezel zonder verstand welks trots men bedwingt met toom en bit. Wees daar niet gelijk aan! Wie als een beest tekeer gaat, als een wilde ezel, als een ongetemd paard, dat lijkt aanlokkelijk en er zijn nogal wat mensen die deze kant op draven. Maar je vergist je. Er moet een temmer aan te pas komen om je driften te beteugelen en je drang naar wat zondig en zonder God. Die weg is een smartenweg die leidt naar de ondergang. Alleen de temmer kan jou weer in het gareel krijgen.
 
Een andere lijn van de Schrift is dat het de kwade mensen goed lijkt te gaan en de vrome mensen slecht. Met dat probleem worstelde Asaf en heel wat christenen, die veel mee moeten maken. In Psalm 73 wordt dat zo treffend verwoord én beantwoord. Je ziet daar: a. Een dieptepunt aan het begin: mij aangaande: 2; b. Een scharnierpunt in het midden: totdat: 17; c. Een hoogtepunt op het einde: mij aangaande: 28.
 
a. Dieptepunt: Ps. 73:2: "Mij aangaande mijn voeten waren bijna uitgegleden." Hoe kan dat toch: goddelozen hebben vrede, ze blijven fris en krachtig tot hun dood toe, hebben geen moeite, ze spotten, zetten hun mond op tegen de hemel. Zie dezen zijn goddeloos en toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ik glijd bijna onderuit, zegt Asaf: mijn bestraffing is er elke morgen. Zou ik dan voor niets God hebben gediend en mijn hart hebben gezuiverd? Het is moeite in mijn ogen. Dieptepunt!
 
b. Scharnierpunt: Ps. 73:17: "Totdat ik in Gods heiligdom inging." Hij ging naar de kerk, zouden we zeggen en hoorde daar van de grote God. God liet Zijn licht erover schijnen en in dat licht:
 
-Kijkt Asaf naar hun einde en zag op hun einde: ze raken alles kwijt en houden niets over. Een doodshemd heeft geen zakken, ze komen arm en leeg voor God te staan. Het gezegde blijft waar: wie de wereld verkiest, en God verliest, als het komt tot een scheiden (namelijk bij de dood) heb je geen van beiden! Wat baat het de mens de hele wereld te winnen en schade aan je ziel tel lijden. Alles te hebben maar geen God voor je leven en gen Borg voor je schuld en geen Heiland voor je hart.
 
-Kijkt Asaf naar zichzelf, vers 22: Mijn hart was verbitterd en ik was onverstandig: was mijn verstand van licht beroofd, ik heb Gods waarheid niet geloofd. Ik praatte als een redeloos dier, zag het niet goed en in de juiste verhouding, ik staarde me blind op hun voorspoed zonder God. Ik was kortzichtig.
 
-Kijkt Asaf naar God, vers 28: Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE. Gij vatte mijn hand, Gij zult mij leiden, Gij zult mij in heerlijkheid opnemen. Wat een geweldig en blij vooruitzicht voor een kind van God. Hoe gelukkig ben je dan, al zit je op de ashoop. Zeventig jaar ellende maar een eeuwige gewicht aan heerlijkheid dat wacht. De goddeloze heeft 70 jaar een leuk leven maar eeuwige ellende zal hem wachten. Wie de hemel niet verwacht, houdt aan het einde niets anders dan een rouwkaart over. Wie de hemel wel verwacht, krijgt aan het einde van God een trouwkaart: genodigd tot de bruiloft van het Lam!
 
c. Hoogtepunt: Ps. 73:28: "Mij aangaande; het is mij goed nabij God te zijn." Bezwijkt mijn vlees en hart dan is God de Rotsteen van mijn hart en mijn eeuwig deel. Hij zag het in: beter met de Heere in het dal dan zonder de Heere op een troon. Wie God heeft, die heeft genoeg voor nu en later. Ook na je laatste ademhaling zal Hij blijven. Eeuwig aan God genoeg hebben en toch nooit genoeg van Hem krijgen.
 
Dus: kijk verder dan je lichaam, dan de tijd, dan deze aarde. Er is iets meer dan de tijd: er wacht een eeuwigheid. Er is iets dieper dan je lijf: je hebt ook een ziel. Er is iets hogers dan de aarde: er bestaat een hemel en ook een hel. In dat licht bezien is het waar: wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen: is het nu niet, dan is het later wel. De rijke man die elke dag vrolijk en prachtig leefde, lijdt nu nog steeds smart in de vlam Maar ook is het waar: wie op Hem vertrouwt, ziet zich omringd door weldadigheden. Dan mag de arme Lazarus vol zweren op aarde, het nu nog steeds zeer goed hebben bij zijn God in het paradijs.
 
Ds. M. M van Campen

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

goddelozesmarttegenspoed
5 reacties
Carin
04-11-2011 / 19:54
Beste vragensteller,

Ik wil je graag wat meegeven van wat C. H. Spurgeon schrijft: 'Beschouw tegenspoed niet als een stellig bewijs, dat u aan het dwalen bent. Het kan evengoed een teken zijn, dat u de goede, oude weg bewandelt, daar het pad van de gelovigen zelden zonder beproeving is. De Heere garandeert u een behouden aankomst, maar Hij heeft geen reis over een glazen zee toegezegd. Integendeel, Hij heeft voorzegd, dat u in de wereld verdrukking zult hebben en u mag slechts met te meer vertrouwen in Hem geloven, omdat u Zijn woord bevestigd vindt.

Ik hoop dat je er wat aan mag hebben.
AHHK76
05-11-2011 / 22:16
Ik begrijp je vraag. Toch is het goed verder te kijken. Wat baat het een mens als hij de hele wereld gewint en schade lijdt aan zijn ziel? Misschien hebben jij en ik veel tegenspoed nodig, om dicht bij God te komen en dicht bij Hem te blijven. Er staat in de Bijbel ook: velen zijn de tegenspoeden der rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. Ik zou toch niet willen ruilen met mensen met veel geld en veel voorspoed die zonder God leven. Want ik weet dat Mijn Verlosser leeft, dit is het wat mij troost hier geeft! Eeuwig zalig leven, zonder zonde en zonder pijn! Dat zal er straks voor mij zijn, daar kan niets tegenop...
Het liefst zouden wij nu de hemel al op aarde hebben. Zo doet God het echter niet, want dat zouden we hier willen blijven... En of het hen echt beter gaat, die Hem niet dienen? Nou dat is ook lang niet altijd zo.
Soms is het ook nog zo, dat als er dingen niet goed gaan in mijn leven, dat het mijn eigen schuld is. Omdat ik niet dicht bij God leefde, daardoor werden de dingen moeilijk. Hij wil mij dragen, helpen, zegenen en de weg wijzen, als ik wandel met Hem! Dat wens ik jou toe, dat je dat ervaart. Dan geeft Hij licht en uitzicht ook in dit leven...
MUS
06-11-2011 / 15:35
Vreemd, deze tekst staat niet in mijn Bijbel... Waar haalt die predikant dat (thema) vandaan?

Er staat in mijn bijbel wel het tegenovergestelde: 'En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.' (2 Tim. 3:12)
AHHK76
07-11-2011 / 05:31
@MUS: In Psalm 32: 5 berijmd staat: Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, maar wie op Hem vertrouwt op Hem alleen, ziet zich omringd met Zijn weldadigheên.
Het is dus geen Bijbeltekst, maar de berijming van Psalm 32 : 10. Daar staat: De goddeloze heeft veel smarten, maar die op den HEERE vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen.
waldboy
07-11-2011 / 22:51
Tegenslag-smart.
Deze woorden zijn niet aan elkaar synoniem.
Job had vele en verschrikkelijke tegenslag maar geen enkele smart.
Hoe gaan we met onze tegensalgen om dat is de vraag?
Als we tegensalgen zien als beproevingen van God, zijn ze makkelijk te dragen.
Het is altijd net alsof het goddelozen voor de wind gaat. Schijn bedriegt in dit geval heel erg!
Het kostbaarste hebben ze niet: Jezus als hun zaligmaker en Verlosser!

Terug in de tijd

Tot mijn verbazing las ik dat de HSV bezig is met een heuse mannenbijbel en vrouwenbijbel. Kunt u mij uitleggen waarvoor...
3 reacties
04-11-2014
Ik heb het boek: "Genade is een risico”, van Sharles R. Swindoll gelezen Waarbij ik soms het e.e.a. niet kon plaatsen al...
4 reacties
04-11-2009
Ik heb al geruime tijd last van een wat vreemde dwanghandeling, namelijk het tot bloedens toe open krabben van mijn hoof...
2 reacties
04-11-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering