Begeerte om dominee te worden

Ds. R. W. van Mourik / 1 reactie

02-11-2011, 13:45

Vraag

Mijn vriend heeft heel erg de begeerte om dominee te worden. Ik vind dat heel erg mooi, maar weet niet zo goed wat ik dan tegen hem moet zeggen, want hij denkt dat hij nooit dominee kan worden omdat hij te zondig is. Hoe zou ik daar goed antwoord op kunnen geven aan hem?

Antwoord

Als je vriend deze begeerte heeft is dat niet zomaar. Dat heeft God gewerkt. Eén van de mooiste kanten aan het ambt van predikant is om te verkondigen dat er vergeving is voor zondaren. Nu tobt je vriend er mee dat hij te zondig zou zijn om predikant te kunnen worden. Te zondig kun je voor de Heere nooit zijn. Geen zonde zo groot, geen zondaar zo diep gevallen, of de Heere weet er wel raad mee. Dat geldt ook voor je vriend. Juist zondaren wil God gebruiken in Zijn dienst.

Alle mensen die in de Bijbel geroepen werden tot een taak in Gods Koninkrijk waren zondaren. Zij die dat ook heel sterk beseften. Maar juist als zondaren die mochten weten van Gods oneindige liefde en ondoorgrondelijke barmhartigheid mochten ze naar anderen daar ook van getuigen. Juist omdat aan Paulus barmhartigheid was geschied terwijl hij zich de grootste der zondaren wist, wilde hij er ook van getuigen en spreken. Gered om ook anderen te redden. Laat je vriend maar steeds z'n eigen onmogelijkheid zien en z'n schuld beleven. Zulke kan God gebruiken. Mensen die het met zichzelf getroffen hebben kunnen in Gods Koninkrijk niets betekenen. Hoe meer er besef is van eigen onwaardigheid hoe bruikbaarder in Zijn dienst!

Ds. R. W. van Mourik, Elburg

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

predikantroeping
1 reactie
MUS
06-11-2011 / 15:14
Een goed verlangen!
En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; (Ef. 4:11)
Is het je gave? Ligt het in je mogelijkheden?

Het argument 'te zondig' is wat vreemd. Alle mensen zijn zondaren (Rom 3:23) There are 'sinners' and 'saved sinners'. Tot welke groep behoor je? Alleen de laatste categorie kan de boodschap doorgeven...

Terug in de tijd

Aan mevrouw Rots. Goed contact is nog geen liefde. Maar wat is liefde dan wel? Ik worstel met die vraag.
1 reactie
02-11-2009
Tien jaar geleden ben ik gescheiden. Ik heb God toen niet in mijn keuze betrokken om mijn man te verlaten, hoewel ik een...
geen reacties
02-11-2018
Per ongeluk op deze site beland en mijzelf verbaasd over hetgeen er allemaal wordt gevraagd aan de redactie. Waar een re...
geen reacties
02-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering