Orale seks binnen het huwelijk

Alie Hoek - van kooten / geen reacties

07-08-2002, 00:00

Vraag

Orale seks binnen het huwelijk, hoe moeten wij hier tegen aankijken, als een variant of zondig?

Antwoord

Het is natuurlijk heel moeilijk af te grenzen wat nu precies nog wel binnen het huwelijk geoorloofd is en wat niet meer. Je krijgt dan een eindeloze discussie.

Ik heb wel eens geschreven dat datgene binnen het huwelijk geoorloofd is, waar man en vrouw allebei achter kunnen staan en waarin ze elkaar niet beschadigen.

Als één van beiden iets niet wil, dan heeft altijd diegene het voor het zeggen die daarin het minst ver wil gaan. De ander die verder zou willen gaan, mag diegene die minder ver wil gaan nooit dwingen, chanteren, manipuleren of wat dan ook.

Ik denk dat dit een heel goede regel is, die veel narigheid kan voorkomen.

Ali Hoek-van Kooten

Alie Hoek - van kooten

Alie Hoek - van kooten

Tags in dit artikel:

oraalseksualiteit in het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil graag reageren op het antwoord van meneer Van Dooijeweert. Mij valt het op dat vooral mensen uit de Ger. Gem. neg...
geen reacties
07-08-2006
Uit de diepten roep ik Gods naam. Ben mijn geloof kwijtgeraakt. Weet niet meer hoe ik dat terug kan krijgen. Eigenlijk w...
3 reacties
07-08-2012
Aan een dominee. Veel mensen bezoeken dierentuinen, ook heel veel christelijke mensen. Eigenlijk vraag ik mij al lange t...
34 reacties
09-08-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering