Wettisch over zondag denken

Ds. J. Westerink / 2 reacties

23-06-2011, 16:34

Vraag

Ik las dit artikel over de zondag op de site van het Reformatorisch Dagblad. Voor mij is dit opnieuw een bevestiging dat we te wettisch denken. Maar, heeft deze man nu wel gelijk? Graag een reactie van een theoloog.

Antwoord

De vraag is al heel oud. De gedachten die aanleiding tot de vraag geven zijn ook al heel oud. Wil je een goede gereformeerde uitleg van de zondag en dus van het vierde gebod, lees dan in een paar goede prekenseries de preek over zondag 38 HC. De catechismus bewaart ons voor wetticisme en laat tegelijk zien dat de Tien Geboden ook van kracht zijn in de Nieuwtestamentische bedeling en dat dat ook geldt van het vierde gebod.

Het moet je trouwens bij het Bijbellezen opvallen, dat de Heere Jezus na Zijn opstanding tweemaal in de kring van Zijn discipelen verschijnt. In beide gevallen is dat op de eerste dag der week. Een aantal malen lezen we van de gemeente die op de eerste dag der week bijeen komt. Paulus gaat er vanuit dat dat in Korinthe steeds gebeurt. En Johannes op Patmos ontvangt de Openbaring op de eerste dag der week. Er is geen twijfel mogelijk dat die dag, de dag des Heeren, een bijzondere plaats had in de Nieuwtestamentische gemeente van de eerste eeuw. Die dag is de dag des Heeren, herinnering aan de dag van Christus'opstanding, heenwijzing naar de dag van Christus' wederkomst.

Wil je meer weten, er zijn veel goede studies over verschenen.

Hartelijke groeten,
Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

 • Geboortedatum:
  25-08-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Maranatha)
 • Status:
  Actief
2 reacties
Gerard
23-06-2011 / 19:56
Zonder een discussie die al vele malen is gevoerd te willen oprakelen, zijn er denk ik een paar dingen te overwegen:

- Iemand die door het geloof in Christus is is vrij van de wet. Maar deze heeft als het goed is de wet in zijn of haar hart geschreven (samengevat: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf). Dat betekent niet dat dit te doen ook lukt maar het willen is wel daar als het goed is. (Rom 7). Het is geen moeten, het is een willen, een wensen om te doen.

- God heeft de aarde in 6 dagen geschapen, de 7e dag rustte Hij. Hij had de aarde ook in 3 seconden kunnen scheppen maar heeft ervoor gekozen dit in 6 dagen te doen en de 7e dag te rusten. Niet omdat God moe was, maar omdat Hij dit patroon wilde instellen. Zoals Jezus zegt: de sabbat is er voor de mens, niet de mens voor de sabbat. De oorsprong ligt dus niet in de wet (het 4e gebod) maar in de schepping. De rustdag is voor alle mensen een geschenk.

Voor mij betekent dit dat ik blij ben met de rustdag en er dankbaar van geniet en bezig ben met dingen die ik graag doe, zoals extra tijd te hebben voor bijbel lezen, voor gebed en om dingen te overdenken. Ook meer tijd nemen voor anderen die tot het lichaam van Christus houden hoort daarbij. Ik zou er niet mijn leven voor geven dat dit perse de zondag zijn moet, ik vind dat niet onomstotelijk in de Bijbel, maar het is wel zo praktisch in de huidige samenleving.

Dominees en ouderlingen en andere dienaars zijn overigens altijd aan het werk op zondag als het goed is tenzij ze zijn vrijgesteld voor die dag, dus die breken elke zondag het 4 gebod als ze dat wettisch willen nemen.
plderoos
23-06-2011 / 21:37
Stel nou dat de man gelijk heeft, doe je er dan fout aan elke zondag een rustdag te houden? Stel dat de man ongelijk heeft, doe je er dan fout aan elke zondag een rustdag te houden? De vraag stellen is haar beantwoorden.

Daarnaast denk ik ook dat het niet goed is over een dergelijk gevoelig onderwerp onrust te stoken tenzij Gods wil wordt tegengestaan.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de politiek. Momenteel ben ik me erg aan het oriënteren op de verschillende partijen. Nu voel ik m...
geen reacties
23-06-2008
Wat is in je jeugd tekort gekomen te zijn op affectie? En hoe kan je dit tekort proberen in te halen op volwassen niveau...
geen reacties
23-06-2008
Ik ben een jongeman van 25 jaar en sinds een aantal maanden heb ik goed contact met een jonge vrouw. We kennen elkaar ni...
7 reacties
23-06-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering