Orale seks binnen het huwelijk (2)

Alie Hoek - van kooten / geen reacties

26-11-2004, 00:00

Vraag

Geachte mevrouw Van Kooten. Jammer dat u niet rechtstreeks antwoord geeft op de vraag of orale seks binnen het huwelijk mag. Het antwoord dat er nu staat kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Waarom niet ja of nee. Ook onze jeugd, zij die vaste verkering hebben of verloofd zijn, heeft hier vragen over. Waarom mogen ze niet aan orale seks doen? Het is geen gemeenschap. Laat ze op deze manier van elkaar genieten. Jammer dat er, niet door u, maar wel door anderen binnen onze gereformeerde gezindte zo geheimzinnig over dit gedeelte van de seksualiteit gedaan wordt.

Antwoord

Hoe je het ook wendt of keert, als je het nuchter bekijkt, dan is de mond in feite niet bedoeld voor seksuele omgang. Met de mond zoen je wel, dus heeft de mond in het hele liefdesspel wel een functie. Seksualiteit is op zich een heel teer onderwerp. Zoals u weet, wordt er zelfs nog binnen het huwelijk met heel veel moeite en vaak moeizaam over dit onderwerp gesproken, als er al over gesproken wordt. Onderwerpen als orale seks liggen nog weer gevoeliger en dan kan het best hard overkomen als dergelijke vragen met een helder ja of nee worden beantwoord.

U zult er ook begrip voor moeten kunnen opbrengen, dat vanwege de gevoeligheid van het onderwerp, in het antwoord gezocht moet worden naar een weg om een dergelijke vraag te beantwoorden. De een heeft al heel veel over orale seks nagedacht, terwijl dat voor anderen een nog onbekend en soms ook onbegrijpelijk onderwerp is.

De beantwoording van vragen vindt wel plaats op een publiek forum waarbij rekening gehouden moet worden met de gevoeligheid van de vragen. Gelukkig kunnen heel veel vragen vanuit een helder standpunt worden beantwoord, maar er zijn ook vragen waar dat niet zo eenvoudig ligt en ik hoop dat u daar ook respect voor kunt opbrengen.

Alie Hoek-van Kooten

Alie Hoek - van kooten

Alie Hoek - van kooten

geen reacties

Terug in de tijd

In Exodus 16 lees ik pas voor het eerst over de sabbat. Betekent dit dat de mensen vanaf Adam tot het volk Israël in Egy...
geen reacties
26-11-2013
In Prediker 11 vers 5 staat: “Zoals u niet weet, welke de weg van de wind is of hoedanig de beenderen zijn in de buik va...
19 reacties
27-11-2015
Als je mag geloven dat Jezus ook voor jou gestorven is, hoe moet het dan verder? In de Bijbel staat dat je door Hem tot ...
geen reacties
26-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering