Gastouder zijn

Ds. M.A. Kuyt / 1 reactie

19-09-2011, 11:00

Vraag

Mag een christen gastouder zijn? Ik weet dat er mensen zijn die de overtuiging hebben dat werken als huisvrouw niet bijbels is. Ik ben nog geen huisvrouw en op het moment nog geen gastouder, maar omdat het beter is voor mijn gezondheid overweeg ik dit te gaan doen. Ik krijg nu de mogelijkheid om een kind bij mij thuis op te vangen, maar wil er geen gewetenswroeging over krijgen.

Antwoord

Over de taak en invullling van huis-vrouw zijn wordt in de christelijke kerken verschillend gedacht. Dat heeft te maken met de roeping van de vrouw met betrekking tot haar plaats in het gezin, het kostwinnerschap van de man en het al dan niet ontvangen van een vergoeding voor verrichtte werkzaamheden.

Het gastouderschap lijkt me niet in strijd met de invulling van het huisvrouw-zijn. De aandacht die aan het gastkind gegeven wordt, komt namelijk niet in mindering op de aandacht voor de andere kinderen, zo deze er zijn. Het gastkind wordt immers bij de gastouders thuis opgevangen, dus hoeft de gastvrouw niet 'buitenshuis' te werken en kan ze haar tijd zelf indelen.
 
Door de christelijke kerken is er altijd op gewezen hoe belangrijk het is dat kinderen van jongsaf aan persoonlijke zorg en aandacht krijgen. Welnu, in dat opzicht is het geen verkeerde ontwikkeling dat steeds meer ouders ervoor kiezen om hun kind 'onder te brengen' bij gastouders en niet in kindercreches. Door gastouder te zijn bieden wij zulke ouders de gelegenheid om hun kind persoonlijke aandacht te geven (al blijft het wel de eerste opdracht voor de vraagouders zelf!).
 
Een ander punt is de vergoeding. Wanneer we er moeite mee hebben, dat de vrouw eigen inkomsten geniet naast haar man, dan is te overwegen om op een andere wijze gastouder te zijn, namelijk als vrijwilliger. Er zijn in iedere gemeente wel situaties dat kinderen opgevangen moeten worden bij langdurige ziekte van ouders ed. En dat klemt temeer voor kinderen die in het midden van de christelijke gemeente zijn gedoopt. Wanneer kinderen gedoopt worden, is de gemeente getuige en draagt zij ook verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen der gemeente. Wanneer gemeenteleden in voorkomende gevallen (spontaan) zorg dragen voor de kinderen van andere gemeenteleden geven ze gestalte aan de bijbelse opdracht om acht te geven op elkaar en zeker de huisgenoten des geloofs niet te vergeten. Hier ligt een mooie taak voor ouders, die geen vergoeding willen ontvangen voor verleende diensten.
 
Veel gastouders zijn ingeschreven bij een gastouderbureau, dat bemiddelt en koppelingsgesprekken voert. Om in aanmerking te komen voor officieel gastouderschap worden intake-gesprekken gevoerd en wordt gekeken naar gezinsomstandigheden, opvoedingsstijl e.d. en wordt uitgegaan van een opleiding op MBO-2 niveau. Er is vaak ook de verplichting tot bijscholing via modules.Voor gastouderschap komt dus meer kijken dan we doorgaans denken. Er zijn allerlei wettelijke regelingen die waken over rechten en plichten zowel naar de kant van vraagouders als gastouders. Dat is een goede ontwikkeling. Het gaat om kinderen die aan de zorg van anderen worden toevertrouwd en dat moet op zorgvuldige wijze gebeuren.
 
Wanneer op een goede wijze afspraken gemaakt worden, kan het gastouderschap veel voldoening geven. Niet in het minst wanneer door de huiselijke sfeer en de warmte anderen iets merken van onze diepste motivatie, nl. om in onze handel en wandel getuige van het Licht te zijn. Wie weet wat we zaaien in jonge kinderharten door onze aandacht en liefde, wat later opbloeit! Wanneer we als gastouders bewust op zoek zijn naar opvang in christelijke sfeer, dan kan gedacht worden aan een organisatie als Korelon. Dit is een Christelijk Gastouderbureau, waarin nadrukkelijk de christelijke identiteit aan de orde komt.
 
Met hartelijke groeten,
Ds. M. A. Kuijt, Huizen

Ds. M.A. Kuyt

Ds. M.A. Kuyt

 • Geboortedatum:
  17-04-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Inactief
1 reactie
AHHK76
19-09-2011 / 20:04
Goed antwoord.
Ik begrijp je vraag en dat je het lastig vindt. Het is ook niet makkelijk... Iedereen moet dat voor zichzelf beslissen, of zij denkt dat dat goed is of niet. Bidt om wijsheid!
Zelf lijkt mij gastouderopvang, beter dan creche of zoiets. Persoonlijker, huiselijker, gewonere situatie, enz.
Ouders kiezen waarschijnlijk al voor werken, voordat ze kijken hoe ze dat oplossen. Dus aan het feit dat ze werken verander je niets of je nu oppast of niet. Jij bent niet verantwoordelijk voor hun keus!
Verder is het moeilijk te beoordelen voor een ander of het geoorloofd/noodzakelijk is dat die persoon werkt en of dat ten koste gaat van de opvoeding van de kinderen. Het beste ermee!

Terug in de tijd

In november 2016 stelde ik de vraag: “Mijn man hangt erg aan zijn ouders”. Mevrouw Rots heeft hier een mooi antwoord op ...
3 reacties
20-09-2017
Vraag aan ds. C. Harinck over allegoriseren. U beantwoordt naar mijn mening helder en onderbouwd de vraag over allegoris...
1 reactie
20-09-2016
Is het verantwoord om filosofen als Pascal en Kierkegaard te lezen? En wat te denken van een christelijk denker als C. S...
geen reacties
19-09-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering