Doorbrengen van vrije dagen

Ds. N. den Ouden / 6 reacties

07-09-2011, 08:18

Vraag

Graag wil ik deze vraag voorleggen aan een predikant van de Hersteld Hervormde Kerk. Ik heb er moeite mee om op vrije dagen mijn tijd op een goede wijze te besteden. Ik probeer op vrije dagen en in de vakantie minimaal vijf uur stille tijd te houden. 's Morgens uit bed anderhalf uur, voor en na het middageten drie kwartier, voor en na het avondeten drie kwartier en voor het slapen een half uur. Ik kom in mij veel vijandschap tegen, want ik heb ten diepste helemaal geen zin om met de dingen van de Heere bezig te zijn. Tegelijk kan ik ook in de dingen van de wereld geen voldoening en rust vinden, maar het laat in mij een grote leegte achter. Ik heb er grote moeite mee om de tijd tussen de momenten van stille tijd in op een goede manier te besteden. Ik ken de Heere niet en daarom denk ik vaak: Eigenlijk zou ik ook deze tijd moeten besteden om de Heere te zoeken, want ik verkeer in levensgevaar, zonder dat ik het zelf besef. Toch doe ik dat niet. Ik ben bezig met de dingen van de wereld, met ontspanning, enzovoorts, want er zijn zeker op vrije dagen veel minder verplichtingen. Ik mis de praktijk van de godzaligheid. Na de zondag probeer ik nog 'netjes' te leven, maar hoe verder de week vordert, hoe minder ik ervan terecht breng. Het is ten diepste slechts vorm, omdat mijn hart niet vernieuwd is. Ik kom bij mijzelf zoveel ongeloof tegen en ik wil en kan niet geloven. Kunt u mij misschien een praktisch handvat bieden voor het doorbrengen van mijn vrije dagen en voor het omgaan met al deze worstelingen? Een 21-jarige jongere.

Antwoord

Hartelijk dank voor deze vraag. Ik merk in je vraag dat je probeert om de Heere te zoeken. Er is een (terecht) besef dat je in levensgevaar verkeert, al vind je dat je het nog veel te weinig beseft. Je poogt om je er toe te zetten om stille tijd te houden, en legt jezelf daarbij een behoorlijk zware last op (vijf uur). Je merkt dat je hart opgaat in de dingen van de wereld, en dat 'netjes' leven steeds minder lukt, verderop in de week.

Ik moest bij je vraag erg denken aan wat we lezen in Johannes 15 over de Ware Wijnstok. Daar zegt de Heere Jezus Christus: Ik ben de Ware Wijnstok. Zonder mij kunt gij niets doen! Er zal in jou leven alleen echt sprake zijn van een geheiligd leven (waarin overigens het 'gewone' leven ook echt een plaats mag hebben), als je door het geloof aan Hem verbonden bent. Zoals de wijnrank alleen vruchten kan dragen als het uit de wijnstok leeft, zo zal er in jouw leven ook alleen sprake zijn van een geheiligde wandel en een geheiligd hart, als je als een verloren zondaar, steunt op Hem en Zijn verdienste alleen. Alle pogingen om jezelf eerst te verbeteren en geschikter en anders te maken, buiten het geloof in en de overgave aan Jezus Christus om, moeten wel mislukken. Want uit jou is geen vrucht in der eeuwigheid. Jouw hart brengt alleen maar gruwelijke dingen voort, en in ieder geval geen deugden. Wij kunnen en zullen het daarom ook nooit beter gaan maken, in eigen kracht, en buiten Zijn genade en Geest om.

Stel jezelf eens de vraag: Wie is Christus voor jou? De oude puriteinen zeiden: Het gaat niet om de middelen (Bijbellezen en gebed), maar om de Christus ín de middelen. In totale eigen onmacht, ongeheiligd zijn, schuld en wat er al niet is, je te verlaten op Zijn offer, en Zijn genade en Geest in te wachten; dan komen de dingen in je leven op hun plaats. Dat betekent niet dat je niet in deze dingen bezig moet zijn, zoals je nu probeert, maar in je bezig zijn, moet je afzien van alle eigen kracht en je hoop stellen op Zijn genade, en de rijkdom in de Heere Jezus Christus. Graag zou ik nog veel meer hierover schrijven, maar ik denk dat hier de kern van de zaak ligt. Van harte Gods zegen toegewenst,

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

vakantievrijetijdsbesteding
6 reacties
1a2b3c
07-09-2011 / 10:25
Netjes leven, urenlang per dag stille tijd houden, veel Bijbellezen e.d. daar is op zich niets mis mee, (al klink je behoorlijk wettisch!!!) maar vinden doen we Hem alleen door het geloof.
Je wilt je tijd op een goede wijze besteden, maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Heb.11:6.
Wat heb je aan 'het medicijn' als je het elke dag vijf uur lang van alle kanten bekijkt, veel over de werking ervan leest, met de producent erover praat enzo ... maar je neemt het niet in!
Zo kun je heel je leven verknoeien en tenslotte toch nog sterven aan de ziekte terwijl je het medicijn in handen had.
Logisch dat je de praktijk der godzaligheid mist, als 'het medicijn' niet eerst ingenomen wordt kun je ook de werking ervan niet ervaren.

Neem Hem aan Joh.1:12 als jou persoonlijke Zaligmaker! Lees niet alleen over Hem maar geloof in Hem ...
Race406
07-09-2011 / 12:21
Vraagsteller: Zoek de Here en leef! Er staat niet: Wees alleen maar bezig met het lezen van de Bijbel, het bidden etc, en voel je schuldig als je aan ontspanning doet.

Ontspanning is nodig, anders ga je eraan onderdoor!

Je legt jezelf een last op van 5 uur per dag stille tijd.
Wat verwacht je ervan? Denk je nu werkelijk dat doordat JIJ 5 uur per dag besteedt aan stille tijd, dat God dat DAAROM wel zal zegenen en je leven DAAROM wel zal vernieuwen? Het klinkt wat Rooms: Als IK maar goed mijn best doe, dan MOET God mij wel verhoren, want dan kan Hij eigenlijk niet meer om mij heen....
pretty
07-09-2011 / 14:13
Ik wens je toe dat je deze 3 woorden gaat begrijpen:

'Het is volbracht'

Als ik je verhaal lees dan klinkt het alsof je het juk van de wet draagt. Als we Jezus offer geloven en begrijpen dan zullen we werkelijk vrijheid gaan ervaren. De druk van '5 uur per dag stille tijd houden' valt dan weg.... omdat dit niet bijdraagt aan je verlossing. Enkel geloof, uit genade! En ook voor het schuldgevoel is Jezus gestorven. Hij droeg de schuld.....
plderoos
07-09-2011 / 19:32
het klinkt mij allemaal erg bekend in de oren. Wat laat jij je toch geboden opleggen, raakt niet, smaakt niet, roer niet aan. Een biertje met je vrienden in de stad is helemaal niet erg. Dat heb je je waarschijnlijk door een paar moralisten aan laten praten. Je hoeft echt niet 5 uur ( ! ) per dag in stilte met God bezig te zijn. Die mensen die die talenten van hun baas kregen werden geacht er als de donder mee aan het werk te gaan!

Dat is dan ook wat spreuken noemt, God (er)kennen in al je wegen. Alles wat je doet doe je voor God, ook je werk, ook dat biertje met je vrienden in de stad. En als je dan thuis bent zeg je eerbiedig, dank U wel. 5 uur per dag in stilte doorbrengen klinkt erg eerbiedig, en dat zal zeker ook zo bedoeld zijn, maar je kunt het ook beschouwen als 5 uur niet genieten van al Gods goede gaven. God geeft je een biertje in de stad en jij zegt, nee dank U, ik zit even vijf uur stil te wezen.

Als je niet aanneemt dat je alles wat je krijgt, gezelligheid en alle luxe om je heen, van God zelf krijgt kan ik me voorstellen dat je er een leeg gevoel aan over houdt. Juist als je gelooft dat God Zich persoonlijk met jou bemoeit kun je veel ontspannender door het leven. Geloof dan ook gewoon dat Jezus ook voor jou gestorven is en laat Hem je dankbaarheid zien in plaats van je verplicht te voelen!
AHHK76
08-09-2011 / 11:16
Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. Ja, het is volbracht.
Iets voor anderen doen en genieten van de schepping, zijn ook dingen waarin je God kunt dienen!
johan11213
08-09-2011 / 21:01
Je zoekt de Heere en probeert daar veel voor te doen, maar je merkt dat het niet van harte is. Je bedoelt het goed maar toch is het eigen gerechtigheid. Het is niet verkeerd om stille tijd te houden, zeker niet, maar je hebt er niets aan voordat je ook deel hebt aan Christus door het geloof, want zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen.

Je moet leren inzien dat de Heere Jezus jouw zoekt. Als je dan tot Hem komt in gebed/overgave, kom dan met lege handen tot Hem.
Kom zoals je ben en niet zoals je doet.
Er is wel (enige mate van) geloof nodig dat uitwerkt in hoop/verwachting (vraag daarbij gerust: kom mijn ongelovigheid te hulp), maar doe dat door van jezelf af te zien en op het kruis te zien. Zie op het volbrachte werk, daar kan niets van jezelf bij.

Bekeert u en gelooft het evangelie kun je in jou geval lezen als:
Bekeer je van je pogingen om met jezelf en je stille tijd dichter bij God te komen.
Zie op het kruis en geloof dat de Heere Jezus ook jou verstand wil/zal verlichten.
Dan zal Hij dat ook doen!
Pas nadat je Christus, door het geloof, hebt aangenomen zul je met veel vermaak je stille tijd kunnen besteden vanuit een levende relatie met God in de Heere Jezus Christus door het bevestigende werk (wedergeboorte) van de Heilige Geest.

Terug in de tijd

In verband met PMS-klachten heeft de gynaecoloog geadviseert om de pil door te slikken totdat er een doorbraakbloeding k...
1 reactie
07-09-2016
Als je vaak aan iemand denkt en die iemand graag wilt tegenkomen, ben je dan verliefd op diegene?
geen reacties
07-09-2007
Ik ben snel jaloers. Niet op bezittingen van anderen, maar als goede vriendinnen bijvoorbeeld veel aandacht krijgen of m...
geen reacties
07-09-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering