Gebed en belofte

Ds. A. Simons / geen reacties

04-11-2011, 08:55

Vraag

Geachte dominee Simons. Graag zou ik u wat willen vragen (uw vorige reacties m.b.t. de belofte waren erg leerzaam). Wat is de plaats van het gebed in de vervulling van de belofte van het evangelie (Joh. 3:16)? Wat is de plaats van het gebed na de vervulling van deze belofte (ik meen dat u eens zei: Het eindigt niet met het weten van de vergeving van zonden, maar daar begint het mee)?

Antwoord

Vriend, ik ga proberen je vraag te beantwoorden. Als ik je goed heb begrepen dan wil je graag weten wat de bijbelse weg is in het leven van Gods kind als het gaat om de beloften van God? Wanneer wij door Gods genade mogen weten dat ons heil ligt in Christus door het geloof alleen, dan kan het niet anders of hier begint een nieuw leven (Joh. 17:3/Joh. 3:14) Wat is een nieuw leven? De rechtvaardige zal door het geloof leven (Habakuk 2:4/Hebr. 10:31/Rom. 1:17/Gal. 3:11). Door het geloof hebben immers de kinderen Gods moeten leren wandelen. Goddelozen worden om niet gerechtvaardigd, maar die gerechtvaardigd zijn die leven door het geloof.

Wat is dat leven door het geloof? Leven uit de belofte van God. Leven door het geloof is een afhankelijk leven. Je was niets, je wordt  niets en het zal ook nooit meer wat worden. Tenminste in jezelf. Daarom leeft de kerk uit de beloften of anders gezegd, uit Christus. Of nog anders gezegd, een leven uit het Woord. Dit geloofsleven is een leven door de Heilige Geest (Rom. 8:26). Dit leven kan niet leven zonder gebed. Het is de ademtocht van het hart. Ze zoekt het nieuw Leven en zij zullen vinden (Mat. 7:7). Dit zoeken is niet anders dan een zoeken in de weg van het gebed. Zo ‘hangt’ het hart aan de beloften van God. Of een ander bijbels beeld of anders gezegd; zoekt de dingen die boven zijn (Kol. 3:1/Hebr. 11:6). Hoe komt het hart boven, anders dan door het gebed (Luk. 18:1/Efeze 3:20/Fil. 4:6). Zo hangt de kerk aan Zijn lippen.

Nee, bidden is geen werk, maar een middel om het hart te verbinden met boven. Zoals het infuus de zieke verbindt met het vocht, zo verbindt het gebed het hart met de hemel, met het Woord, met de beloften van God, met Christus. Wat een wonderlijk leven. Zo reist Gods kind, arm in zichzelf (Zefanja 3:12) maar met een rijke voorraadschuur van Jozef (Gen. 41:49) naar het hemels Kanaan. Dagelijks begenadigd met hemels manna (Openb. 2:17).

Een hartelijke groet uit Vinkeveen,
Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

belofte(n)
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb het boek: "Genade is een risico”, van Sharles R. Swindoll gelezen Waarbij ik soms het e.e.a. niet kon plaatsen al...
4 reacties
04-11-2009
Ik zou bij Hem willen horen, en ik heb een hekel aan Hem. Ik zou Hem alle eer willen geven, maar niet vergeten willen wo...
geen reacties
04-11-2008
Wat is het doel van kenmerkenprediking? Is dat om mensen met schuld de kerk uit te sturen, waardoor ze hun armoede en kl...
geen reacties
04-11-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering