De Bijbel onderzoeken

Ds. J. Bos / 2 reacties

24-10-2011, 16:08

Vraag

Op welke manier kan ik de Bijbel onderzoeken? De Heere geeft ons onderwijs door zijn Geest en Woord. Als ik alleen in de Bijbel lees, merk ik tijdens een preek dat er iets anders bedoeld wordt dan er letterlijk staat. Als ik de kanttekeningen erbij pak, wordt het voor mij niet duidelijker. Laatst raadde iemand de concordantie aan. Die heb ik ingekeken in de winkel, dat was voor mij te moeilijk om te begrijpen. Ik gebruik de HSV. Daardoor begrijp ik soms beter wat er staat. Maar dan lees ik het nog steeds letterlijk en begrijp ik er niets meer van als iemand zegt: Nee joh, daar wordt dat of dat mee bedoeld. Of: wat daar staat moet je in die en die context lezen. Dan kom ik tot de conclusie dat de Bijbel er niet is om alleen gewoon te lezen, maar om te onderzoeken. Ik lees uit de Bijbel na het eten. Gebruik een boekje erbij met uitleg. Dat gaat dan over een een stukje tekst. Ik leer dat alles gefundeerd moet zijn op Gods woord. Hoe kan ik dat toetsen als ik niet begrijp wat er in de Bijbel wordt bedoeld? Ik merk bij mezelf veel verwarring. De een zegt dit, de ander zegt dat. Ik leg het in gebed voor de Heere neer. Ik weet dat de Heere door Zijn woord wil antwoorden. En zou dan graag de Bijbel gebruiken als richtsnoer. Maar ik weet niet hoe. Ik heb lange tijd gedacht, ik bid erom, ik vertrouw op God. Nu denk ik steeds: er staat in de Bijbel bid en werk. Bidden mag ik doen, maar wat houd dat "werk" in? Twee vragen dus. 1. Heeft u advies hoe ik de (hele) Bijbel kan onderzoeken? 2. Bid en werk, wat wordt er bedoeld met "werk" in dit Bijbelwoord? Ik wil weten wat Gods wil is en wil me wapenen tegen wereldse invloeden. Op dit moment vind ik het leven hier op aarde heel moeilijk. Wat wil de Heere dat ik doen zal? Een moeder.

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste moeder,
 
Wanneer ik uw vraag lees denk ik: wat is er nog meer te doen dan u doet. U bidt, u leest de Bijbel en zoekt daarin de antwoorden op uw vragen. Dat is alleen maar goed want de HEERE geeft Zijn onderwijs, zoals u terecht schrijft, door Geest en Woord. Houd u dat maar vast. Wellicht zoekt u niet goed en is dat uw probleem. De Heere Jezus zegt immers: "Bidt, en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden," Mattheus 7:7,8. Dat mag u gewoon lezen zoals het er staat! Aan Hem ligt het dus niet. Daarom moet het wel aan u liggen wanneer u niet vindt. MIsschien zoekt u op de verkeerde plek. Daar, waar u het niet verloren heeft. Dan zult u het ook niet vinden. Ik bedoel daarmee, dat u uw troost en zekerheid door het begrijpen van de Bijbel misschien bij uzelf zoekt. En dat is niet de plek waar u zult vinden. We lezen in de Bijbel:"Gij die Gód zoekt, ulieder hart zal leven"! Ps. 69:30-34.

Lieve moeder, bent u er aan ontdekt (door Geest en Woord) waar u Gód bent kwijtgeraakt? En is uw zoektocht om de Bijbel te begrijpen misschien ten diepste een zoeken naar Hem omdat Hij de liefde tot Zich heeft uitgestort in uw hart? Rom. 5:5; Spr. 3:1-4. Ik weet het niet, maar hoop en bid het voor u. Iemand ( een grote in Gods koninkrijk) heeft ooit gezegd: "Ons hart is onrustig in ons tot het rust vindt in U O God"!

Ik hoop dat ik u enigszins kon helpen. En leest u de Bijbel maar zoals het er staat. Laat u niet in de war brengen. Natuurlijk kan de dominee in een preek zeggen: "In de oorspronkelijke taal staat het zo of zo." Maar dat dient er niet toe om in de war te brengen, maar om te laten zien dat dat woord nog rijker is dan wij het in ons Nederlands kunnen vertalen. En daar kunnen de hoorders in de kerk alleen maar hun (geestelijke) winst mee doen.

Een hartelijke groet,
Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijbellezenbijbelverklaring
2 reacties
waldboy
25-10-2011 / 11:35
Het zou zo moeten zijn dat de Bijbel simpel te begrijpen is. Het is immers Gods Woord en God kan toch niet im moeulijke taal tot ons spreken.
Helaas is dat niet zo. Om de Bijbel te begrijpen ben je in de eerste plaats de Heilige Geest nodig,, maar ook enige intelligentie.
Als u de Bijbel niet begrijpt wil dat echter nietzeggen, dat u die niet hebt.
De Bijbel is een moeilijk boek. Voor iedereen,. Voor dominees en niet dom inees.
Dat wat u niet begrijpt, klaat dat gewoon liggen. Een andere keer opnbaart God u dat misschien wel.
Hij bepaalt ook wat we moeten begrijpen en wat Hij ons zal laten zien. Niet w
dijna61
25-10-2011 / 14:19
Ik kan je ten zeerste aanraden de jongerenbijbel aan te schaffen.
Deze bijbel bevat heel veel aanvulligen, rubrieken en eye-openers tussen de teksten. Ook begint elk bijbelboek met achtergrond informatie over bijv. de schrijver, de tijd, het literaire genre enz. en tijdbalken en nog veel meer.
Kijk ook eens op jongerenbijbel.nl!

Terug in de tijd

Welke Bijbelvertaling is geschikt voor iemand met zeer sterke dyslexie? De (H)SV is voor deze persoon te hoog gegrepen.
1 reactie
24-10-2012
N.a.v. het antwoord van ds. Buijs over de verharding: 'Opzettelijke zonden en vergeving'. Hoe weet je of iemand dat pu...
geen reacties
24-10-2022
Wat is de achtergrond dat kinderen worden opgedragen i.p.v. gedoopt? Mag je het opdragen van een kind bijwonen? Is dit n...
geen reacties
24-10-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering