Besmet gebouw

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

21-10-2011, 13:04

Vraag

Aan dr. M. J. Paul. Als er in een gebouw catechisatie gegeven wordt en tegelijkertijd in een andere zaal Thai Chi wordt uitgevoerd, hoe occult belast/besmet kan dit zijn? En moet je zover gaan om de catechisatie elders te geven of moeten we juist dit niet de rug toekeren en ten strijde gaan? Er wordt gesproken over een besmet gebouw, maar Jezus dreef de demonen uit de mensen en niet van gebieden of gebouwen. Of denk ik daar te licht over?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Laat ik beginnen met de vraag wie de eigenaar van het gebouw is. Mogelijk is dat de kerkelijke gemeente. Als het goed is, heeft de gemeente (met de beheerders van het gebouw) een reglement waarin gedragsregels staan. Meestal staat er iets in dat de bestemming van het gebouw niet in strijd mag zijn met grondslag en doel van de kerk. Het is in dat geval van belang daarover een gesprek te beginnen. Het gebeurt vaak dat beheerders vanuit onwetendheid bereid zijn allerlei cursussen als Yoga en Reiki te laten geven in een kerkelijk gebouw omdat dit geld oplevert.

Nu de inhoud van de cursus. Tai Chi wordt in allerlei vormen gegeven en is een verzamelnaam. Hoe geeft de betreffende leraar zijn bewegingsonderwijs? Zeer westers, zoveel mogelijk ontdaan van de Chinese filosofie? Tot op welke hoogte is dit mogelijk? De docent zelf zal er vast van overtuigd zijn dat het niet occult is, maar heeft hij zicht op de geestelijke achtergronden? Zelfs Wikipedia geeft aan dat er elementen in zitten van de Chinese filosofie.
 
De arts Ruud van der Ven heeft recent gepubliceerd: "Genezing uit het oosten? Alternatieve therapieën getoetst". Hij geeft de omschrijving: "Chinese bewegingsleer, gebaseerd op yin en yang en de vijfelementen leer, gericht op verbetering van de Chi-stroom en daarmee van de gezondheid" (p. 263).
 
Ik trek de conclusie dat een dergelijke cursus niet in een gebouw van een christelijke gemeente gegeven mag worden. Het is van belang dat mee te delen aan de verantwoordelijken. De eerste mogelijkheid is dat de cursus daarom beëindigd wordt. De tweede mogelijkheid is dat die cursus om diverse redenen (voorlopig) toch doorgaat. Is het dan nodig om weg te gaan met de catechisanten? Dat kan zin hebben als een symbolische (protest)actie, maar lost de problemen niet op.

1. Hoe weet je dat in een volgend gebouw er niet iets anders aan de hand is? De directe occulte invloed van Tai Chi op de catechisanten hoeft niet groot te zijn (mede omdat dit geen doel van de cursus is), als de catechisanten geestelijk toegerust zijn.

2. De invloed op de kerkelijke gemeente met allerlei activiteiten lijkt mij gevaarlijker en die blijft, evenals de mogelijke lauwe houding van de kerk t.o.v. occulte praktijken. Vandaar dat de leidinggevenden van de gemeente en van het gebouw aangesproken moeten worden (verondersteld dat de kerk daar zeggenschap heeft).

Het is vooral nodig de catechisanten uit te leggen wat er geestelijk aan de hand is en waarom het belangrijk is de geestelijke wapenrusting van Efeze 6 aan te doen. Dat geldt ook als wij naast mensen wonen die zich met occulte zaken bezig houden. We kunnen niet altijd weggaan of verhuizen. Soms wordt een buurthuis gehuurd voor kerkelijke activiteiten en hebben wij geen invloed op het algemene beleid. Het "ten strijde trekken" vat ik in geestelijke zin op, bedoeld om het kwade tegen te staan en met het oog op het behoud van de naaste. Dan zullen de pijlen van de Boze ons geen kwaad kunnen doen (vergelijk ook Psalm 91). De strijd is dus vooral geestelijk.

Op grond van verkeerde menselijke activiteiten kunnen gebouwen of gebieden inderdaad onder speciale invloed komen van demonische machten. Het beste is om bij de oorzaak daarvan te beginnen en die ligt meestal bij mensen.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

demonenoccult
geen reacties

Terug in de tijd

Bij mij op de kledingzaak waar ik werk, werkt ook een jongen. Ik ben verliefd op hem en hij ook op mij. Maar ik probeer ...
geen reacties
21-10-2006
Mag je als christen werken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of bij de (vreemdelingen)rechter als je als o...
3 reacties
21-10-2016
Aan dr. Paul. De Joden gebruiken, naast de Tenach, ook de Talmoed. Dat is de op schrift gestelde mondelinge Torah, wat i...
geen reacties
21-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering