Israëlieten tot lichaam van Christus

Ds. A. Jonker / Geen reacties

05-10-2011, 17:25

Vraag

Ik heb pas een lezing via internet gehoord waarin werd gezegd dat de gelovigen van nu de gemeente, het lichaam of de bruid van Christus zijn. Toen werd er gezegd dat Israël daar niet bij hoort, want dat God met Israël een heel ander plan heeft. Jammer genoeg stond de lezing er niet helemaal op, zodat ik niet weet wat daar precies mee bedoeld werd. Als dit waar is horen de gelovige Israëlieten van nu dan ook niet tot het lichaam van Christus?


Antwoord

Het is moeilijk om een vraag te beantwoorden, waarvan de context niet helemaal volledig is. Toch doe ik een poging.

Wanneer we het over Israël hebben, moeten we goed definiëren wat we bedoelen. Gaat het over alle Joden, over de Joden in de staat Israël, of over de staat Israël zelf? Hier betreft het een theologische categorie, dus ik vat het op als alle Joden wereldwijd. Deze Joden zijn voor een groot deel seculier of werelds. Een beperkt deel is (orthodox)  godsdienstig en een zeer klein deel belijdt de Heere Jezus als de Messias.

Joden die in de Heere Jezus geloven, (Messiasbelijdende Joden of Messiaanse Joden of Joodse christenen) behoren zowel tot het Joodse volk als tot de wereldwijde gemeente van Jezus Christus, het lichaam of de bruid van Christus. Wij mogen als christenen uit de volkeren samen met hen delen in de genade die God in Jezus Christus geschonken heeft. Deze Messiasbelijdende Joden hebben het vaak moeilijk en verdienen daarom onze steun. Zie hiervoor www.messiasbelijdendejoden.nl

Joden die niet in de Heere Jezus geloven, blijven (samen met de MBJ) toch Gods eigen volk.  Met het Joodse volk heeft God Zijn plan. Het land is hen beloofd en al de beloften die God gaf en de verbonden die God sloot,  zijn van Gods kant niet verbroken. Daarom mogen wij biddend en verlangend uitzien naar Gods handelen met Zijn volk Israël. Vooral verlangen wij er naar dat waar zal worden: En alzo zal geheel Israël zalig worden (Rom. 11:26a). Voor ons blijft het gebed voor Israël het allerbelangrijkste (Rom. 10:1).

Ds. A. Jonker

Lees meer artikelen over:

(Messiasbelijdende) JodenIsrael
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
116 artikelen
Ds. A. Jonker

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Beste ds. G. A. van den Brink. Hartelijk dank voor uw antwoord op de vraag "Wanneer uiterlijke en innerlijke van doop niet samengaan". Toch blijven nog wel enkele vragen over. Het antwoord op de vra...
Geen reacties
05-10-2023
Onlangs hoorde ik het volgende. Een ouder van een van mijn vrienden had tegen mijn vrienden gezegd dat het bijbels is om zich vrij te maken van de kinderen. En ze bedoelde daarmee dat ze alle kinderen...
1 reactie
05-10-2012
In Handelingen 15:24-29 staat duidelijk vermeld dat de wet van Mozes niet van toepassing is op de gelovigen uit de heidenen. Dit wordt bevestigd door een aantal andere gedeelten uit het Nieuwe Testame...
Geen reacties
05-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering