Twijfelen aan geloof

Ds. N. den Ouden / 2 reacties

12-07-2011, 09:20

Vraag

Ik heb veel vragen waar ik al langere tijd mee rondloop. Hoe weet je dat je waarlijk schuld belijdt? Dat je oprecht bidt? Dat je bekering waarachtig is en dat je geen tijdgeloof hebt? Dat het meer is dan een gevoel, dan alleen de buitenkant? Deze vragen zijn, denk ik, vooral vragen die voortvloeien uit ongeloof. Maar ook vooral omdat ik bang ben, bang dat het niet oprecht is. Bang dat ik als een huichelaar in de kerk zit en naar de Bijbelstudie ga. Bang dat ik mezelf voorlieg, maar voor God kun je toch niets verbergen. Bang dat ik overkom als christen naar anderen toe maar dat ik dat helemaal niet ben. Dan lieg je toch en dat wil k niet! Wat moet ik doen? Hoe kan ik mijn Godskennis vergroten, zodat mijn twijfel minder wordt?

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

We hebben alle reden om aan onszelf te twijfelen en onszelf te wantrouwen. Arglistig is ons hart. Meer dan enig ding. Dodelijk is het. Wie zal het kennen? Alle mensen zijn leugenachtig, zegt Paulus. Maar ook anderzijds: God is waarachtig! Zijn Woord is waarachtig. Zijn Zoon is waarachtig. Zijn beloften zijn waarachtig. Als ons hart (en misschien ook de duivel wel) ons beangstigt en zegt: Jij bent een huichelaar, dan moeten we dat maar instemmen. We zijn het ook. Maar God en Zijn Woord waarmee Hij ons roept zijn waar. En het werk dat Christus gedaan heeft is waar. De beste zekerheid dat wij ons niet bedriegen, ligt daarin, als we telkens opnieuw als verloren zondaren die niets zijn en niet hebben, ons werpen op het volbrachte werk van Christus.

Iemand schreef: De kentekenen van mijn bekering zijn de tekenen in Zijn handen en Zijn voeten. Hij bedoelde daarmee te zeggen: In mezelf heb ik geen houvast. Maar ik heb het in Hem. Wat we nodig hebben is dus niet te denken dat wij het wel menen, en dat het bij ons toch wel goed zit. We moeten wanhopen aan onszelf, en onze enige hoop op Christus stellen. Het middel om dat te leren is bekend: Volharden gebed en aanhouden lezen in Zijn Woord.

Ik wens het je van harte toe, zo al je sterkte in de Heere alleen te vinden.

Hartelijke groet,
Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

bekeringgeloofstwijfel
2 reacties
hoop
12-07-2011 / 09:49
Ontzettend mooi antwoord van Ds N den Ouden!
1a2b3c
12-07-2011 / 19:50
Hoe weet je of je een huichelaar/leugenaar bent?
Ik denk niet dat je zoiets per ongeluk kunt zijn, dat weet je van jezelf, dan doe je je anders voor dan je bent, als je liegt spreek de waarheid niet dus dat gebeurt bewust.
Jezus noemde de farizeën huichelaars, geveinsden.
Er staat idd in de Bijbel dat het hart arglistig is in Jer.17:9 en in vers 10 staat dat je uit je daden kunt zien wat er in je hart is: 10 Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.
Mensen die oprecht willen zijn kunnen zich wel vergissen, maar vergissen is iets anders dan huichelen en liegen.

Oprecht zijn is gewoon eerlijk zeggen wat er in je hart is.
Als je geen berouw hebt zeg je dat eerlijk tegen Hem en niet zeggen: het spijt me als je geen spijt hebt.
Als je wel berouw hebt dan belijdt je Hem dát, en zo doe je dat met alles wat er in je hart is, met wat je denkt, voelt, doet enz.
Ben je bang dat je iets niet goed ziet, gewoon zeggen dat je het niet zeker weet.

Ps.139:23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. 24 Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.
Lees Jes.35 eens: 8 ...Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen.
En God is een Hoorder van het gebed die belooft heeft: Ik zal u niet begeven en verlaten.

Terug in de tijd

Als je oprecht bidt of de Heere Zijn wil door Zijn Woord en Geest bekend wil maken dan zal Hij dat toch altijd doen over...
geen reacties
12-07-2007
Ik ben iemand die voorheen ongelovig was. Zo ben ik ook opgevoed en mijn familie staat ook heel erg negatief tegenover g...
geen reacties
13-07-2018
Ik ben een jongeman van 27 jaar. De laatste jaren tob ik met angsten en spanningen. Dit komt voort uit het feit dat ik c...
4 reacties
12-07-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering