Drugsgebruikers als buren

dr. J. van der Wal / 1 reactie

12-07-2013, 11:24

Vraag

Onze jonge buren van begin twintig zijn drugsgebruikers en hebben nogal veel en luidruchtig ruzie met elkaar. Ik heb mijn buurvrouw er een keer op aangesproken en gezegd dat ik dit gedrag vind vallen onder huiselijk geweld, naast dat ik haar heb aangeboden om haar te helpen indien nodig. Daar werd zeer agressief en met veel verbaal geweld op gereageerd. Volgens haar past deze levensstijl bij hen. Ik geloof haar niet. Daarvoor zie ik haar te vaak huilend voorbij lopen. Vandaag was het weer raak, terwijl we aan tafel zaten en alles konden horen. In een opwelling heb ik aangebeld en kreeg vervolgens de volle lading van de buurman. Volgens hem had ik niet het recht om me met hun zaken te bemoeien. Volgens mij hoeft geen enkele vrouw zo behandeld te worden als hij met zijn vriendin doet. Moet ik nu aanbieden dat ze altijd welkom bij ons zijn, zodat wij ze kunnen helpen met hun problemen? Waarmee ik wellicht zijn gedrag goedkeur door niet meer te reageren op zijn beledigingen aan mijn adres. Of moet ik aangifte doen bij de politie, hoewel dat vermoedelijk voor olie op het vuur zorgt. Mijn doel is deze mensen werkelijk te helpen om een beter leven te krijgen en mijn gezin te beschermen tegen de slechte invloeden die ze nu meekrijgen via de buren. Hoe moet ik dit aanpakken?

ADVERTORIAL

Ontmoet de vervolgde kerk

Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het wel dat de Here God een Baken van hoop is. Hoe de vervolgde kerk hiermee omgaat, horen we tijdens de Open Doors-dag op 8 oktober 2022.

Boek nu je tickets!

Ontmoet de vervolgde kerk

Antwoord

Uw probleem lijkt me er echt één in de categorie overlast. Het is mooi dat u de mensen positief tegemoet bent getreden en zelf hebt aangesproken. Dat lijkt gemakkelijk, maar is de praktijk altijd weer een moeilijke stap. Zeker als het gaat over buren die overduidelijk gewelddadig zijn.

Als de uitgestoken hand van u niet wordt aangenomen en het probleemgedrag gaat door, dan is het zaak om duidelijk grenzen te stellen en tegelijk uw eigen veiligheid niet uit het oog te verliezen. De website "mens en samenleving" geeft in het algemeen de volgende richtlijn, die ik hierbij graag aan u doorgeef.

Wat te doen bij burenoverlast? Praat erover met de buren. De eerste stap is om zelf met de buren te praten over de overlast die u ondervindt. Misschien weten de buren niet dat u hinder van ze heeft en zijn ze bereid om een oplossing te zoeken. Ga nooit praten wanneer u nog boos bent maar wacht ermee tot u weer rustig bent geworden. Dit helpt bij een positief gesprek met een goede afloop.

Wanneer het gesprek tot niets uitloopt kunt u de volgende maatregelen
treffen:

1. Het is verstandig om een dagboek bij te houden van de overlast. Hierin noteert u welke klachten u ondervindt, de datum, tijdstip en hoe lang de overlast duurt. Op deze manier kan een eventuele hulpverlener de klachten analyseren en staat u sterker in uw schoenen. Mocht het tot een rechtszaak komen kan het dagboek bijdragen aan het bewijsmateriaal.

2. Meld overlast altijd bij de woningbouwvereniging of de Vereniging van Huiseigenaren waarvan u lid bent. Deze zijn verplicht om de huurder of koper op het gedrag aan te spreken en houden een dossier bij van de klachten. Hoe vaker u en eventueel andere buren die ook hinder ondervinden een klacht indienen hoe eerder de problemen kunnen worden aangepakt.

3. Een buurtbemiddelaar kan u helpen om te praten over de overlast met de buren. Buurtbemiddeling wordt gedaan door vrijwilligers die hier speciaal voor getraind zijn om conflicten op te lossen tussen buren. Samen met twee onpartijdige buurtbemiddelaars wordt er naar een oplossing gezocht door middel van een of meerdere gesprekken met de buren. Op deze manier kan verdere escalatie voorkomen worden.

4. Een wijkagent of buurtagent is een gewone agent die weet wat er in de buurt speelt. Deze agent kunt u benaderen als u hem ziet lopen op straat of u kunt telefonisch contact opnemen. Voor het telefoonnummer van uw wijkagent kunt u terecht op de website van de politie. De agent kan u verder helpen bij de overlast door advies te geven, samen te gaan praten met de buren, een kijkje te nemen bij de buren of een extra oogje in het zeil te houden. De agent kan ook een melding maken in het systeem waardoor ook andere agenten weten wat er in de wijk speelt en er gepaste maatregelen getroffen kunnen worden.

5. De meeste provincies hebben een centrale meldpunt waar u telefonisch contact mee op kunt nemen om de overlast te melden. Weet u het telefoonnummer van dit meldpunt niet dan kan uw woningbouwvereniging of Vereniging van Huiseigenaren u hier verder mee helpen. Het meldpunt maakt een dossier aan van de klachten en onderhoud contact met de woningbouwvereniging of Vereniging van Huiseigenaren. Ook onderhoud het meldpunt contact met u en kan u adviezen geven. Het is een goed idee om de overlast ook bij het meldpunt te melden.

6. Wanneer het herhaaldelijk proberen te praten met de buren niks oplevert en de situatie niet beter wordt of zelfs verslechtert, is het verstandig om naast de woningbouwvereniging of Vereniging van Huiseigenaren, de politie in te schakelen. De overlast moet dan wel aan de gang zijn op het moment dat u belt en zodanig van aard zijn dat het door de politie te inspecteren valt. De politie komt dan langs om de overlast te inspecteren en een proces-verbaal op te maken. Als de overlast nog aan de gang is kan de politie de bewoners hierop aanspreken en passende maatregelen nemen zoals het inschakelen van andere hulpverleners of bij herhaaldelijk geluidsoverlast het in beslag nemen van de geluidsapparatuur. Voor een goede verstandhouding met de buren is het echter niet raadzaam om direct zonder eerst van u te laten horen de politie in te schakelen. Beter is het om eerst zelf te praten met de buren en als niks helpt de politie in te schakelen. Wanneer er echter een bedreigende situatie zou kunnen ontstaan voor u of andere mensen is het wel verstandig om direct de politie te bellen.

7. Als allerlaatste redmiddel kunt u een advocaat inschakelen. Samen met een advocaat kunt u bespreken of het zin heeft om een gerechtelijke procedure te starten. Een rechter kan de overlast van de buren verbieden, een boete opleggen of zelfs het huurcontract ontbinden. Dit kan echter niet zomaar gebeuren en hier gaat dan ook vaak een lange tijdsperiode overheen. Het dagboek wat u hebt bijgehouden van de klachten kan als getuigenis dienen en de zaak tot een sterker geheel maken. Het is bij een gerechtelijke procedure nodig dat er bewijzen zijn. Dit kan door het dagboek dat u hebt bijgehouden, foto’s, geluids- of video-opnamen, getuigenverklaringen, processen-verbaal etcetera. Als andere buren ook overlast hebben kunt u vragen of zij willen helpen door ook een verklaring af te leggen.


Burenoverlast is een erg vervelende zaak en kan veel tijd kosten voordat het is opgelost. Beter is het om burenoverlast te voorkomen als u ergens nieuw bent komen wonen of wanneer u nieuwe buren heeft gekregen.

Hieronder volgen een aantal tips die kunnen helpen bij het voorkomen van overlast:

Maak kennis met de buren voor een goede verstandhouding Maak gebruik van geluiddempende isolatie zoals vloerbedekking. Plaats geen geluidsinstallatie vlak tegen een muur of op de grond maar zorg dat er een ruimte tussen zit. Sla niet met deuren, een stukje rubber in de deurpost kan dit helpen voorkomen. Loop niet stampend door het huis of op hakken op een harde vloer. Leer kinderen rekening te houden met de buren en spreek ouders van kinderen aan op het gedrag dat hun kinderen maken als u daar last van heeft. Geef even aan de buren door dat u een feestje heeft en tot hoe laat het ongeveer gaat duren, nodig de buren eventueel ook uit om even mee te drinken. Maak in de avond en nacht en ook ’s ochtends vroeg minder geluid dan overdag. Maak afspraken met de buren over tijden waarop u lawaai kunt maken zoals het verbouwen aan het huis of het bespelen van een muziekinstrument. Zet de muziek niet te hard of zet een koptelefoon op wanneer u wel harde muziek wilt horen.

Het voorkomen van burenoverlast door een goede communicatie en door wederzijds rekening te houden met elkaar is beter dan het genezen ervan. Dit kan voor beide partijen het woonplezier verhogen.

Tot zover de praktische adviezen van de site mens en samenleving. Het is een niet geringe klus om deze adviezen in praktijk te brengen en kan de nodige spanning met zich meebrengen. Tegelijk zeg ik, aarzel niet om deze stappen te zetten en schakel tijdig de wijkagent in, want uw eigen veiligheid mag niet in gevaar komen. Waar geen grenzen worden getrokken, gaan mensen gewoon door. Tot schade van u als buren en zichzelf. Ik wens u veel sterkte.

Dr. J. van der Wal

dr. J. van der Wal

 • Geboortedatum:
  31-01-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Voormalig directeur Eleos en divisiemanager De Hoop.

Tags in dit artikel:

burendrugs
1 reactie
Catherine
12-07-2013 / 11:52
Wij hadden een paar jaar een alcoholverslaafde achterbuurman, die zijn vrouw regelmatig sloeg, de keel dichtkneep. Mijn man en ik zijn er diverse keren tussen gesprongen. Maar dat werd ons niet in dank afgenomen! De volgende dag was alles weer koek-en-ei (for the time being) tussen die 2 en riepen ze scheldwoorden uit hun tuin, richting ons, als ze ons zagen.
Toen dat zelfs in een overvolle supermarkt gebeurde, was voor ons de maat vol en hebben wij vanaf toen gedaan alsof we niets zagen. De andere buren negeerden het van begin af aan trouwens.
Zulke mensen zijn niet te helpen, althans, niet door lieve buren, maar alleen door professionele hulpverleners en alleen: ALS ZE HET ZELF WILLEN.
Onze buren zijn inmiddels gelukkig verhuisd. Door al die drank konden ze de hypotheek niet meer opbrengen denk ik.
Inschakelen van wijkagent of buurtcoördinator zou een optie kunnen zijn, als de mensen voor rede vatbaar zijn (als ze nuchter zijn).
Veel sterkte, het "verpest" enorm je woongenot, weet ik uit ervaring.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over het vieren van het Heilig Avondmaal. Laatst las ik een boek waarin de schrijfster vertelde Heilig ...
geen reacties
12-07-2017
Ik begrijp nooit waarom eigenlijk elke christen die ik spreek zegt dat er niet iets uit niets kan ontstaan en dat daarom...
geen reacties
12-07-2016
Een aantal jaren geleden heeft God ons uit de wereld geroepen. Van de duisternis, naar het Licht. Een nieuw leven in Chr...
geen reacties
12-07-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering