Seksueel issue

Ds. H. Veldhuizen / 7 reacties

03-11-2011, 13:39

Vraag

Ik ben een meisje van 22 jaar, woon al een paar jaar op kamers in Leiden en zit met een probleem waar ik graag een reactie op wil. Het is een seksueel issue. Ik wil heel graag maagd tot het huwelijk blijven omdat God duidelijk in Zijn woord zegt dat seksualiteit iets is tussen man en vrouw in het huwelijk. Ik geloof dat God dit niet zegt om ons dwars te zitten, maar alleen om ons te beschermen. God heeft het beste met ons voor! De meeste vrienden, vriendinnen en studiegenoten van mij, die een relatie hebben, hanteren dit principe niet en gaan wel met elkaar naar bed. Ze respecteren mijn mening en vinden het knap dat ik dit niet doe, maar ik voel me juist ontzettend schuldig. Ik bevredig mezelf namelijk wel. Er staat niet in de Bijbel of dit goed of fout is, maar ik heb weleens gelezen dat de gedachten die je erbij hebt wel zondig zijn. Ik chat weleens op internet, voer dan seksueel getinte gesprekken en heb ook weleens op Youtube een seksfilmpje gekeken. Ik voel me zo ontzettend zondig dat ik er gewoon last van heb. Technisch gezien ben ik maagd, maar geestelijk voel ik dat niet zo! Ik voel me nog zoveel zondiger dan medestudenten die een handvol bedpartners hebben gehad en daarover vertellen in de collegezaal. Ik heb laatst een boek besteld dat beschrijft hoe je zuiver kunt blijven in een wereld die zo oversekst is. Daar stond ook in dat masturbatie niet zuiver is. Ik heb geprobeerd om daar mee te stoppen, maar het lukt me niet. Een tijd ging het goed, maar na een geruime tijd voelde ik toch weer de behoefte om mezelf te bevredigen. Ik ben dan bang dat ik verslaafd ben. Het is namelijk een heel fijn gevoel. Alleen overheerst het schuldgevoel altijd daarna. Ik durf niet te bidden of God mijn zonden wil vergeven, want daarvoor voel ik me te zondig. Ik weet dat God alle zonden kan en wil vergeven, maar ik voel dat niet zo. Ik kan niet geloven dat God die zonden me dan niet meer aanrekent. Graag zou ik een reactie willen ontvangen met daarin tips en raad wat ik zou kunnen doen om me prettiger te voelen. Wat ik daarvoor het beste kan doen en hoe ik dat moet doen.

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vriendin,

Je hebt je vraag gesteld omdat je ontzettend in de knoop zit met zelfbevrediging. En daar wil je vanaf, maar het lukt maar niet. Je voelt je er zo ontzettend zondig door. Terwijl je aan de andere kant bij je meeste vriendinnen en studiegenoten bekend staat als een meisje dat zo keurig-netjes leeft, en niet met jongens naar bed gaat, wat de meeste van je vriendinnen en studiegenoten wel doen.

Laat ik met dat laatste beginnen: Fijn dat je je voorgenomen hebt niet met een jongen naar bed te gaan, maar dat je tot aan het huwelijk maagd wilt blijven. Dat is inderdaad de bijbelse weg. Je zegt het zelf dat God duidelijk in Zijn Woord zegt dat seksualiteit iets is tussen man en vrouw in het huwelijk. Maar helaas zijn jongeren zoals jij, die zo willen leven, in onze tijd steeds meer een eenling. We leven in een tijd dat het met-elkaar-naar-bed-gaan, ook in wisselende contacten, heel gewoon wordt gevonden. Verhalen daarvan hoor je, schrijf je, van de meeste van je vrienden en studgenoten. We zullen in dit opzicht, en ook in veel andere opzichten, als christenen steeds meer moeten leren ‘anders’ te zijn, niet beter, want dan zouden we Farizeërs worden, maar zoals de apostel Paulus zegt: "Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen" (Efeze 4:20, vertaling 1951). Laten je vriendinnen en studiegenoten maar weten hoe jij erover denkt en dat je zoveel mogelijk naar Gods inzettingen en geboden wilt leven. Mooi dat je dat ook doet en dat je schrijft dat men je mening respecteert en het knap vinden dat je niet met jongens het bed wilt delen.

Maar nu het tweede. Je voelt jezelf schuldig omdat je jezelf steeds weer bevredigt. Technisch gezien ben je maagd, schrijf je, maar door het bevredigen van jezelf voelt dat geestelijk niet zo. Je voelt je zelfs zondiger dan medestudenten die al verschillende bedpartners hebben gehad en daarover vertellen in de collegezaal. Soms gaat het goed, maar dan weer verlies je het en durf je daarna niet te bidden of God je zonden wil vergeven. En nu vraag je raad.

Beste vriendin, je hebt gelijk: de Bijbel spreekt niet over zelfbevrediging. Maar de Bijbel spreekt wel over rein leven, ook op het gebied van de seksualiteit. Denk bijvoorbeeld aan wat geschreven staat in Leviticus 15. En je zegt het zelf: zelfbevrediging brengt allerlei onreine gedachten met zich mee, gedachten die heel dicht zitten bij wat Jezus zegt: wie een vrouw (of man) aanziet om haar (hem) te begeren, heeft in zijn (haar) hart al overspel met haar (hem) gedaan (Mat.5:28). De doorgaande lijn van de Bijbel is dat de seksualiteit gegeven is als een uiting van de liefde in de huwelijksrelatie tussen een man en een vrouw. Daarbij is de seksualiteit niet gericht op jezelf, maar op de ander. Daarentegen is zelfbevrediging gericht op jezelf.

Nu vraag je wat je kunt doen. Mag ik eens een paar praktische adviezen geven? In de eerste plaats: je zit vanwege je studie op kamers. Dat betekent dikwijls alleen zijn en alleen zijn kan betekenen dat je al gauw gefocust bent op jezelf. Zou het niet heel belangrijk zijn dat je goede afleiding zoekt, door bijvoorbeeld naar een (studenten)vereniging te gaan? Ik denk aan christelijke stdentenverenigingen als CSFR of Ichthus, maar het kan natuurlijk ook een andere christelijke (of kerkelijke) vereniging zijn. Je zult daar vrienden en vriendinnen vinden die naar bijbelse normen willen leven, misschien ook vrienden en vriendinnen die ook hun problemen hebben, misschien problemen die vergelijkbaar zijn met de jouwe.  Misschien vindt je zelfs vriendinnen die je, als je dat durft, in vertrouwen zou kunnen nemen, en met wie je samen kunt bidden en die voor jou kunnen bidden?

In de tweede plaats: Ik denk, als je daar de mogelijkheid toe hebt, ook sporten goed is. Dat hoeft geen sport in groepsverband te zijn, het kan ook zijn dagelijks een flink stuk fietsen of wandelen, waardoor je in de buitenlucht bent en lichamelijk moe raakt. In de derde plaats is gezond eten belangrijk, waarbij vers fruit en verse groente erg belangrijk is. In de vierde plaats, maar dat spreekt vanzelf, is beschermd internet belangrijk. Je wordt dan bewaard voor seksfilms op Youtube, waar je over schrijft. Ook is het belangrijk dat je alleen chat/discussieert met vertrouwde personen. Waarom zou, wat dat betreft het forum Refoweb niet iets voor je zijn, waarbij je ook een goede inbreng kunt hebben? In de vierde plaats: Vermijdt zoveel mogelijk extra prikkels en alles wat je in verleiding kan brengen. En: houdt de strijd vol. Misschien is het mogelijk jezelf steeds een doel te stellen: twee weken niet, dan drie, dan vier weken, enz. Val je terug, dan begin je weer opnieuw. En, je zult het ook doen, doe het biddend. In de vijfde plaats: Weet je beste vriendin dat er een website is die cursussen tegen verslaving, ook op het gebied van seksualiteit, aanbiedt? Ik weet niet hoe die cursus verloopt, maar heb er wel verschillende goede dingen van gelezen. In ieder geval zou je eens op de website kunnen kijken: www.settingcaptivesfree.nl.

Tenslotte: je schrijft dat je niet durft te bidden of God je zonden wil vergeven, omdat de zelfbevrediging steeds weer terugkeert. Ik kan dat heel goed begrijpen. Maar zou dat werkelijk zo zijn, beste vriendin? Zou God een alcoholist niet willen vergeven omdat hij steeds terugvalt in zijn alcoholmisbruik? Zou God mensen die op een andere wijze verslaafd zijn niet willen vergeven? Als ik aan jou denk moet ik denken aan wat Paulus schrijft in Romeinen 7:13-26, je zult dat gedeelte vast wel kennen: "Het goede dat ik wil doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik, ik ellendig mens." Weet je wat daarbij zo heel belangrijk is? Dat Paulus schrijft: het goede wíl ik wel, en het kwade wíl ik niet. Stel je voor dat hij had geschreven: ik wil het goede niet, en het kwade wil ik wel. Dan zou het er voor hem niet best hebben uitgezien. Maar nu schrijft hij: "Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere", dat wil zeggen: ondanks zijn geestelijke strijd mag hij toch weten van Gods genade in de Heere Jezus Christus. Natuurlijk zijn Paulus’ omstandigheden niet die van jou. Maar ik denk dat zijn geestelijke strijd voor jou heel veel herkenbaar is. Ik denk ook aan de scherpe doorn in zijn vlees, waar hij over schrijft (2 Korinthe 12:7). We weten niet wat die scherpe doorn is geweest. Misschien weten we dat niet, opdat ieder zijn eigen ‘doorn’ zou kunnen invullen en ermee tot de Heere zou kunnen gaan. Om te ervaren wat Paulus dan zegt (vers 9): "Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg."
 
Beste vriendin, ik hoop dat je van je doorn verlost mag worden. Ook dan blijf je echter een zondaar die elke dag vergeving van zonden en de genade van de Heere Jezus Christus nodig heeft. God sterke en zegene je.
 
Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

vergevingzelfbevrediging
7 reacties
mortlach
03-11-2011 / 14:36
De vraagstelster schrijft niet met welke regelmaat ze aan zelfbevrediging doet, maar ze schrijft wel dat het 'een tijd goed ging'. Me dunkt dat je alleen al daarom niet bang hoeft te zijn dat je verslaafd bent, en dat je niet per se die richting op hoeft voor hulp. Bij verslaving denk ik persoonlijk aan meerdere keren per dag, waarbij het gedrag ook nog eens sociale/economische problemen oplevert, en dat lijkt me in dit geval niet zo, er lijkt hooguit spraken van een psychologisch probleem. Ook vervelend, maar geen reden om van verslaving te spreken. Enfin, hopelijk is het een zorg minder.

Sporten en gezond eten is natuurlijk sowieso belangrijk, maar dat het preventief tegen masturbatie werkt lijkt mij wat vreemd.

Uiteindelijk is (lijkt mij) de enige oplossing een betere verhouding te krijgen tussen jou en je zelfbevrediging, en dat wil niet per se zeggen dat dat laatste nooit meer gebeurt. Het is ook ontzettend lastig relatieloos te zijn in een periode die biologisch gezien volkomen gericht is op kinderen verwekken.

Praten met mensen die met je mee kunnen leven is uiteraard altijd een goed idee. Als je er echt niet uitkomt en je schuldgevoel ondraaglijk wordt, zou je kunnen overwegen met een psycholoog/seksuoloog te praten. (al vermoed ik als leek dat dan eerder naar het schuldgevoel zal worden gekeken dan naar de masturbatie, maar dat kan ik dus mis hebben).
katlheen
04-11-2011 / 13:12
Probeer in ieder geval te voorkomen dat sexualiteit gekoppeld wordt aan schuldgevoelens. Ik ken er inmiddels genoeg die getrouwd zijn en toch niet kunnen genieten van sexualiteit met hun man/vrouw vanwege allerlei schuldcomplexen. Dat lijkt me ook niet goed.
Johan00297
04-11-2011 / 20:45
Het schuldgevoel is een valstrik voor je, dat maakt de stap naar daadwerkelijke gemeenschap klein, trap er niet in!! Ik denk dat het een van de meest misselijkmakende influisteringen van de duivel is, hij baalt ervan dat jij jezelf wil bewaren voor een toekomstige echtgenoot, ookal doe jij het op deze manier.
God weet dat jij het moeilijk ermee hebt en weet dat jou wil anders wilt dan dat je lichaam besluit... God is barmhartig en genadig, als christen ervaar je dan dat je in zonden kan vallen maar er niet in kan leven, als je valt, sta op en ga tot Christus, keer op keer, en keer op keer zal Hij je tranen afdrogen.
Verwacht geen complete Heiligmaking in dit leven, maar wel de rechtvaardigmaking, door het bloed van Jezus.
Willem84
05-11-2011 / 13:12
De website van settingcaptivesfree is een ontzetten verhelderende cursus.
Dit heeft mij in het verleden ontzettend op weg geholpen

Willem
AHHK76
05-11-2011 / 16:37
Lief meisje,
God wil deze zonden vergeven, net als vele andere zonden. Hij wil ook dat je Hem bidt om kracht om er tegen te strijden. Het is heel goed om ook afleiding te zoeken in andere dingen die voldoening geven. Verder kan het heel fijn zijn als er mensen met je meedenken en meeleven in je probleem. De site www.settingcaptivesfree.nl kan ik je, ook uit ervaring, goed aanbevelen.
Dit probleem is niet veel anders dan andere dingen waar mensen bevrediging in zoeken. Roken, terwijl het ongezond is, teveel drinken en daarna een kater, teveel eten en dan balen dat je te dik bent, zelfbevrediging die toch niet echt bevredigt.... Het zijn dingen waar veel mensen het moeilijk mee hebben! Alleen dit van jou, daar is misschien meer een taboe op om erover te praten. En veel mensen zien deze dingen niet als zondig. Zoek vrede met God, een relatiet met Hem geeft alleen echte en eeuwige bevrediging.
Als je steeds denkt dat je niet aan je probleem wil denken, denk je er juist aan en wordt de behoefte niet kleiner maar groter. Daarom is het goed je op andere dingen te richten.
Je kunt hierover ook lezen in: Mijn hart blijft onbevredigd, dit is een boek van Trobisch. Het is alleen tweedehands verkrijgbaar. Sterkte ermee!
Lauragirly
06-11-2011 / 23:34
hoi,
Heel herkenbaar waar je mee zit. Zit hier zelf ook mee eigenlijk. Als je wilt kunnen we er op de mail wel over doorpraten. Je mag me mailen: <i>*mailadres is bij de redactie op te vragen*</i>
louis2
06-02-2012 / 18:13
Ik ben een jongen, maar zit hier ook mee. Zou eigenlijk meer aandacht voor moeten zijn.
Heb er veel problemen mee.
laura, zou ik jou ook mogen mailen?

Terug in de tijd

Hoe kan ik nu echt geloven? Ik geloof dat God bestaat en de Bijbel waar is. Maar dat is nog niet zaligmakend. Moet ik nu...
5 reacties
03-11-2015
Voor ds. Brugge. De Heere WIL de dorstige geven uit de fontein van het Levende water om niet. Maar de dominee vraagt dan...
geen reacties
03-11-2007
Sinds kort ben ik erachter dat ik vermoedelijk een koopverslaving heb. Hoe kan ik dienstbaar en normaal met m'n geld omg...
6 reacties
04-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering